dinsdag 16 juli
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Wet DBA nog springlevend

404
Minister Koolmees heeft met ingang van 1 januari 2019 het begrip ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt voor de periode waarin de Wet DBA door de Belastingdienst slechts bij kwaadwillendheid wordt gehandhaafd.

Klaar met flexibele arbeid als ‘Kop van Jut’

522
Creëer een strategische visie op de inzet van flexibele arbeid voor jouw organisatie in plaats van het aan te wijzen als ‘Kop van Jut’.

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie, wat dan?

350
Als de werknemer niet of onvoldoende heeft meegewerkt, wordt het de werkgever aangerekend wanneer deze de betaling van het loon niet heeft gestaakt. Toch is het niet betalen van loon een voor de werknemer ingrijpende maatregel die zorgvuldigheid vraagt.

Overgang van onderneming in de flexbranche

548
Wanneer een inlener wisselt van uitzendonderneming is er soms sprake van overgang van onderneming. Alle uitzendkrachten van de oude werkgever die aan de inlener ter beschikking waren gesteld, kunnen dan automatisch in dienst komen van de nieuwe werkgever.

Probleemgeneratie?

383
Krapte of niet, ouderen komen moeilijk aan de bak. Ik ben blij dat ik nu niet hoef te solliciteren. Overtuig die werkgevers maar eens...

Verzuimbegeleiding en privacy, een moeizaam huwelijk?

336
Wat mag er wel en wat niet worden vastgelegd? Privacy en adequate verzuimbegeleiding wringt weleens.

Waar blijft de innovatie in ons sociaal stelsel?

255
De overheid zou zich langjarig, veel innovatiever en over de verschillende ministeries met de arbeidsmarkt bezig moeten houden.

Leidt een proeftijd van vijf maanden tot meer contracten voor onbepaalde tijd?

694
De onzekere periode voor werknemers kan onder de WAB worden verlengd tot maximaal vijf maanden. Helpt dit? Het verlengen van de proeftijd naar maximaal vijf maanden is één van de voorstellen uit het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. Hoe is de regelgeving nu?

No-riskpolis en privacy

113
Wetgever, breng eenheid in de privacyregels en maak eenzelfde doelgroepenregister voor WAO'ers als voor het 125.000 banenplan!

Wet Arbeidsmarkt in Balans, vast en flex, vervolg

Gaat de WAB meer recht doen aan de toegenomen diversiteit en dynamiek van arbeidsrelaties?

Moeilijk vervulbare vacatures. Onbegonnen werk?

532
Opleiden en ontwikkelen van werkende flexmedewerkers is de oplossing.

Human touch als randvoorwaarde

257
Digitaliseren is noodzakelijk, net als het structureel opleiden van mensen. Met de human touch als randvoorwaarde.

Als we het nu niet doen…

365
Economie op stoom; arbeid schaars. Nu is het tijd anders te kijken naar personeel.

Wet DBA: van kopje koffie tot boete

491
Het Toezichtsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst werkt tweeledig. Hoe?

De eerste wettelijke accountscontrole

209
Je onderneming groeit. Hoe bereid jij je voor op de eerste (wettelijke) accountantscontrole?

Duurzaamheid en uitzenden: ambitie of hype?

259
Ik bespeur een soort allergie in mijn omgeving, zodra het woord ‘duurzaam’ valt. Waarom?

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS