woensdag 20 maart
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie, wat dan?

344
Als de werknemer niet of onvoldoende heeft meegewerkt, wordt het de werkgever aangerekend wanneer deze de betaling van het loon niet heeft gestaakt. Toch is het niet betalen van loon een voor de werknemer ingrijpende maatregel die zorgvuldigheid vraagt.

Overgang van onderneming in de flexbranche

433
Wanneer een inlener wisselt van uitzendonderneming is er soms sprake van overgang van onderneming. Alle uitzendkrachten van de oude werkgever die aan de inlener ter beschikking waren gesteld, kunnen dan automatisch in dienst komen van de nieuwe werkgever.

Probleemgeneratie?

380
Krapte of niet, ouderen komen moeilijk aan de bak. Ik ben blij dat ik nu niet hoef te solliciteren. Overtuig die werkgevers maar eens...

Verzuimbegeleiding en privacy, een moeizaam huwelijk?

320
Wat mag er wel en wat niet worden vastgelegd? Privacy en adequate verzuimbegeleiding wringt weleens.

Waar blijft de innovatie in ons sociaal stelsel?

252
De overheid zou zich langjarig, veel innovatiever en over de verschillende ministeries met de arbeidsmarkt bezig moeten houden.

Leidt een proeftijd van vijf maanden tot meer contracten voor onbepaalde tijd?

675
De onzekere periode voor werknemers kan onder de WAB worden verlengd tot maximaal vijf maanden. Helpt dit? Het verlengen van de proeftijd naar maximaal vijf maanden is één van de voorstellen uit het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. Hoe is de regelgeving nu?

No-riskpolis en privacy

94
Wetgever, breng eenheid in de privacyregels en maak eenzelfde doelgroepenregister voor WAO'ers als voor het 125.000 banenplan!

Wet Arbeidsmarkt in Balans, vast en flex, vervolg

Gaat de WAB meer recht doen aan de toegenomen diversiteit en dynamiek van arbeidsrelaties?

Moeilijk vervulbare vacatures. Onbegonnen werk?

508
Opleiden en ontwikkelen van werkende flexmedewerkers is de oplossing.

Human touch als randvoorwaarde

257
Digitaliseren is noodzakelijk, net als het structureel opleiden van mensen. Met de human touch als randvoorwaarde.

Als we het nu niet doen…

365
Economie op stoom; arbeid schaars. Nu is het tijd anders te kijken naar personeel.

Wet DBA: van kopje koffie tot boete

470
Het Toezichtsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst werkt tweeledig. Hoe?

De eerste wettelijke accountscontrole

192
Je onderneming groeit. Hoe bereid jij je voor op de eerste (wettelijke) accountantscontrole?

Duurzaamheid en uitzenden: ambitie of hype?

241
Ik bespeur een soort allergie in mijn omgeving, zodra het woord ‘duurzaam’ valt. Waarom?

Arbowetgeving in een nieuw jasje, zin of onzin?

214
Per 1 juli 2017 is de wetgeving aangescherpt. Lopende arbocontracten moeten per 1 juli 2018 zijn aangepast aan de nieuwe eisen.

Goed opgeleide medewerker levert meer op!

231
Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers zijn de beste ambassadeurs van uw organisatie.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS