Maatschappelijk uitzendbureau

0
431

Maatschappelijk uitzendbureau
Eind augustus kwam ik terug van vakantie. Bij thuiskomst lag er een stapel post en een berg e-mails te wachten. Tussen al die informatie trof ik twee opmerkelijke berichten. De eerste was een bericht van GroenLinks. Zij komen in de aanloop naar de verkiezingen met plannen voor een maatschappelijk uitzendbureau, waarin werkgevers en gemeenten samenwerken. Zo’n uitzendbureau moet werkzekerheid bieden aan jonggehandicapten, mensen met een beperking en werklozen. De partij is ervan overtuigd dat er voldoende werk is en zo’n maatschappelijk uitzendbureau moet de risico’s voor werkgevers wegnemen en voor werkzoekenden als opstap dienen.

Het tweede bericht dat ik tegen kwam was het onderzoek van Astri naar de Aansluiting van vraag en aanbod van laaggeschoold werk. Astri deed onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders en komt tot enkele opmerkelijke conclusies. Zo blijkt bijvoorbeeld dat zes op de tien werkgevers uitzendbureaus gebruiken als belangrijkste kanaal om vacatures voor laaggeschoold werk in te vullen, terwijl ongeveer 35% van de WWB’ers en 45% van de WW’ers staat ingeschreven bij het uitzendbureau. Eén op de drie WWB’ers en één op de vijf werklozen schrijft zich nooit in bij het uitzendbureau. Het rapport concludeert eveneens dat er meer gebruikgemaakt kan worden van uitzendwerk als opstap naar vast werk. Te vaak wordt flexibel werk door werkzoekenden en publieke bemiddelaars niet gezien als alternatief voor een uitkering. Het bracht staatssecretaris De Krom tot de conclusie dat er op dat terrein nog een wereld te winnen is. De gemeente Amsterdam voegde direct maar de daad bij het woord en gaat werkzoekenden verplichten zich in te schrijven bij het
uitzendbureau.

Het rapport van Astri is leesvoer voor beleidsmakers en politici. Ik hoop dat het bij de nieuwe Tweede Kamerleden in de loodgieterstas zit. Het rapport bevestigt de cruciale rol die de uitzendbranche speelt en nog meer kan spelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Immers eerder bleek al uit RWI-onderzoek dat 40% van de WWB’ers weer aan de slag gaat via een uitzendbureau. UWV liet zien dat 30% van zijn bestand van werkzoekenden herstart op de arbeidsmarkt via de uitzendbranche.

In dat licht klinkt het sympathiek als GroenLinks oproept te komen tot een maatschappelijk uitzendbureau. Maar liever zie ik de politiek werk maken van het ontschotten van regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals was voorzien in de Wet werken naar vermogen. Dat ze zorgt voor transparantie en toegankelijkheid van de bestanden van werkzoekenden. Het aanvaarden van tijdelijk werk lonend maakt door ervoor te zorgen dat werkzoekenden er financieel op vooruitgaan als ze een tijdelijke (deeltijd)baan accepteren. Dat ze investeren in de publiek-private samenwerking tussen gemeenten en uitzendbureaus en de wederzijdse beeldvorming verbetert.

Dan hoeven we geen nieuw maatschappelijk uitzendbureau op te richten. Die zijn er, gelet op de prestaties van de branche, namelijk al genoeg.

drs. J. (Jurriën) Koops
Directeur Sociale Zaken ABU


> Amsterdammers in de bijstand verplicht zich in te schrijven bij uitzendbureau
> Onderzoek van Astri naar de Aansluiting van vraag en aanbod van laaggeschoold werk
> GroenLinks wil een maatschappelijk uitzendbureau

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here