donderdag 12 december
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Wat er niet is, hoef je ook niet te zoeken…

259
Op de arbeidsmarkt zoekt iedereen naar wat er niet is. Tegelijk zit er 'goud' op de bank. Mensen die willen, ervaring hebben, maar geen papieren en potentieel jouw ideale medewerker kunnen zijn.

De Grand Canyon in het arbeidsrecht

792
De digitalisering heeft de kloof tussen een juridische arbeidsovereenkomst en de werkelijkheid enorm vergroot. Er is een herijking nodig van de verhouding tussen werkgevers en werknemers, van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht.

Wet DBA: meer controle, een middel zonder doel?

556
De Staatssecretaris heeft aangekondigd dat voor de zomer de toezicht- en handhavingsstrategie en het plan voor de afbouw van het handhavingsmortuarium bekend wordt gemaakt.

Duurzame inzetbaarheid, gewoon een van de dingen die we doen

348
Wij vinden het arbeidsfit houden van uitzendkrachten en het adviseren van uitzendkracht en opdrachtgever over duurzame inzetbaarheid belangrijk. Onbewust gaan we daarin al heel ver, zegt Kim Kulderij, Project Adviseur, PDZ en STAN Partners.

Toekomstbestendig: uitzenden en payrollen onder de WAB

2556
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal het nodige in arbeidsrechtelijk Nederland teweeg brengen. Wat zijn de meest relevante voorgestelde wijzigingen voor u als uitzend- of payrollondernemer?

Premieheffing: indeling buiten sector 52 weer mogelijk voor uitzenders?

959
Per 25 mei 2017 worden uitzendbureaus alleen nog maar in sector 52 ingedeeld. Het Hof Arnhem Leeuwarden concludeert dat de regeling van de minister van SZW strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Hoe reageert staatssecretaris Menno Snel (ministerie van Financiën) op deze uitspraak?

Complexe wereld, het is even wennen

358
In een blik gevangen zie ik economisch Nederland in zijn volle glorie. Mijn hemel, wat is de wereld complex geworden. Vroeger was de wereld simpel. Toen ik begon met uitzenden was het makkelijk.

Schuldig: ik heb gepayrolld

1066
Hoe nu over payrollen wordt gesproken, zorgt ervoor dat ik mij bijna voel als een crimineel, een malafide sjacheraar, dat ik mij hiermee bezighoud. Ik vind payrollen een werkvorm, die voor mensen het verschil kan maken op wel of geen baan, wel of geen perspectief.

Het ‘minimum uurloon’ en contracting

631
Het ontbreken van een officieel wettelijk minimum uurloon leidt in de praktijk al jarenlang tot de nodige discussies met de Inspectie SZW. Dient het minimumloon gebaseerd te zijn op de normale arbeidsduur bij de opdrachtgever of bij de contractor?

EU-uitzendkrachten duurzaam inzetbaar, hoe pak je dat aan?

351
Taal en cultuur zijn een drempel, maar toch... als er één schaap over de dam is, volgen er meer. En er zijn vouchers beschikbaar voor opleidingen. Marga Hendriksen, HR-specialist bij AB Midden Nederland schetst de aanpak.

Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt concurrentiepositie uit balans

1604
De WAB raakt iedereen. De gevolgen zijn meer schijn-zzp’ers, een grotere kloof tussen vast en flex en het versneld uithollen van ons sociaal stelsel. Voor wie levert de wet nu echt meerwaarde?

FNV winkelt bij Picnic met het mandje van CNV

683
Is de ‘Supermarkt cao’ voor Picnic van toepassing? Heeft de vakbond inhoudelijk een punt? En hoe zit het met het vorderingsrecht? Drie vragen en antwoorden.

IND speelt verstoppertje met de Waadi

609
De IND huurt personeel in bij verschillende detacheerders. Niet al de ingeleende krachten krijgen betaald volgens de cao voor Rijksambtenaren. Dit leidt tot ongelijkheid op de werkvloer. Wat zijn de oorzaken? En hoe is de regelgeving?

Welles nietes een detacheringsovereenkomst?

954
Een gedetacheerde treedt bij de inlener in dienst. De uitlener protesteert onder verwijzing naar zijn algemene voorwaarden. Krijgt hij gelijk of gooit de Waadi roet in het eten?

Permanente educatie, wens of noodzaak?

221
Hoe zit het met de permanente educatie van de vaste medewerkers van uitzend- en payroll organisaties? Er is veel veranderd in de wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, en staat nog veel op stapel.

WW-premie en Wet Arbeidsmarkt in balans

2805
Wat betekent de premiedifferentiatie in de WW voor uitleners en inleners? De maatregelen horen bij lagere regelgeving Wet Arbeidsmarkt in Balans.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS