Verplicht pensioenfonds voor zzp’ers? Slecht plan!

4
371

Verplicht pensioenfonds voor zzp’ers? Slecht plan!
Het is natuurlijk een nobel en goed bedoeld plan: een verplicht pensioenstelsel voor zzp’ers. Hiermee wil men de bijna miljoen zzp’ers behoeden voor een groot probleem als zij stoppen met werken. Echter, deze maatregel staat haaks op de vrijheid van ondernemerschap en uit de praktijk blijkt dat veel zzp’ers er niet op zitten te wachten. Mijn advies: voer het niet in!

Voor zelfstandige schilders geldt al een pensioenplicht. Daar is niet iedereen blij mee. Het FD heeft een verhaal opgetekend van een anonieme schilder die de pensioenplicht op eenvoudige wijze heeft kunnen ontlopen. Hij heeft zijn inschrijving in de KvK gewijzigd van ‘schildersbedrijf’ naar ‘klusbedrijf’. Daardoor viel hij niet meer onder de pensioenplicht. Hij is nog niet door de mand gevallen. Volgens Charles Verhoef, voorzitter van Zelfstandigen Bouw, zijn er veel meer zzp’ers die deze truc hebben uitgehaald.

Maar waarom zitten de zzp’ers niet te wachten op een verplicht pensioenfonds? In het FD worden twee redenen genoemd die voor mij doorslaggevend zijn waarom deze verplichting niet werkt. Ten eerste druist het in tegen de vrijheid van het ondernemerschap. Veel zzp’ers zijn juist voor zichzelf begonnen vanwege deze vrijheid. Ze willen zelf bepalen of en hoe ze sparen voor hun oude dag. Een verplicht pensioenfonds staat er haaks op. De tweede reden is dat de verplichte pensioenpremie te hoog wordt bevonden. Bovendien beweegt de hoogte van de premie te weinig mee met het wisselende inkomen van zzp’ers. De ene maand verdient een zzp’er veel, de andere keer wat minder of zelfs niks. Maar de hoge premie moet altijd betaald worden. Dat roept weerstand op.

Het voorbeeld van de schilders toont aan dat zzp’ers die niet mee willen doen aan een verplicht pensioenfonds – en dat zijn er nogal wat – altijd wel een manier vinden om er onderuit te komen. Hierdoor ontstaat er een oneerlijk speelveld. Zzp’ers die de hoge premies ontlopen kunnen een lager tarief vragen dan hun pensioenpremiebetalende concurrenten. De eerdergenoemde anonieme schilder geeft dit ruiterlijk toe. Het gevolg in de schildersbranche is dat er controleurs nodig zijn die schilders tegen wil en dank in het verplichte pensioenkeurslijf moeten duwen. Stel je eens voor hoe groot dat leger van controleurs moet zijn als de pensioenplicht geldt voor álle zzp’ers…

Mijn advies: schaf de pensioenplicht voor schilders af en voer het pensioenfonds voor andere zzp’ers niet in. Hoewel zzp’ers er goed aan doen te sparen voor later, moet dit niet verplicht gesteld worden. Leg die verantwoordelijkheid bij de zzp’ers zelf. Daarvoor zijn ze ondernemer geworden!

Paul den Ronden, Tentoo

4 REACTIES

 1. Mooi gevonden argument Paul dat zzp’ers niet in een verplicht gestelde regeling willen. Scheelt weer een hoop kosten in het tarief namelijk. En daardoor kunnen je de zzp’er nog verder uitknijpen.
  De schilder die jij aanhaalt en die alles zelf wil regelen, zich onder de prijs aanbiedt en daarmee zijn collega zzp’ers concurrentie aandoet, heeft echter helemaal geen ruimte om eigen wijze in een pensioen te voorzien. Neemt hij dit wel in zijn tarief mee dan zal zijn tarief nauwelijks afwijken van de zzp’er die in een verplichte regeling valt. Omdat de zzp’ers te maken hebben met een kopersmarkt kunnen zij zelf nauwelijks hun tarief bepalen en onstaat de situatie dat men geen verzekeringen en pensioen regelt. Als het mis gaat mag de gemeenschap dat uit algemene middelen straks bijlappen. Bedankt Paul, dat je de rekening naar de gemeenschap doorschuift. In de kroeg met vrienden moet je waarschijnlijk ook net naar huis als het jouw beurt is om een rondje te geven.

