donderdag 4 juni
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

NOW of NEVER

2953
Het is nog niet te laat om de goed bedoelde maatregel die anders uitpakt aan te passen naar de belofte die is gedaan; niemand, vast of flex, mag de dupe worden van deze crisis en alleen samen lossen we het op!

CAO Supermarkten – hoe bepaal je de inlenersbeloning?

230
Hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten in combinatie met deze cao? De cao kent twee verschillende functiegebouwen - voor de supermarkt zelf en voor de distributiecentra - , loonschalen per uur en een aantal vergoedingen en toeslagen.

De NOW, een korte samenvatting

1452
Dinsdag heeft minister Koolmees een Kamerbrief gestuurd en de tekst van de Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Marcel Reijmers van FlexKnowledge heeft de belangrijkste punten samengevat.

Grootste crisis? Les van Goldschmeding

5816
In 2012 sprak ik Frits Goldschmeding over de marktontwikkelingen. Hij wist toen niet dat corona zou toeslaan, maar voorspelde wel dat er in 2019 een dip zou komen en dat we er weer uit zouden komen. 'Want,' zo zei hij, 'de echte economie wint altijd'. Dus, uitzenders, hou u daaraan vast.

Intrekken, verplaatsen of afschrijven van vakantie; wat mag, moet en kan?

20437
In deze corona-crisis onderzoeken werkgevers omwille van hun cashflow hoe zij invloed kunnen uitoefenen op kostenposten voor en/of aanspraken van werknemers. Hieronder is ook begrepen het opgebouwde vakantietegoed van werknemers. Wat mag wel en niet? Een overzicht van vragen en antwoorden.

Platformwerk in tijden van corona

355
Sarike Verbiest, onderzoeker bij TNO, schetst de voor- en nadelen van platformwerk in tijden van corona. Er is opvallend veel diversiteit tussen werk met sociaal contact en werk op afstand. De werkonzekerheid is een nadeel. De efficiënte match tussen vraag en aanbod in diensten is nu een voordeel.

Wat moet ik doen als een flexwerknemer zich ziekmeldt?

628
Als uitzendprofessional heb je vast wel eens te maken met werknemers die zich ziekmelden. Zeker nu corona het land teistert. Welke stappen moet je ondernemen wanneer een flexwerknemer zich ziekmeldt? En heeft de flexwerknemer recht op doorbetaling?

Noodpakket banen en economie, de hoogtepunten

1212
Met de NOW-regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies de lonen van werknemers voor 100% blijven doorbetalen. Anders dan bij de Werktijdverkorting wordt niet gekeken naar de gewerkte uren, maar naar de omzet. Hoe werkt het? Wat is nog onduidelijk?

Laat je niet gijzelen door ransomware!

222
Ransomware is een aanval van criminelen die ervoor zorgt dat jij niet meer bij je data kan. Nadat je hebt betaald, krijg je een unlock-code en is je systeem weer te gebruiken. Los daarvan kunnen de kosten nog enorm oplopen. Voorkomen is beter dan genezen: leid je medewerkers op tot human firewalls!

Hoe meet u het resultaat van scholingsinspanningen?

132
Opleiden en ontwikkelen staan gelukkig ook voor vaste medewerkers van flexorganisaties steeds vaker op de agenda. Maar het afronden van een cursus of opleiding met een examen wordt nog te vaak gezien als extra kostenpost. En daarmee doet u uw medewerkers én uw organisatie tekort.

Gelukzoekende ziekmelder en eigenrisicodrager Ziektewet

1136
Wat als een uitzendkracht zich vrijwel direct na het sluiten van de uitzendovereenkomst ziek meldt? Op zich gebeurt dit wel vaker, maar in deze specifieke gevallen was het duidelijk dat de uitzendkracht voorafgaand aan het ondertekenen van de uitzendovereenkomst al wist dat hij zich ziek zou gaan melden.

CAO VVT – hoe bepaal je de inlenersbeloning?

829
De cao VVT kent een aantal vergoedingen en toeslagen en een uitgebreid loongebouw. Hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten? Welke loonsverhogingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken voor de looptijd van de nieuwe cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg?

Met mopperen over de spelregels win je de wedstrijd niet

348
De Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) verandert de spelregels van de flexbranche. Dat leidt tot gemopper, maar daarmee win je als branche de wedstrijd niet. Dat blijkt uit de laatste marktcijfers. De nieuwe situatie omarmen met nieuwe ideeën, dat is de opdracht aan ons allemaal.

Wil dé flexwerker opstaan?

137
In discussies over flexwerk worden alle tijdelijke arbeidsrelaties en werkenden op een hoop gegooid. Alsof ze allemaal hetzelfde zijn. Alsof het niets uitmaakt. Niets is minder waar.

WagwEU – meldingsplicht EU-werknemers en zelfstandigen

758
De meldingsplicht (per 1 maart a.s.) geldt voor dienstverrichters die vanuit een ander EU-land werknemers ter beschikking stellen om tijdelijke arbeid te verrichten in Nederland. Dit geldt ook voor zzp'ers/freelancers.

Niet reële uitzendovereenkomst leidt tot arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

445
Hoge Raad doet uitspraak in zaak, aangespannen door taxichauffeur. Drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten werden gevolgd door een tijdelijke uitzendovereenkomst bij een payrolbedrijf.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS