dinsdag 19 februari
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Reactie op Regeerakkoord

Marcel Reijmers geeft een eerste reactie op plannen van het kabinet, die van invloed zijn op de arbeidsmarkt en de uitzendsector.

NBBU breekt lans voor payroll

De voorgenomen maatregelen voor payroll wetgeving zijn onnodig en onuitvoerbaar. Ze helpen een branche om zeep.

Volmacht tot inhoudingen op het loon

Een schriftelijke volmacht tot inhouding op het loon van de werknemer, hoe heurt het ook alweer?

Blockchain in payroll en recruitment

Wat is blockchain? Hoe kan de technologie van blockchain worden gebruikt bij cv-verificatie, het sluiten van overeenkomsten en payrolling?

Vakantiegeld over overuren afhankelijk van CAO

Sinds dit jaar moet er vakantiegeld over overuren worden betaald. Dit is echter afhankelijk van de CAO. Hoe zit het?

Gewoon goed payrollen

Gewoon goed werk, dat kan met gewoon goed payrollen.

Wisselt u gegevens uit met anderen?

Volgens de privacywet (AVG) moet de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ duidelijk afspreken hoe de ‘verwerker’ omgaat met de persoonsgegevens.

Boetes bij niet naleving WagwEU

De boetenormbedragen bij overtreding van de WagwEU zijn bekendgemaakt en gelden per 1 oktober. Waar moet je op letten?

Concurrentiebeding steeds vaker in arbeidsovereenkomst

Concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd niet geldig, tenzij zwaarwegende bedrijfs – of dienstbelangen duidelijk zijn gemotiveerd.

Vakantietegoed werknemers

Is op 1 juli 2015 het vakantietegoed van werknemers verdwenen? Hoe zit het met wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Hoge Raad over sectoraal verlonen

In deze zaak vond een payrollbedrijf dat het thuishoorde in sector 45 Zakelijke dienstverlening III, in plaats van sector 52 Uitzenden.

Reden ontslag bepaalt ontslagroute

Per 1 juli 2015 bepaalt de reden van het ontslag de te volgen route. Het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid treedt dan in werking.

Op bezoek bij Chris Heutink, Randstad

Femke van Soest stelt zes vragen aan Chris Heutink, Member of the Executive Board Randstad Holding.

Wet DBA wankelt

Wet DBA veroorzaakt onrust, debat in Tweede Kamer kan duidelijkheid scheppen.

Werknemers dupe nieuwe ontslagregels

Nu de wet van kracht is, blijken werkgevers de WWZ creatief te kunnen omzeilen.

SNCU volgt formulering ABU- en NBBU-cao letterlijk

Hoe controleert de SNCU op toepassing van seniorendagen in de Bouw-cao volgens de regels van de ABU- of de NBBU-cao?

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS