Duurzame inzetbaarheid bij Detamo

0
306
Michel Mol, directeur Detamo Flex Force

Duurzame inzetbaarheid. Hype of toekomst?
Het klinkt als een hype. Maken we ons ineens druk om ‘duurzame inzetbaarheid’ van flexkrachten of is dit gewoon een antwoord op de veranderende behoefte van de wereld, onze medewerkers en onze opdrachtgevers? Wij denken het laatste. Sinds 18 jaren bestaat Detamo en even zolang zijn we actief bezig om een toegevoegde waarde te leveren door het aanbieden van de combinatie ‘leren en werken’. En met ambitie. We ontvingen onlangs niet voor niets de STOOF leer/werkprijs, waarbij duurzame inzetbaarheid van flexkrachten een belangrijke rol speelde bij de keuze van de vakjury.

De wereld verandert snel, door steeds snellere ontwikkeling van producten en diensten ontstaan steeds kortcyclischer opdrachten waarbij doorlopende (bij)scholing is vereist voor iedere volgende klus. Dat is waar de markt om vraagt, het is aan ons om hierop een antwoord te formuleren en onszelf en onze doelgroep daarop aan te passen.

Onze doelgroep is divers, maar vooral ook ‘anders’. Onze slogan is: ‘Als je echt iets wilt bereiken en je bent bereid daar de juiste energie in te steken, dan lukt het…’ Dat betekent dat reeds aanwezige kwalificaties en competenties niet het eerste criterium zijn om aangenomen te worden. Dit maakt onze leer/werktrajecten des te interessanter voor alle doelgroepen: zij-instromers, ‘ouderen’, vrouwen die graag de techniek in willen en/of goedwillende mensen zonder enige technische achtergrond. Een doelgroep die voorhanden is, maar vaak twijfelt aan eigen kunnen of een zetje in de rug nodig heeft. Deze doelgroep heeft dan weliswaar een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar onze ervaring is dat zo goed als iedereen, met meer of minder ondersteuning, bereid is energie te steken in eigen ontwikkeling. Doorlopend en duurzaam.

Onze opdrachtgevers verwachten gemotiveerde arbeidskrachten met de juiste skills en middelen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Liefst jong, met een rijbewijs en veel ervaring in het juiste vakgebied. Dat is een illusie, nu en in de toekomst. De skills zijn leerbaar, net als het arbeidsritme, en de middelen zijn te koop. Het meest lastige zijn daarmee de zogenoemde ‘soft skills’ geworden, zoals sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Juist deze vaardigheden zijn vaak bij de niet verwachte doelgroep aanwezig. Zo hebben we vrouwen aangenomen voor technische servicefuncties, bijvoorbeeld als KPN-monteur om bij klanten thuis installaties te verzorgen of storingen te verhelpen. Bij service activiteiten, zeker bij mensen thuis, spelen de soft skills een wezenlijke rol als het gaat om de klanttevredenheid. En juist de ‘andere’ doelgroepen die we hiervoor selecteren doen het uitstekend. Sterker, de vrouwen scoren minstens zo hoog als de mannen!

Nu dit concept aantoonbaar succesvol kan zijn, breiden we dit graag uit. Het UWV helpt ons hierbij goed, op landelijk niveau en daar waar het kan met een faciliterende rol richting gemeenten. We sluiten momenteel voor verschillende leer-/ werktrajecten overeenkomsten met het UWV voor de werving van de kandidaten maar ook voor de voorwaarden waaronder we op een juiste manier kunnen opleiden en begeleiden. Hierdoor vervalt de sollicitatieplicht en kan de focus vol op de opleiding. Zo helpen we elkaar met een bewezen concept.

Door het opleiden van de doelgroepen, in samenwerking met Dirksen, ontstaat meer binding met onze medewerkers en ontwikkelen we expertise. Opleiden is hierbij geen keuze, maar noodzaak. Een mooie uitdaging dus voor de flexbranche! Duurzame inzetbaarheid heeft wat ons betreft daarmee een directe relatie met persoonlijke ontwikkeling.

Nadenken over doelgroepen die voorhanden en welwillend zijn, zou een goede oplossing kunnen vormen voor het nijpende tekort aan technici voor de toekomst. Hulp bij het vinden en het promoten van deze functies zou enorm helpen. Kan positieve discriminatie een oplossing zijn? Ons track record spreekt boekdelen.

Michel Mol, directeur Detamo Flex Force

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here