Processen verbeteren in flexwerk

0
515

Turbulentie
In 1976 zette ik mijn eerste stappen binnen de flexmarkt. De branche was jong en soms best wel wat wild. Er was een stringent vergunningenstelsel, maar verder nog relatief weinig regelgeving. We hadden een CAO van enkele pagina’s voor de administratieve uitzendkrachten en voor de overige sectoren nog niets. In de ruim 35 jaar dat ik werkzaam ben binnen de branche is er veel veranderd. De branche is vooral veel volwassener geworden.

Procesoptimalisatie
Is alles veranderd? Nee, absoluut niet. Wat is gebleven en ook altijd zal blijven, is de turbulentie. Het snel moeten en kunnen inspelen op een veranderende vraag van klanten en het op en neer gaan van de economie staan garant voor dezelfde turbulentie in de komende jaren als dat het in de afgelopen jaren is geweest. Al zouden we het willen, we kunnen nooit rustig achteroverleunen. Wat ook is gebleven is dat veel organisaties meer of minder achter de feiten aanlopen ten aanzien van procesoptimalisatie. Het is een logische maar ook vermijdbare valkuil.

Groei
Tijdens een periode van groei moeten alle zeilen worden bijgezet om klanten te bedienen en de administratieve verwerking daarvan zonder al teveel fouten gerealiseerd te krijgen. Die druk maakt het in een periode van groei lastig om tijd vrij te maken om écht aandacht te besteden aan procesoptimalisatie.

Technologie
De snelheid van bijvoorbeeld de technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande veranderingen, brengt onlosmakelijk met zich mee dat processen snel verouderd raken of van bypasses worden voorzien. Een goede opfrisbeurt is dan nodig om een efficiënt opererende organisatie met commerciële slagkracht te behouden.

Marktontwikkelingen
De afgelopen tijd zien we veelal een daling in het aantal uitzenduren. Daaruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat hierdoor tijd ontstaat om op het gebied van procesoptimalisatie een inhaalslag te maken, maar zo simpel werkt het niet. De druk op de commercie wordt steeds groter. Doordat de resultaten onder druk staan worden budgetten bijgesteld en wordt er gesneden in de personele bezetting. Op zich een logische en ‘gezonde’ ontwikkeling, maar mede daardoor is er ook in die situatie onvoldoende tijd en focus om binnen de eigen organisatie op het gebied van de kwaliteit van de processen een slag te maken en een voorsprong op te bouwen.

Lef
Het vraagt een dosis lef om de bedrijfsprocessen onder de loep te laten nemen. Bovenal vraagt het om de erkenning dat het beter kan.
De huidige signalen lijken een voorzichtig herstel te zien te geven van de economie. Zoals het verleden al meerdere malen heeft laten zien, biedt het omhoog krabbelen van de economie uit het dal mooie kansen voor de flexbranche. Vooral voor die intermediairs die voldoende slagvaardig zijn.

Klaar voor de toekomst?
De turbulentie blijft. Of u optimaal kunt profiteren van een herstel van de markt hangt mede af van de kwaliteit van de processen binnen uw eigen organisatie.

Wilt u over dit onderwerp verder praten, neem dan contact op.

Henk Geurtsen, hgeurtsen@flexknowledge.nl twitter: @henkg58

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here