dinsdag 21 mei
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Welles nietes een detacheringsovereenkomst?

811
Een gedetacheerde treedt bij de inlener in dienst. De uitlener protesteert onder verwijzing naar zijn algemene voorwaarden. Krijgt hij gelijk of gooit de Waadi roet in het eten?

Permanente educatie, wens of noodzaak?

202
Hoe zit het met de permanente educatie van de vaste medewerkers van uitzend- en payroll organisaties? Er is veel veranderd in de wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, en staat nog veel op stapel.

WW-premie en Wet Arbeidsmarkt in balans

2075
Wat betekent de premiedifferentiatie in de WW voor uitleners en inleners? De maatregelen horen bij lagere regelgeving Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Uitzendorganisaties die elkaar versterken

487
De business van uitzendorganisaties is het maken van de juiste match. Daar houdt het niet op. Ik vind dat we moeten inzoomen op loopbaangarantie en doorstroom van flexkrachten op de lange termijn.

Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025, toekomstbestendig?

484
Onder druk van trends als flexibilisering, technologisering en internationalisering schetst het kabinet een koers gericht op alle mensen die werken voor het Rijk. In hoeverre krijgen de plannen vorm in de praktijk? Krijgen vast en flex een plek naast elkaar, rekening houdend met de toekomst?

Uw kostprijs en de Wet Arbeidsmarkt in Balans

3118
De WAB komt er echt. Welk effect heeft die op de kostprijsfactor voor uitzenden en payrolling? De kostprijsfactor is het getal waarmee bruto bedragen worden vermenigvuldigd en bij elkaar leiden die tot de kostprijs in geld.

Wat is van waarde?

446
Hoog in de omzetlijsten staan, is niet hetzelfde als waardevol of succesvol zijn. Moeten we juichen om het halen van omzetrecords of vanwege het feit dat wij voor anderen van waarde zijn geweest? De ABU is onlangs een onderzoek gestart naar de waarde van uitzenden.

Gerechtshof: inconveniënten onderdeel van inlenersbeloning

1784
Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 15 januari 2019 dat zogenoemde ‘inconveniënten’ onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning uit de NBBU-cao. Naar onze mening slaat het gerechtshof de plank volledig mis.

Deliveroo-uitspraken getuigen van verdeling van licht en schaduw

532
De uitspraken in de Deliveroo-case spreken tegen wat in een andere uitspraak werd geoordeeld, namelijk dat er géén arbeidsovereenkomst bestond met de rider.

Wet DBA nog springlevend

389
Minister Koolmees heeft met ingang van 1 januari 2019 het begrip ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt voor de periode waarin de Wet DBA door de Belastingdienst slechts bij kwaadwillendheid wordt gehandhaafd.

Klaar met flexibele arbeid als ‘Kop van Jut’

429
Creëer een strategische visie op de inzet van flexibele arbeid voor jouw organisatie in plaats van het aan te wijzen als ‘Kop van Jut’.

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie, wat dan?

350
Als de werknemer niet of onvoldoende heeft meegewerkt, wordt het de werkgever aangerekend wanneer deze de betaling van het loon niet heeft gestaakt. Toch is het niet betalen van loon een voor de werknemer ingrijpende maatregel die zorgvuldigheid vraagt.

Overgang van onderneming in de flexbranche

479
Wanneer een inlener wisselt van uitzendonderneming is er soms sprake van overgang van onderneming. Alle uitzendkrachten van de oude werkgever die aan de inlener ter beschikking waren gesteld, kunnen dan automatisch in dienst komen van de nieuwe werkgever.

Probleemgeneratie?

383
Krapte of niet, ouderen komen moeilijk aan de bak. Ik ben blij dat ik nu niet hoef te solliciteren. Overtuig die werkgevers maar eens...

Verzuimbegeleiding en privacy, een moeizaam huwelijk?

332
Wat mag er wel en wat niet worden vastgelegd? Privacy en adequate verzuimbegeleiding wringt weleens.

Waar blijft de innovatie in ons sociaal stelsel?

253
De overheid zou zich langjarig, veel innovatiever en over de verschillende ministeries met de arbeidsmarkt bezig moeten houden.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS