Facebook en recruitment, nog lang geen match made in heaven

0
244

1 juli 2012

Facebook en recruitment, nog lang geen match made in heaven

Facebook is op dit moment het grootste sociale netwerk ter wereld, met tegen de één miljard geregistreerde gebruikers. En daarmee is het (overigens al geruime tijd) een bijzonder interessant jachtgebied voor recruiters. Er is echter een fundamentele vraag die in mijn optiek veel te weinig wordt gesteld: Wat is de beste jachttechniek? Deze vraag zorgt er tenslotte voor dat met de juiste hulpmiddelen en de correcte tactiek het oerwoud van een sociaal netwerk ingaat. En een kans maakt om met de verwachte buit thuis te komen.
Een sociaal netwerk zoals Facebook is uitstekend te vergelijken met een oerwoud vol wilde beesten die er in het algemeen niet op zitten te wachten.

Op hoofdlijn zijn er twee jachttechnieken te onderscheiden:
1. het plaatsen van aas en hopen op een bijtertje (passieve werving)
2. het vinden en vangen van fraaie exemplaren (actieve werving)

Tijd om deze twee jachttechnieken eens wat verder te verkennen.

Passieve werving
Dit is de overbekende bedrijfspagina die we ondertussen al kennen van Hyves (grandioze mislukking), LinkedIn en Twitter. Waarbij de belangrijkste les is dat een bedrijfspagina niet over werving moet gaan, maar dat werving een onderdeel is van de bedrijfspagina. En dat een bedrijfspagina geen ‘dode’ pagina is, maar eentje waar aantoonbaar leven in zit. Een haakje zonder broodklontje zal nooit een vis vangen.

Dit betekent een investering in community management en dat gaat dus over mensen. Iemand die reacties van bezoekers op de bedrijfspagina beantwoord, die regelmatig nieuwe content op de bedrijfspagina plaatst en die probeert de bedrijfspagina te promoten. Waardoor de bedrijfspagina tot leven komt. En dus aantrekkelijk is voor toevallige passanten of bezoekers die zeer gericht op zoek is naar informatie over het bedrijf, de producten en/of diensten en eventueel overige zaken. Zoals vacatures…

En voor het plaatsen van vacatures zijn natuurlijk allerhande hulpmiddelen aanwezig, inclusief koppelingen waardoor vacatures makkelijk op Facebook kunnen worden geplaatst. De bekendste van deze hulpmiddelen is Work for Us van het bedrijf Work 4 Labs, dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van recruitment apps binnen Facebook. Work for us is een out-of-the-box vacaturepagina voor bedrijfspagina’s op Facebook. Eenvoudig te installeren en direct te gebruiken. O ja, en voor de Zeeuwen onder ons; niet gratis. Althans niet na een gratis proefperiode…

Bij passieve werving op Facebook is het van belang om bezoekers die interesse tonen in vacatures te verleiden tot een sollicitatie binnen de context van Facebook zelf. De belangrijkste reden hiervoor is te voorkomen dat de “gebruikservaring” breekt doordat de bezoeker wordt genoodzaakt naar de sollicitatiepagina van de eigen wervingssite te gaan. En daar mogelijk (lees: waarschijnlijk) wordt geconfronteerd met de gruwel van het door het bedrijf gebruikte ATS. Het enorme verschil van een bekende interface op Facebook en een onbekende, vaak lelijke en zeer gebruiksonvriendelijke interface binnen de wervingssite zorgt voor een groter risico op bezoekers die hun sollicitatie niet afronden; knabbelaars in plaats van bijtertjes dus.

Solliciteren binnen de context van Facebook zelf is echter geen vanzelfsprekendheid. Daarvoor dienen speciale voorzieningen te worden getroffen. Maar het zijn voorzieningen die voor een hogere conversie zullen zorgen.
Het nadeel van passieve werving is dat je slechts beperkte invloed hebt op de kwaliteit van de online sollicitant. Het gevolg van lage drempels voor geschikte kandidaten is lage drempels voor minder geschikte of ronduit ongeschikte kandidaten. Iedereen kan solliciteren. Er is één zeer goede remedie voor dit probleem; en dat is actieve werving.

Actieve werving
Het gericht op zoek gaan binnen Facebook is in potentie een aanzienlijk effectievere methode voor het vinden van geschikte kandidaten dan passieve werving. Alleen heeft Facebook daar een enorm nadeel ten opzichte van LinkedIn; de hoeveelheid werkgerelateerde informatie bij gebruikersprofielen is zeer beperkt. Schattingen lopen uiteen van ruwweg 5% – 10%, maar hierbij is ook nog volstrekt onduidelijk hoe compleet die werkgerelateerde informatie is. Werkervaringen, opleidingen, vaardigheden zijn allen noodzakelijk om een goed beeld te vormen van potentiele kandidaten alvorens een zinnige poging kan worden gedaan om met elkaar in contact te komen.
Het ontbreken van relevante informatie bij gebruikersprofielen is in mijn optiek een probleem dat in de loop van de komende jaren kleiner zal worden. Dit geldt met name bij de jongere leeftijdsgroepen die in het algemeen het onderscheid tussen prive en werk anders beleven dan oudere gebruikers. Verder is het strikte onderscheid tussen LinkedIn (uitsluitend zakelijk) en Facebook (uitsluitend persoonlijk) aan het vervagen.

