donderdag 12 december
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Na een jaar AVG, hoe zit het nu met die torenhoge boetes?

959
De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerst voorlichting, maar nu komt er aandacht voor handhaving. De toezichthouders zaten in de tussentijd niet stil. In deze column een overzicht van cases en boetes.

WAB – wanneer is een arbeidscontract een ‘oproepovereenkomst’?

1900
Veel werkgevers beseffen onvoldoende of ze overeenkomsten hebben gesloten, die per 1 januari 2020 definiëren als een oproepovereenkomst en welke gevolgen daaraan verbonden zijn. Bijgaand schema geeft hen duidelijkheid.

Banenafspraak en nieuw beschut werk in gevaar

399
Arbeidsbeperkten uit deze doelgroep worden benadeeld, omdat zij niet uitgezonderd worden van het payrollregime uit artikel 8a Waadi. Welke bezwaren zijn daar tegenin te brengen? Kan de regering hen in de kou laten staan?

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, wat zijn de wijzigingen?

4671
Wat verandert er? De aanpassingen per september kunnen voor werknemers positieve gevolgen hebben, terwijl de impact op de uitlener beperkt is. Veel ingrijpender zijn de wijzigingen per 30 december. Lees dit overzicht.

De tijd is rijp voor permanente educatie

193
Wijzigingen in wet- en regelgeving vormen een uitdaging voor werkgevers in de flexbranche. Met een systeem van permanente educatie (PE) kan de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) actuele kennis borgen bij de medewerkers.

CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

630
Hoe bepaal je de inlenersbeloning voor de uitzendkracht? Daar komt heel wat bij kijken. Binnen deze cao zijn collectieve afspraken en aparte modules voor tuincentra, schoenendetailhandel, woondetailhandel en VGT (vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel).

Wab, een blessing in disguise

1241
Dit is het moment om de waarde die de uitzendsector heeft voor maatschappij, organisaties en economie concreet te maken. Zonder het uurtarief als vehikel te gebruiken.

Helpling: kantonrechter helpt een beetje mee

609
Waarom vindt de kantonrechter dat er bij het platform Helpling sprake is van arbeidsbemiddeling? Helpling kan niet worden gezien als louter een prikbord, nu het niet uitsluitend de gegevens van werkzoekenden of arbeidsplaatsen openbaar maakt. Wat zijn de gevolgen?

Waar moet je op letten bij overgang van uitzendkrachten?

1185
Uitzendbureau A wint een aanbesteding, en de uitzendkrachten van uitzendbureau B (die eerst dit contract had) willen over gaan naar uitzendbureau A. Wat gebeurt er juridisch? Hoe zit dat in de Wet arbeidsmarkt in balans?
Nettie Alkema

CAO Schoonmaak, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

741
In deze blog laat ik zien wat de inlenersbeloning in combinatie met de cao voor het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (hierna schoonmaakcao) inhoudt.

Transitievergoeding berekenen op basis van loon voor of na uitruil?

874
Moet de transitievergoeding worden berekend door uit te gaan van het bruto loon voor of en juist na uitruil van kosten in het kader van de ET-regeling? Daarover voerde ik onlangs een pittige discussie met een vooraanstaand vakbondsbestuurder.

Moet je als bedrijf een privacybeleid hebben?

216
De Algemene Verordening Gegevensverwerking is sinds een jaar van kracht. Wat zegt de AVG, om te beginnen, over privacybeleid? Wat zijn onderwerpen die je daarin opneemt? Waar kun je concreet aan denken?

WAB aangenomen, wat betekent dit voor het verplichte StiPP-pensioen?

1816
Wordt na de inwerkingtreding van de definitie van de payrollovereenkomst voldaan aan de werkingssfeer van de StiPP pensioenregeling? En staat een wetswijziging gelijk aan een succesvolle eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Zo maak je van jouw kennis dé ‘Unique Buyer Reason’

175
Door certificering mee te nemen in jouw verkoopverhaal creëer je meer bewustzijn bij de opdrachtgever en uitzendkracht. Aantoonbare kennis heeft een diepere waarde dan de algemene kreet ‘kennis’.

De waarde van uitzenden vandaag met het oog op morgen

259
De waarde van uitzenden vandaag met het oog op morgen Op 13 mei jl. was het jaarlijkse ABU-congres. Opnieuw een bijeenkomst met voor mij veel...

Payroll verdwijnt helemaal onder de WAB

3251
Payroll dreigt te veranderen in massaal uitzenden onder de WAB. Nog meer digitale marktplaatsen die een virtuele match lijken te maken tussen de ‘uitzendorganisatie’ en de ‘flexwerker’. Payroll 3.0 onder het mom van uitzenden via deelplatformen.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS