Arbeid in uitvoering

0
188

Arbeid in uitvoering
Op 18 november organiseerde minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ‘arbeid en zorg top’. Naast de factor arbeid komt nu ook de factor zorg aan bod in deze top. En dat is goed nieuws!

Goed nieuws omdat het niet alleen over de veranderingen op de arbeidsmarkt moet gaan wanneer we het hebben over de structurele verandering van onze samenleving. Iemand die in de bijstand zit bijvoorbeeld kan maatschappelijk gezien enorm veel toegevoegde waarde hebben als mantelzorger of als buddy van een jongere met taalproblemen.

Wat we ervaren als toegevoegde waarde voor de maatschappij zullen we met elkaar opnieuw moeten gaan vaststellen. Misschien moeten we naar een samenlevingsconvenant 2.0 toewerken? Wonen, werken, leven en leren zijn dan wat mij betreft de hoofdstukken die we in goede samenhang opnieuw moeten definiëren.
Uiteindelijk komt goed functioneren van een samenleving neer op twee belangrijke voorwaarden die we met elkaar moeten afspreken. Een is hoe creëren we structureel goede kansen voor mensen op de arbeidsmarkt om ervoor te zorgen dat zij die willen werken ook echt kunnen werken? En twee is wat gebeurt er als alles tegenzit? Op welke basis val je terug als je even niet kan werken? Hoe richt je dan wonen, leven en leren in?

In het huidige model draait het voor mensen om werkzekerheid en inkomenszekerheid. Het gaat vooral over je kansen op de arbeidsmarkt. Wel aan het werk of niet aan het werk? Dat is de vraag. Maar hoe creëren we toegevoegde waarde zowel binnen als buiten het bestaande economisch model? Hoe waarderen we bijvoorbeeld mantelzorg? En wie moet dat dan betalen?
De arbeidsmarkt verandert en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Sommigen voorspellen een tekort aan arbeidskracht als gevolg van de vergrijzing. Anderen vrezen juist een enorm overschot aan arbeidskracht door de technologische ontwikkelingen. Een werkloosheidspercentage van rond de 30% in 2025 is volgens hen niet ondenkbaar.

Hoe de toekomst eruit ziet weet natuurlijk niemand. Belangrijk is het wel dat we serieus met beide scenario’s rekening moeten houden. Het lijkt mij hoe dan ook verstandig dat we weer serieus met elkaar in gesprek gaan. En dan bedoel ik de overheid, het bedrijfsleven, de instituties én de mensen. Het is belangrijk is dat we weer met elkaar vooruit durven kijken. Dat we niet bang zijn om te verliezen wat we hebben, maar dat we open staan voor verandering en onze samenleving hierop aangesloten houden.

Pieter Molijn

Zie ook Kamerbrief Ambities Arbeid en Zorg

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here