‘Zin of onzin’

0
568

‘Zin of onzin’
Het zijn drukke tijden in Den Haag. Elke dag zien we Samsom en Rutte over het Haagse Binnenhof paraderen. Geen loodgieterstassen maar slechts een handje papieren onder de arm. Steevast zwijgend over de inhoud en voortgang van de onderhandelingen. Uit de berichten in de media valt op te maken dat de laatste fase van de onderhandelingen is aangebroken.

Ongetwijfeld zal er in het nieuwe akkoord ruimschoots aandacht zijn voor de arbeidsmarkt. Misschien worden er zelfs wel enkele woorden gewijd aan payrolling. Vaak zijn het maar kleine zinnen en soms moet je goed zoeken. Maar die kleine zinnen hebben vaak grote gevolgen. Positief of negatief. Zoals destijds in het regeerakkoord van het eerste kabinet-Lubbers. In dat akkoord schreven CDA en VVD dat ‘de uitzendformule behulpzaam kan zijn bij het oplossen van de jeugdwerkloosheid’. Niet meer en niet minder, maar o zo belangrijk. In één zin zit de acceptatie én erkenning van uitzenden vervat. En dat begin jaren ’80, toen de weerstand tegen uitzenden nog groot was.

Zou er nu ook zo’n zin in het regeerakkoord komen over payrolling? Het zou zo maar kunnen. Hopelijk niet één die in lijn ligt met het wetsvoorstel ‘Zekerheid voor Flex’ dat PvdA/SP begin juli presenteerden. Dan wordt payrolling vrijwel onmogelijk.

Maar misschien wordt de soep niet zo heet gegeten. Ik kan me bij een coalitie van PvdA en VVD zo’n soort zin voorstellen: “Het kabinet ziet de waarde van payrolling, maar zorgt er tevens voor dat dit relatief nieuwe verschijnsel op de arbeidsmarkt zich ontwikkelt tot een meer evenwichtige arbeidsrelatie”. Melkert zou hem geschreven kunnen hebben. Zo’n typisch Paars compromis waarin je tussen de regels door een nieuw STAR-advies ziet aankomen.

Maar alle gekheid op een stokje, ik zou tevreden zijn met zo’n zin. Het biedt de branche de gelegenheid om verdere stappen te zetten in de regulering van payrolling. Want verbieden of onmogelijk maken van payrolling heeft geen zin. Dat is schadelijk voor de economie en leidt alleen maar tot het gebruik van inferieure flex.

Zorgen dat payroll zich kan ontwikkelen tot een evenwichtige arbeidsrelatie werkt wel. Dat betekent bijvoorbeeld ervoor zorgen dat bij overname van medewerkers gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden gelden, zorgen voor een degelijke ontslagpositie en dus stoppen met de specifieke beleidsregels van het UWV voor payrolling, invulling geven aan professioneel werkgeverschap en stevige werkzekerheid bieden aan payrollkrachten. Zo ontwikkelen payrollondernemingen zich tot ‘ontzorgers en werkverzekeraars’. Want ik ben ervan overtuigd dat een werknemer beter in dienst kan zijn bij een goede payrollonderneming dan bij een slechte werkgever.

Het is ook de richting die ABU, NBBU en VPO op willen. Dat bleek deze week bij de tweede gezamenlijke bijeenkomst die zij organiseerden. Er was een duidelijk commitment naar meer kwaliteit, meer transparantie en verdere professionalisering van de dienstverlening. En dat is maar goed ook. Want het is vijf voor twaalf. Het kabinet is bijna rond en dan zullen we zien met welke ‘zin’ of ‘onzin’ men komt.

drs. J. (Jurriën) Koops
Directeur Sociale Zaken ABU


> De toekomst van payroll – verslag van de tweede VPO, ABU en NBBU bijeenkomst
> VPO, ABU en NBBU: bijeenkomst voor payrollondernemingen op 23 oktober 2012
> Wetsvoorstel “Zekerheid voor Flex” van SP en PvdA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here