dinsdag 21 mei
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Leidt een proeftijd van vijf maanden tot meer contracten voor onbepaalde tijd?

692
De onzekere periode voor werknemers kan onder de WAB worden verlengd tot maximaal vijf maanden. Helpt dit? Het verlengen van de proeftijd naar maximaal vijf maanden is één van de voorstellen uit het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. Hoe is de regelgeving nu?

No-riskpolis en privacy

111
Wetgever, breng eenheid in de privacyregels en maak eenzelfde doelgroepenregister voor WAO'ers als voor het 125.000 banenplan!

Wet Arbeidsmarkt in Balans, vast en flex, vervolg

Gaat de WAB meer recht doen aan de toegenomen diversiteit en dynamiek van arbeidsrelaties?

Moeilijk vervulbare vacatures. Onbegonnen werk?

513
Opleiden en ontwikkelen van werkende flexmedewerkers is de oplossing.

Human touch als randvoorwaarde

257
Digitaliseren is noodzakelijk, net als het structureel opleiden van mensen. Met de human touch als randvoorwaarde.

Als we het nu niet doen…

365
Economie op stoom; arbeid schaars. Nu is het tijd anders te kijken naar personeel.

Wet DBA: van kopje koffie tot boete

488
Het Toezichtsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst werkt tweeledig. Hoe?

De eerste wettelijke accountscontrole

204
Je onderneming groeit. Hoe bereid jij je voor op de eerste (wettelijke) accountantscontrole?

Duurzaamheid en uitzenden: ambitie of hype?

246
Ik bespeur een soort allergie in mijn omgeving, zodra het woord ‘duurzaam’ valt. Waarom?

Arbowetgeving in een nieuw jasje, zin of onzin?

220
Per 1 juli 2017 is de wetgeving aangescherpt. Lopende arbocontracten moeten per 1 juli 2018 zijn aangepast aan de nieuwe eisen.

Goed opgeleide medewerker levert meer op!

233
Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers zijn de beste ambassadeurs van uw organisatie.

Wet arbeidsmarkt in balans – vast en flex

Het kabinet wil arbeidsrelaties meer laten aansluiten bij voorkeuren en type werk. Hoe?

Opleiden is het nieuwe uitzenden

695
Opleiden opent nieuwe kansen op werk. Scholing vergroot ook de eigenwaarde van uitzendkrachten.

Nieuwe schoenen

862
Nieuwe schoenen en zicht op werk. Het begin van dit verhaal heb ik bedacht. De rest is waar.

Werkenden, neem de regie over je toekomst

198
Ga als werkzoekende met je intermediair in gesprek over het type werk en het soort opdrachten dat je wilt doen. Van intermediairs vraagt dit een innovatieve houding.

Samen werken aan duurzaam werk

Scholing van uitzendkrachten komt iedereen ten goede. De resultaten in Friesland zijn positief.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS