woensdag 25 november
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Strategische personeelsplanning en inhuurbeleid overheid

Welke elementen ondersteunen strategische personeelsplanning en inhuurbeleid binnen de overheid?

Toekomst check voor uitzenders

645
Klaar voor de toekomst? Lees de tips van Ton Wilthagen voor intermediairs.

Verlonen in vaksectoren 2017

2562
Ook in 2017 is het voor uitleners aantrekkelijk om te verlonen in vaksectoren. Marcel Reijmers schetst de kansen en risico's.

Uitspraak Care4Care/StiPP zorgt voor kortsluiting!

5966
De uitspraak van de Hoge Raad zorgt voor kortsluiting met de Ontslagregeling.

Hoge Raad over sectoraal verlonen

1209
In deze zaak vond een payrollbedrijf dat het thuishoorde in sector 45 Zakelijke dienstverlening III, in plaats van sector 52 Uitzenden.

Werknemer werkt wanneer en waar hij dat wil

820
Wet flexibel werken: werknemer heeft recht de werkgever te verzoeken om de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd aan te passen.

SNCU volgt formulering ABU- en NBBU-cao letterlijk

1148
Hoe controleert de SNCU op toepassing van seniorendagen in de Bouw-cao volgens de regels van de ABU- of de NBBU-cao?

Dingen anders doen: meer efficiency, meer resultaat

285
Druk met brandjes blussen? 20% van je werkzaamheden als intercedent is 80% van je resultaat.

Boetes bij niet naleving WagwEU

1278
De boetenormbedragen bij overtreding van de WagwEU zijn bekendgemaakt en gelden per 1 oktober. Waar moet je op letten?

Relatiebeding voorbij in uitzendbranche?

3271
De Kantonrechter Utrecht heeft een bommetje gelegd onder de detacherings- en uitzendbranche.

Waarom Wet DBA niet werkt

642
Onduidelijkheid over de gezagsverhouding is het grootste probleem bij de Wet DBA.

Uitzendkrachten leveren op verzoek curator? Pas op!

523
Personeel inzetten als uitzendkracht na een faillissement. Welke risico's kleven eraan?

Wet DBA wankelt

1139
Wet DBA veroorzaakt onrust, debat in Tweede Kamer kan duidelijkheid scheppen.

Klokkenluiderswet ook voor flexkrachten

520
Wat zijn de regels voor flexkrachten die een misstand melden? Hoe worden ze beschermd? De Wet Huis voor Klokkenluiders geldt ook voor flexkrachten.

Belemmeringsverbod voor AOK bepaalde en onbepaalde tijd

Dit geldt wanneer een dienstverband voldoet aan terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi.

Vast naast flex – in transitie

632
Hervorm de transitievergoeding om WWZ te redden. Individueel transitiebudget op basis van gewerkte uren is effectiever.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS