maandag 22 juli
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Gerechtshof: inconveniënten onderdeel van inlenersbeloning

1814
Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 15 januari 2019 dat zogenoemde ‘inconveniënten’ onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning uit de NBBU-cao. Naar onze mening slaat het gerechtshof de plank volledig mis.

Het muizengaatje van de WWZ

1777
Is de Wwz te snel ingevoerd? Het eerste bewijs daarvoor wordt 'het muizengaatje' genoemd. Werknemers kunnen bij ontslag een billijke vergoeding vragen bovenop de transitievergoeding.

Is er nog plaats voor StiPP?

1719
Wat betekent het antwoord van staatssecretaris Klijnsma op Kamervragen over StiPP?

Toekomstbestendig: uitzenden en payrollen onder de WAB

1696
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal het nodige in arbeidsrechtelijk Nederland teweeg brengen. Wat zijn de meest relevante voorgestelde wijzigingen voor u als uitzend- of payrollondernemer?

Vakantiegeld over overuren afhankelijk van CAO

1684
Sinds dit jaar moet er vakantiegeld over overuren worden betaald. Dit is echter afhankelijk van de CAO. Hoe zit het?

Volmacht tot inhoudingen op het loon

1667
Een schriftelijke volmacht tot inhouding op het loon van de werknemer, hoe heurt het ook alweer?

Pas op de plaats voor StiPP

1661
Arrest van hof Arnhem-Leeuwarden gaat recht in tegen hof Amsterdam inzake StiPP/Care4Care

Reactie op Regeerakkoord

1646
Marcel Reijmers geeft een eerste reactie op plannen van het kabinet, die van invloed zijn op de arbeidsmarkt en de uitzendsector.

NBBU breekt lans voor payroll

1593
De voorgenomen maatregelen voor payroll wetgeving zijn onnodig en onuitvoerbaar. Ze helpen een branche om zeep.

Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt concurrentiepositie uit balans

1566
De WAB raakt iedereen. De gevolgen zijn meer schijn-zzp’ers, een grotere kloof tussen vast en flex en het versneld uithollen van ons sociaal stelsel. Voor wie levert de wet nu echt meerwaarde?

WAB aangenomen, wat betekent dit voor het verplichte StiPP-pensioen?

1535
Wordt na de inwerkingtreding van de definitie van de payrollovereenkomst voldaan aan de werkingssfeer van de StiPP pensioenregeling? En staat een wetswijziging gelijk aan een succesvolle eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Blockchain in payroll en recruitment

1454
Wat is blockchain? Hoe kan de technologie van blockchain worden gebruikt bij cv-verificatie, het sluiten van overeenkomsten en payrolling?

Gewoon goed payrollen

1263
Gewoon goed werk, dat kan met gewoon goed payrollen.

Concurrentiebeding steeds vaker in arbeidsovereenkomst

1246
Concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd niet geldig, tenzij zwaarwegende bedrijfs – of dienstbelangen duidelijk zijn gemotiveerd.

Wisselt u gegevens uit met anderen?

Volgens de privacywet (AVG) moet de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ duidelijk afspreken hoe de ‘verwerker’ omgaat met de persoonsgegevens.

Boetes bij niet naleving WagwEU

1212
De boetenormbedragen bij overtreding van de WagwEU zijn bekendgemaakt en gelden per 1 oktober. Waar moet je op letten?

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS