dinsdag 16 juli
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Complexe wereld, het is even wennen

356
In een blik gevangen zie ik economisch Nederland in zijn volle glorie. Mijn hemel, wat is de wereld complex geworden. Vroeger was de wereld simpel. Toen ik begon met uitzenden was het makkelijk.

Schuldig: ik heb gepayrolld

1062
Hoe nu over payrollen wordt gesproken, zorgt ervoor dat ik mij bijna voel als een crimineel, een malafide sjacheraar, dat ik mij hiermee bezighoud. Ik vind payrollen een werkvorm, die voor mensen het verschil kan maken op wel of geen baan, wel of geen perspectief.

Het ‘minimum uurloon’ en contracting

616
Het ontbreken van een officieel wettelijk minimum uurloon leidt in de praktijk al jarenlang tot de nodige discussies met de Inspectie SZW. Dient het minimumloon gebaseerd te zijn op de normale arbeidsduur bij de opdrachtgever of bij de contractor?

EU-uitzendkrachten duurzaam inzetbaar, hoe pak je dat aan?

344
Taal en cultuur zijn een drempel, maar toch... als er één schaap over de dam is, volgen er meer. En er zijn vouchers beschikbaar voor opleidingen. Marga Hendriksen, HR-specialist bij AB Midden Nederland schetst de aanpak.

Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt concurrentiepositie uit balans

1564
De WAB raakt iedereen. De gevolgen zijn meer schijn-zzp’ers, een grotere kloof tussen vast en flex en het versneld uithollen van ons sociaal stelsel. Voor wie levert de wet nu echt meerwaarde?

FNV winkelt bij Picnic met het mandje van CNV

665
Is de ‘Supermarkt cao’ voor Picnic van toepassing? Heeft de vakbond inhoudelijk een punt? En hoe zit het met het vorderingsrecht? Drie vragen en antwoorden.

IND speelt verstoppertje met de Waadi

504
De IND huurt personeel in bij verschillende detacheerders. Niet al de ingeleende krachten krijgen betaald volgens de cao voor Rijksambtenaren. Dit leidt tot ongelijkheid op de werkvloer. Wat zijn de oorzaken? En hoe is de regelgeving?

Welles nietes een detacheringsovereenkomst?

843
Een gedetacheerde treedt bij de inlener in dienst. De uitlener protesteert onder verwijzing naar zijn algemene voorwaarden. Krijgt hij gelijk of gooit de Waadi roet in het eten?

Permanente educatie, wens of noodzaak?

209
Hoe zit het met de permanente educatie van de vaste medewerkers van uitzend- en payroll organisaties? Er is veel veranderd in de wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, en staat nog veel op stapel.

WW-premie en Wet Arbeidsmarkt in balans

2391
Wat betekent de premiedifferentiatie in de WW voor uitleners en inleners? De maatregelen horen bij lagere regelgeving Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Uitzendorganisaties die elkaar versterken

498
De business van uitzendorganisaties is het maken van de juiste match. Daar houdt het niet op. Ik vind dat we moeten inzoomen op loopbaangarantie en doorstroom van flexkrachten op de lange termijn.

Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025, toekomstbestendig?

491
Onder druk van trends als flexibilisering, technologisering en internationalisering schetst het kabinet een koers gericht op alle mensen die werken voor het Rijk. In hoeverre krijgen de plannen vorm in de praktijk? Krijgen vast en flex een plek naast elkaar, rekening houdend met de toekomst?

Uw kostprijs en de Wet Arbeidsmarkt in Balans

3570
De WAB komt er echt. Welk effect heeft die op de kostprijsfactor voor uitzenden en payrolling? De kostprijsfactor is het getal waarmee bruto bedragen worden vermenigvuldigd en bij elkaar leiden die tot de kostprijs in geld.

Wat is van waarde?

448
Hoog in de omzetlijsten staan, is niet hetzelfde als waardevol of succesvol zijn. Moeten we juichen om het halen van omzetrecords of vanwege het feit dat wij voor anderen van waarde zijn geweest? De ABU is onlangs een onderzoek gestart naar de waarde van uitzenden.

Gerechtshof: inconveniënten onderdeel van inlenersbeloning

1814
Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 15 januari 2019 dat zogenoemde ‘inconveniënten’ onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning uit de NBBU-cao. Naar onze mening slaat het gerechtshof de plank volledig mis.

Deliveroo-uitspraken getuigen van verdeling van licht en schaduw

534
De uitspraken in de Deliveroo-case spreken tegen wat in een andere uitspraak werd geoordeeld, namelijk dat er géén arbeidsovereenkomst bestond met de rider.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS