vrijdag 18 januari
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Krantenbezorger en Deliveroo-rider, zoek verschillen

Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst? Consequenties uitspraak Gerechtshof Amsterdam.

Aanpak knelpunten sectorindeling

Wat zijn de veranderingen? Op termijn verandert er veel. De Belastingdienst controleert nu al actiever op sectorindeling.

Duurzame inzetbaarheid bij Detamo

Leer- en werktrajecten voor zij-instromers die graag in de techniek willen werken.

Reiskostenvergoeding ABU-cao versus inleners-cao

Regeling reiskostenvergoeding uit de ABU-cao en inleners-cao, soms net twee botsende auto’s.

Kennis van sociale zekerheid, ook zaak voor intercedent

Elke intercedent zal de vraag van de flexkracht herkennen: 'is dit werk van invloed op mijn uitkering’, 'hoeveel mag ik naast mijn studie bijverdienen?'

Via klanten naar de toekomst kijken

De uitzendsector vindt nieuwe diensten uit. Alles voor de klant. Passen we ook onze organisatie aan?

Tips om je grenzen aan te geven

Tips voor meer vitaliteit! Soms is het lastig om je grenzen aan te geven. Je hebt ambitie; je wilt je collega of je baas niet teleurstellen

Platformwerker beschermd door Waadi?

Kunnen platformwerkers een beroep doen op arbeidsrechtelijke bescherming via artikel 9a van de Waadi?

Duurzaam inzetbaar, een ‘feel good’ onderneming

Vitaliteit, wendbaar vakmanschap en een leven lang leren voor uitzendkrachten. Hoe pakt Fritech dat aan?

Wie denkt bij een juniorfunctie niet aan een jongere?

Arbeidsmarktdiscriminatie moet breed worden aangepakt. Er is bewustzijn en veel kennis en vaardigheden voor nodig.

AVG: Afschuwelijk Veel Gedoe?

Voor veel bedrijven staat de afkorting AVG voor afschuwelijk veel gedoe. Is er een groot verschil met het tijdperk vóór de AVG?

Bijbaan? Kies werkervaring buiten je bubbel

Kies een bijbaan buiten je geambieerde carrièrepad. In een onbekende omgeving leer je jezelf beter kennen en doe je relevante ervaring op.

Alleen sturen op tarief heeft langste tijd gehad

Uitzendkrachten en gedetacheerden worden schaars. Tegelijk stijgt hun prijs niet in lijn met een gedifferentieerde talentstrategie.

Organisaties die alle inhuur zelf regelen, bestaan ze nog?

Als het gaat over externe inhuur van zzp'ers, wie doet dat dan nog zelf? De lijst met brokers en intermediairs wordt steeds langer.

Deadline stress

Bent u er klaar voor? Zijn uw medewerkers, klanten, uitzendkrachten, contactpersonen geïnformeerd? De deadline voor de AVG nadert nu snel.

Vakantiegeld over overuren afhankelijk van CAO

Sinds dit jaar moet er vakantiegeld over overuren worden betaald. Dit is echter afhankelijk van de CAO. Hoe zit het?

MEEST GELEZEN

Overgang van onderneming in de flexbranche

Wanneer een inlener wisselt van uitzendonderneming is er soms sprake van overgang van onderneming. Alle uitzendkrachten van de oude werkgever die aan de inlener ter beschikking waren gesteld, kunnen dan automatisch in dienst komen van de nieuwe werkgever.

CAO UPDATES

INTERVIEWS