Een ontwikkeling die hieraan bedraagt is de opkomst van de zogenaamde LinkedIn kloontjes op Facebook. Dit zijn Facebook apps die proberen de rol van LinkedIn binnen Facebook te kopieren. Ondertussen is er een hele serie van dit soort apps op de markt (BranchOut, Identified, BeKnown, Talent.me, Jobandtalent, OhMyJob, Silp, Pooldip en Emplido).
Deze apps proberen Facebook gebruikers ertoe te verleiden om wel hun werkgerelateerde informatie in te vullen maar binnen de eigen omgeving van de app. Waarmee dus feitelijk wordt ingespeeld op de verwachting dat gebruikers hun prive en zakelijke netwerken niet willen combineren. Binnen Facebook heeft een gebruiker dus binnen zo’n app een afgeschermde zakelijke omgeving.

De LinkedIn kloontjes proberen op dit moment gebruik te maken van het enorme aantal Facebook gebruikers om daarmee zelf zoveel mogelijk gebruikers te krijgen. Om vervolgens (net als LinkedIn) naar recruiters oplossingen te bieden om zowel binnen dat eigen netwerk te adverteren (wederom passieve werving) danwel actief op zoek te gaan naar potentieel geschikte kandidaten.

Een nogal gekunstelde oplossing die natuurlijk in één klap overbodig wordt op het moment dat Facebook besluit om zelf binnen het recruitment domein actief te worden. Wat per direct dodelijk zou zijn voor deze LinkedIn kloontjes maar ook een zeer ferme bedreiging voor LinkedIn vormt. Maar dat is eventuele toekomstmuziek en niet iets om op dit moment rekening mee te gaan houden.

Binnen Facebook kan er niet eenvoudig worden gezocht naar profielen die bepaalde werkgerelateerde informatie herbergen. De zoekmachine Ark zou hierin verandering kunnen brengen, maar deze toepassing is nog altijd in private beta. Met deze zoekmachine zijn veel gedetailleerdere zoekacties binnen Facebook mogelijk, waaronder zoekacties naar werkgelerateerde informatie. In potentie dus zeer waardevol, maar uitsluitend voor die 5% -10% van de Facebook gebruikers die dit soort informatie in hun profiel hebben opgenomen.

Conclusie
Hoewel Facebook vanwege haar enorme omvang in potentie een bijzonder aantrekkelijk jachtgebied voor recruiters vormt, is de realiteit op dit moment een andere. Zowel voor passieve als actieve werving is Facebook een vrijwel ondoordringbare jungle waar in de meeste gevallen de inspanning te groot is ten opzichte van het resultaat.

Daarnaast is het, vooral in het geval van passieve werving, goed om te beseffen dat een ‘passieve’ aanwezigheid op Facebook dient te beginnen met een presentatie van het bedrijf en haar producten en/of diensten. Niet met een wervingsactie. Natuurlijk kan op Facebook binnen bepaalde doelgroepen gericht worden geadverteerd, maar het blijkt dat de responserates van advertenties op Facebook tot de laagste in de markt behoren. Testen kan nooit kwaad, sterker nog; testen moet, zolang de verwachtingen maar realistisch zijn.
Anders is teleurstelling de enige response en daarmee wordt de langere-termijn potentie van Facebook onderschat.

Want op de langere termijn heeft Facebook een grote potentie voor zowel passieve als actieve werving. Of deze potentie ook daadwerkelijk zal worden bereikt hangt voor een deel af van de mate waarin gebruikers hun werkgerelateerde informatie in profielen op gaan nemen. Verder is het bijzonder interessant om te zien of, en zo ja hoe, Facebook zich gaat bemoeien met het recruitment domein. Als laatste is er natuurlijk ook nog een gigantische black swan. Want wie had 5 jaar geleden gedacht dat in 2012 Facebook zo’n dominante factor zou zijn geworden? Dus wie weet hoe de wereld van social media er over 5 jaar uitziet?

Maar hoe de toekomst er ook uitziet; experimenteren met Facebook voor zowel passieve als actieve werving is sowieso een goed idee. De kans is namelijk erg groot dat een ferm deel van uw doelgroep op dit sociale netwerk aanwezig is. Zorg er alleen voor dat u uw doelgroep met respect benadert. Dat klinkt vanzelfsprekend maar is het helaas nog veel te weinig.