Payrolling: ieder voor zich of schouder aan schouder?

0
617

Payrolling: ieder voor zich of schouder aan schouder?

Payrolling staat de laatste tijd nogal onder druk. Althans in de media en in de politiek. Niet in de markt. Payrollondernemingen rapporteren rooskleurige groeicijfers en ook de VPO meldt aanhoudende groei van de markt. Natuurlijk houdt het één verband met het ander. Inmiddels zijn er ruim 150.000 medewerkers op payrollbasis actief en dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij.

Na vijf jaar is de liefde van de vakbeweging voor payrolling begin 2011 bekoeld. In de afgelopen maanden rijgen Kamervragen over dit fenomeen zich aaneen. Juristen van diverse pluimage kruisen de degens over het arbeidsrechtelijke karakter van payrolling. De Stichting van de Arbeid produceerde begin vorige maand een verdeeld advies. Vorige week was payrolling voorpagina nieuws in het FD. En meest recent is het PvdA-verkiezingsprogramma dat voorstelt payrolling onmogelijk te maken.

Wat is wijsheid in zo’n situatie. Voor u als payrollonderneming en voor de sector als geheel. Geldt het spreekwoord ‘Wie geschoren wordt moet stilzitten? ’ Is om in voetbaltermen te spreken ‘de aanval de beste verdediging’ meer van toepassing of is het gewoon ‘Ieder voor zich, God voor ons allen’?

Je hoeft geen helderziende te zijn om aan te zien komen dat de politiek nadere regels gaat stellen aan payrolling. Dat viel ook al op te maken uit de hoorzitting flex&zeker eind april in de Tweede Kamer. Sommige partijen beogen payrolling onmogelijk te maken. Dat is onverstandig. Want payrolling maakt werk mogelijk, zorgt voor een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt, ontzorgt mkb-bedrijven en professionaliseert HR-beleid. Ik zou zo’n maatregel wel eens door het CPB willen laten doorrekenen op de effecten voor de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën. Alle payrollkrachten weer in dienst van het horecabedrijf, de slagerij, de school of het Rijk. Onbetaalbaar.

Ik geloof in het principe van de aanval en de verdediging. De huidige situatie is ideaal om als brancheorganisatie verantwoordelijkheid te nemen en als sector zelf goed na te denken over het duurzame karakter van payrolling. Natuurlijk zitten er scherpe kantjes aan de dienstverlening. Het liefst hadden we die samen met de vakbeweging in een CAO of in de Stichting van de Arbeid opgelost. Dat is niet gelukt, maar ontslaat ons geenszins van de verplichting hiermee door te gaan.

Daarom heeft de VPO het keurmerk professioneel werkgeverschap geïntroduceerd. Bij payrolling is sprake van gedeeld werkgeverschap en dus moeten alle taken en verantwoordelijkheden helder zijn belegd. De driehoeksverhouding mag geen Bermuda-driehoek worden. Verder moet het voor de werknemer bij aanvang van de sollicitatieprocedure helder zijn dat de werkzaamheden geschieden op basis van een payrollovereenkomst. Niet achteraf en bij verrassing, maar vooraf en 100% transparant. Allemaal zaken die in het VPO-keurmerk zijn opgenomen.

Maar er is meer. Het zou goed zijn als de sector kritisch kijkt naar de toepasselijke UWVontslagregels. Payrollondernemingen nemen geen mensen aan om ze te ontslaan. Dus wat mij betreft gaat de sector op dit punt bij zichzelf te raden. Dat geldt ook voor de geboden arbeidsvoorwaarden, bij de overname van personeel zijn wat mij betreft meer garanties op hun plaats. Kortom: de overheid mag iets van de payrollsector verwachten.

Bij zo’n oproep past niet de ‘ieder voor zich benadering’. Daarom vind ik het jammer dat er aparte payroll-CAO’s zijn gekomen of dat er nu een tweede brancheorganisatie dreigt te ontstaan. Dat is niet goed voor de sector en niet goed voor het gemeenschappelijke geluid uit de sector. Zeker niet bij dreigende wetgeving, als payrollondernemingen schouder aan schouder moeten staan. Daarom ben ik erg verheugd met het gezamenlijke initiatief van NBBU, ABU en VPO. Op 28 juni komen meer dan 100 payrollondernemingen bijeen. Ik reken op een constructieve discussie.

drs. J. (Jurriën) Koops

Bestuurslid VPO