Loon tijdens loonsanctie

0
393

Tijdens periode van loonsanctie betaalt werkgever 70% van het loon

In Nederland hebben werkgevers bij arbeidsongeschiktheid van werknemers ten gevolge van ziekte gedurende twee jaren een loondoorbetalingsverplichting. Het komt met enige regelmaat voor dat een werkgever onvoldoende re-integratieverplichtingen heeft verricht, met als gevolg dat het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegt. Dit betekent dat de werkgever dan langer het loon moet doorbetalen aan de werknemer. Het UWV kan de werkgever dan verplichten tot maximaal een jaar het loon door te betalen.

De vraag is echter wat de werkgever gedurende de periode van een loonsanctie aan de werknemer moet betalen? In veel cao’s, waaronder ook de ABU-en NBBU-cao, is bepaald hoeveel loon werkgevers gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid dienen te betalen. In de uitzendbranche ligt dat (zeker in het eerste jaar) in ieder geval hoger dan het wettelijk minimum van 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

Het Gerechtshof Den Haag deed onlangs een uitspraak (ECLI:NL:GHDHA:2016:2717)over wat een werkgever moet betalen aan loon als de werkgever geconfronteerd wordt met een loonsanctie. De werknemer stelde zich op het standpunt dat de werkgever ook gedurende de loonsanctieperiode 100% loon moest doorbetalen, omdat dit ook gold voor de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid. Het Gerechtshof oordeelde dat het aannemelijk is dat partijen bij de afspraak over de loondoorbetaling in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid zijn uitgegaan van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van twee jaar en hierbij dus geen rekening hebben gehouden met de periode van een eventuele loonsanctie.

Dankzij het arrest van het Gerechtshof Den Haag is duidelijk geworden dat in de periode dat een loonsanctie wordt opgelegd, de werkgever het wettelijk minimum van 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon dient te betalen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Veel werkgevers zullen niets afwijkends zijn overeengekomen voor de periode van een loonsanctie. In de ABU-en NBBU-cao is niet concreet bepaald wat de werkgever moet betalen aan de werknemer, indien een loonsanctie wordt opgelegd. Dit betekent dat als er niets afwijkend is afgesproken, de werkgever in de periode dat een loonsanctie wordt opgelegd slechts 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon hoeft te betalen.

Hendarin Feyli en Sander van Riel, Advocaten te Oisterwijk

Bron: Rechtspraak.nl

Vorig artikelPageGroup 2016 resultaten
Volgend artikelEindbod CAO Banken 2017-2018
Hendarin Feyli Sander van Riel
Hendarin Feyli is advocate flexibele arbeid en partner bij Van Riel & Feyli Advocaten. Zij is ook promovenda aan de Universiteit van Utrecht; het onderzoek richt zich op de beïnvloeding van de rechtspositie van de werkgever en/of de werknemer door de wettelijke instrumenten aangaande ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij is tevens schrijver van columns voor Service Management. Sander van Riel is advocaat flexibele arbeid en partner bij Van Riel & Feyli Advocaten. Hij is tevens docent Arbeidsrecht bij Avans Hogeschool. Van Riel & Feyli Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in Onderneming en Arbeid, met een focus op flexibele arbeid. Het kantoor staat (nationale en internationale) werkgevers bij inzake allerlei vraagstukken op het gebied van (flexibele) arbeid binnen de onderneming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here