  Het ondernemerschap en daarmee een mate van vrijheid onderschrijf ik helemaal. Maar dan wel tegen een minimumtarief van bijvoorbeeld € € 40 per uur waarin investeringen, verzekeringen en pensioen in het tarief zijn inbegrepen.Onder dit tarief is men gewoon werknemer (op te nemen in een modelovereenkomst).
  Het verkooptarief van de goede vakkrachten in de uitzendbranche ligt immers ook op circa € 35. De flexibiliteit van de zzp’er biedt meer zekerheid en zekerheid moet nou eenmaal duurder betaald worden.
  Onder het tarief van € 40 kun je geen vakkrachten aanbieden en welke ondernemer wil een zzp’er die nog niet kan en slechts leerling is.
  Het is dan aan de koper of hij de zzp’er wil of de werknemer.

 2. Beste Leo,

  Goed om te zien dat je door de inhoud van het artikel in ieder geval voldoende geprikkeld wordt om er op te reageren.

  In mijn optiek breng je twee dingen met elkaar in verband die los van elkaar staan. Waar ik het in dit artikel over heb, is dat ik er op tegen ben dat een schilder (of welke zzp’er dan ook) gedwongen wordt een deel van zijn tarief verplicht te besteden aan pensioenpremies. Het is een soort gedwongen winkelnering. Een werknemer heeft meer aan een (verplichte) pensioenregeling omdat de werkgever daar ook aan bijdraagt. Bij een zzp’er komt de volledige bijdrage uit zijn of haar tarief. Daar ben ik dus tegen wanneer daar een verplichting aan ten grondslag ligt. Ondernemerschap houdt wat mij betreft ook in dat je zelf keuzes maakt of je wel of geen AOV afsluit en ook op welke manier je voor je pensioen zorgt (of niet) etc.

  Ik ben net als jij voor fatsoenlijke tarieven voor ondernemers. Tarieven waarbij de ondernemer ook gecompenseerd wordt voor de risico’s die hij of zij als ondernemer loopt en voor als wat je als ondernemer zelf mag (en niet moet) regelen.

  In de kroeg geef ik overigens juist meestal een rondje vlak voordat ik weg ga. De zzp’ers sla ik dan over want die moeten zelf maar een rondje halen (of niet).

 3. Paul,

  Goed dat je het sportief oppakt. Mijn opmerking over het rondje in de kroeg was ook prikkelend bedoeld.
  Ik ben met je eens dat de collectieve verplichte regelingen meer ten goede komen aan de boterham van de bestuurders en adminstrateurs van die fondsen en dat dit zeker voor een zzp’er niet passend is.
  Ik vind ook dat de ondernemer de vrije keuze moet hebben over een pensioen en een AOV onder de voorwaarde dat hij ook echt een keuze heeft. Ik zie echter teveel zzp’ers die een dermate laag tarief moeten slikken dat er geen enkele ruimte overblijft om deze voorzieningen te treffen. Soms zelfs minder als de loonkosten van een werknemer.
  Daarom mijn pleidooi voor een minimumtarief voor een zzp’er waarmee hij een keuze heeft en ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn keuze.

  Sluiten?

 4. Ik zou ook zeggen een minimaal tarief instellen (35-40 euro/uur) en dan begint de kwaliteit van de persoon ook een grotere rol te spelen.

  Ik vind ook dat de ZZPer zelf moet kiezen ofdat hij wel of niet een pensioen boven de AOW wil, die voor een ieder geldt.
  Het gevolg is dan men anders daarvan moeten rondkomen en dat is toch hun eigen keuze.

  En eigenlijk begrijp ik niet echt wat het probleem hier in is, tenzij men in Den Haag nog iets in petto hebben wat de recht op deze uitkering in gevaar gaat brengen.

  En het wordt tijd dat men deze z.g. tien bedrijven gaat aanpakken. Ik denk zelf in dat deze uit de Financiele en/of (Semi) Overheid hoek komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here