Weet u welke persoonsgegevens u verwerkt?

0
872

Weet u welke gegevens u verwerkt en mag u die gegevens eigenlijk wel hebben?

Dit is de derde van negen korte artikelen over de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de komende artikelen behandelen we de belangrijkste acht thema’s uit de AVG.

Uw organisatie voert verschillende types van gegevensverwerkingen uit. U bent uitlener en dat betekent dat u veel gevoelige of bijzondere persoonsgegevens van de uitzendkrachten, gedetacheerden of payrollkrachten verwerkt of laat verwerken. Denk aan BSN-nummers, bankrekeningnummers, nationaliteit, paspoorten, ziekmeldingen, et cetera. Het is belangrijk om inzicht te hebben in deze verschillende verwerkingen omdat u zeker moet weten dat u deze gegevens ook inderdaad mag gebruiken en waarvoor u ze vervolgens gebruikt. Dit doet u in het zogenaamde ‘register van de verwerkingsactiviteiten’ (hierna: register).

U zult zorgvuldig in kaart moeten brengen welke persoonsgegevens u bijhoudt, waar deze vandaan komen, met wie u deze deelt of hebt gedeeld en hoelang u ze mag bewaren. U moet dus verwerkingen in een actueel en volledig overzicht registreren en bijhouden. Per verzameling van persoonsgegevens (bijv. ingeschreven kandidaten, werkende kandidaten, zieke werknemers, etc.) moet de nodige informatie worden bijgehouden, zoals de grondslag, wie eventuele verwerkers zijn en hoe lang gegevens mogen worden bewaard. Hoe pakt u dit nu in de praktijk aan?

In de eerste plaats zult u een passende vorm voor het register moeten kiezen. De meest praktische is een Word bestand of Excel sheet. Voor de gemiddelde organisatie zal dit ook voldoende zijn. Hoe groter de organisatie, of hoe meer verzamelingen bij diverse afdelingen liggen, hoe groter de behoefte aan gespecialiseerde tools.

In de tweede plaats moet u nagaan hoe u de volledigheid van het register kunt controleren. U kunt er niet van uitgaan dat iedereen uit zichzelf komt melden waar zich persoonsgegevens bevinden. Persoonsgegevens voor de flexkrachten zitten vaak in een ander systeem dan die van het interne personeel, maar correspondentie loopt vooral via de email en die bevat bewust of onbewust ook vaak (bijzondere) persoonsgegevens. Hoe vaak stuurt u niet even een loonstrook (met BSN!) via de mail?

In de derde plaats zult u moeten aangeven wie verantwoordelijk is voor het vullen van het register. Het maakt de AVG niet uit wie intern het register vult. Het is logisch om, zeker bij grotere organisaties, het register decentraal te laten vullen, bijvoorbeeld één aanspreekpunt bij HR, één aanspreekpunt bij ICT, één aanspreekpunt voor het uitzendproces, et cetera.
In de vierde en laatste plaats moet u nadenken over het borgen van de actualiteit van het register. Uw organisatie staat niet stil. De dag nadat uw organisatie met veel pijn en moeite versie 1.0 van het register heeft afgerond, is het waarschijnlijk alweer achterhaald. Het hebben van een register is niet een ‘projectje’ dat je kunt afronden, het leidt echt tot een permanente beheertaak.

Naast een register van verwerkingsactiviteiten zult u, van de verschillende soorten gegevensverwerkingen die u daarin hebt vastgelegd, ook de wettelijke grondslag moeten identificeren.
FlexKnowledge en VKA ontwikkelen samen een toolbox, waarin alle noodzakelijke documenten zijn opgenomen. Dus ook de basis voor het register van verwerkingsactiviteiten. U kunt die zelf controleren, aanvullen en updaten, maar u kunt dat ook aan ons uitbesteden.
In het volgende artikel wordt ingegaan op de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Wisselt uw gegevens over cliënten uit in een netwerk met anderen? Heeft u met hen duidelijk afspraken gemaakt over beveiliging, geheimhouding, het melden van een datalek en dergelijke?

Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge

* FlexKnowledge en Verdonck Klooster & Associates helpen ondernemers om te voldoen aan de vereisten van de AVG.

Bent u al AVGoké Flex?
Op 15 en 20 maart 2018 organiseren FlexKnowledge, Verdonck Klooster & Associates, ARTRA en Cicero een tweetal seminars om u in een middag goed op weg te helpen. Meer informatie en de mogelijkheid voor inschrijving is te vinden op de website van ARTRA.

Vorig artikelLinda Woudstra labelmanager MatchQ
Volgend artikelAmbachtsacademie voor werkloze 50-plussers
Marcel Reijmers is eigenaar van FlexKnowledge. FlexKnowledge adviseert en begeleidt uit- en inleners bij vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, CAO's, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door gerenommeerde advocatenkantoren vanwege zijn diepgaande kennis van de branche en de raakvlakken tussen uitzenden en regulier arbeidsrecht. Ook doet hij bij overnames onderdelen van het due diligence onderzoek. Daarnaast is Reijmers eindredacteur van CAOWijzer en FlexWijzer van FlexNieuws waarvoor hij ook columns schrijft. Voor ARTRA Arbeidsmarktopleidingen ontwikkelt en verzorgt hij trainingen en van keesz.com is hij een van de initiatiefnemers en adviseur. Kernkwaliteit: vertalen van alle ingewikkelde wet- en regelgeving in deze branche naar bruikbare praktijk. Van 2008 tot 2013 heeft hij HelloFlex People ontwikkeld van concept tot een organisatie met 150 aangesloten intermediairs. In die rol heeft hij ook diverse intermediairs geadviseerd en begeleid bij het starten van hun bedrijf. Eerder in zijn loopbaan heeft Reijmers 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar als manager Organisatie & Kwaliteit. Onderdeel van die functie was het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van de CAO en wet- en regelgeving. Als projectmanager namens Luba is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en daaropvolgende implementatie van FlexService software. Samen met UWV Leiden heeft hij in 1999 aan de wieg gestaan van de huidige manier van verzuimbegeleiding in de uitzendbranche. Ook heeft hij geparticipeerd in diverse projecten bij de ABU en STAF over arbo- en verzuimbeleid en was hij lid van verschillende commissies.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here