SNCU niet altijd bevoegd om te controleren

0
886

Stop, SNCU is niet altijd bevoegd om te controleren

Tot voor kort stelde de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) zich op het standpunt dat als een uitzendonderneming eenmaal lid is van bijvoorbeeld de NBBU / ABU, maar tijdelijk een klus aanneemt, de NBBU-cao / ABU-cao ook in die situatie dan nog steeds van toepassing blijft en de SNCU dan bevoegd is om te controleren. Ook al is er geen sprake van uitzenden, maar van aanneming van werk. De kantonrechter te Roermond heeft hier recent duidelijkheid in verschaft. Er moet sprake zijn van uitzenden / uitzendovereenkomst, wil de SNCU controlebevoegdheid hebben. Is daar geen sprake van, dan is de SNCU niet bevoegd om te controleren.

Op grond van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (cao SFU) heeft de SNCU de bevoegdheid om te controleren of werkgevers de ABU-cao / NBBU-cao naleven.

De cao SFU was laatstelijk tot en met 30 juni 2016 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat in de periode dat de cao SFU niet algemeen verbindend is verklaard en uitzendondernemingen enkel als gevolg van algemeen verbindend verklaring aan de cao SFU zijn gebonden, de SNCU geen controlebevoegdheid heeft.

Immers, de kantonrechter te Roermond oordeelde op 25 januari 2017 dat de bevoegdheid van de SNCU tot controle gebaseerd is op de cao SFU en niet op de in die casus toepasselijke NBBU-cao. Eenzelfde redenering geldt ook voor de ABU-cao.

De kantonrechter oordeelde voorts dat voor de beantwoording van de vraag of de SNCU controlebevoegdheid heeft, gekeken dient worden naar de werkingssfeer van de cao SFU. Dit betekent naar het oordeel van de kantonrechter dat de cao SFU gelet op haar werkingssfeer nadrukkelijk beperkt is tot uitzendovereenkomsten. Dit betekent ook dat de SNCU geen controle bevoegdheid heeft, indien er in de relatie tussen de werkgever en de werknemer geen sprake is van uitzenden. Zelfs al is de NBBU-cao in dat geval op andere gronden van toepassing. Aldus de kantonrechter te Roermond.

Wat betekent dit nu voor uitzendondernemingen?

1. Uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU of de NBBU:

Het feit dat een uitzendonderneming lid is van de ABU dan wel NBBU en als gevolg van haar lidmaatschap gebonden is aan de ABU-cao dan wel NBBU-cao, betekent nog niet dat de SNCU dan ook altijd controlebevoegdheid heeft. Immers, voor de toepasselijkheid van de cao SFU, dient sprake te zijn van een uitzendovereenkomst. Oftewel is daarvan geen sprake, bijvoorbeeld omdat in een concrete situatie sprake is van aanneming van werk, dan is geen sprake van een uitzendovereenkomst / uitzenden en dus heeft de SNCU geen controlebevoegdheid. Zelfs al is de uitzendonderneming lid van de ABU dan wel de NBBU en is op grond daarvan de ABU-cao dan wel de NBBU-cao van toepassing.

2. Uitzendondernemingen die de ABU-cao hebben geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomsten met hun werknemers dan wel gebonden zijn aan de ABU-cao als gevolg van de algemeen verbindend verklaring:

Het feit dat een uitzendonderneming gebonden is aan de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de ABU-cao, betekent nog niet dat de SNCU controlebevoegdheid heeft. Immers, de cao SFU dient voor deze categorie uitzendondernemingen eveneens algemeen verbindend te zijn verklaard. Is dat niet het geval, dan heeft de SNCU geen controlebevoegdheid gedurende de tijd dat de cao SFU niet algemeen verbindend is verklaard. Daarnaast betekent de uitspraak van de kantonrechter te Roermond ook voor deze categorie uitzendondernemingen, dat voor de controlebevoegdheid van de SNCU in het kader van de cao SFU altijd sprake dient te zijn van een uitzendovereenkomst / uitzenden. Oftewel is geen sprake van een uitzendovereenkomst / uitzenden, bijvoorbeeld omdat de onderneming een klus heeft aangenomen, dan is de SNCU niet bevoegd te controleren. Zelfs al is de uitzendonderneming gebonden aan de ABU-cao als gevolg van de algemeen verbindend verklaring dan wel als gevolg van incorporatie van de ABU-cao.

Hendarin Feyli en Sander van Riel, Advocaten te Oisterwijk

Zie Vonnis Rechtbank Limburg

Vorig artikelWRR-Verkenning: meer zekerheid nodig voor flexwerkers en zzp’ers
Volgend artikelHerstel arbeidsmarkt Transport en Logistiek zet door
Hendarin Feyli Sander van Riel
Hendarin Feyli is advocate flexibele arbeid en partner bij Van Riel & Feyli Advocaten. Zij is ook promovenda aan de Universiteit van Utrecht; het onderzoek richt zich op de beïnvloeding van de rechtspositie van de werkgever en/of de werknemer door de wettelijke instrumenten aangaande ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij is tevens schrijver van columns voor Service Management. Sander van Riel is advocaat flexibele arbeid en partner bij Van Riel & Feyli Advocaten. Hij is tevens docent Arbeidsrecht bij Avans Hogeschool. Van Riel & Feyli Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in Onderneming en Arbeid, met een focus op flexibele arbeid. Het kantoor staat (nationale en internationale) werkgevers bij inzake allerlei vraagstukken op het gebied van (flexibele) arbeid binnen de onderneming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here