Associate Degree – korte hbo-opleidingen in de flexbranche

3
1164

Nog eens aandacht voor Associate Degree (Ad), actuele ontwikkelingen rond hbo-opleidingen in de flexbranche

Het aardige van columns schrijven, is dat je snel kunt aanhaken bij actuele kwesties.
In de maand september kwam het onderwerp Associate Degree meerdere malen langs.
Ik schreef er eerder een column over in FlexNieuws van 8 juli 2012.

Defensie – uitstroom begeleiden
Begin september was ik als ‘extern deskundige’ aanwezig bij de afstudeerpresentatie van een bachelor student Human Resource Management. De student heeft afgelopen jaar bij Defensie onderzocht hoe deze organisatie medewerkers begeleidt, van wie de functie vervalt. Het gaat daarbij in het kader van de huidige bezuinigingsdoelstellingen om ongeveer 10.000 functies die in de toekomst gaan verdwijnen, zowel bij militairen als bij burgerpersoneel!

Voor de bemiddeling naar andere posities op de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met een groot uitzendbureau en met UWV WERKbedrijf. Daarnaast beschikt de Defensieorganisatie over interne loopbaanbegeleiders en bemiddelaars. Voor uitstromende medewerkers zijn tal van faciliteiten beschikbaar op het gebied van begeleiding, opleiding en loondoorbetaling, vastgelegd in Sociale Beleidskaders. Defensie toont daarmee goed werkgeverschap.

De casus die mij opviel in de discussie naar aanleiding van het onderzoek, betrof medewerkers op Mbo-niveau die een vervolgstudie wilden gebruiken voor verbetering van hun arbeidsmarktkansen. Verzoeken om een Hbo-opleiding te beginnen werden echter afgewezen omdat de looptijd van 3 à 4 jaar voor een bachelor programma te lang wordt gevonden.
Niemand van de bemiddelaars was op de hoogte van Associate Degree programma’s, waarbij een Mbo’er of Havist in 1 à 2 jaar een erkend diploma van een beroepsopleiding verwerft!

Servicepunt Flex
Een paar dagen later in september was ik op bezoek bij Servicepunt Flex, het kenniscentrum voor de uitzendbranche en UWV WERKbedrijf. Servicepunt Flex is in november 2010 gestart op initiatief van de koepels ABU en NBBU, het O&O-fonds STOOF en UWV WERKbedrijf en biedt haar diensten aan aan alle medewerkers van de uitzendbranche en UWV WERKbedrijf: intercedenten, adviseurs, stafmedewerkers.
In volgende columns komen de ontwikkelingen binnen deze publiek-private samenwerking zeker nog ter sprake.

Omdat de beschreven Defensie-casus mij bezighield, besprak ik die situatie met de adviseur van Servicepunt Flex. Het bleek dat het bestaan van Associate Degree programma’s wel enigszins bekend was, maar dat de extra mogelijkheden die deze beroepsopleidingen bieden nog niet werden herkend.
Ook hier lijkt enig zendingswerk nuttig als het gaat om verbetering van arbeidsmarktkansen door middel van opleiding voor werkzoekenden op Mbo- of Havo-niveau. Dat geldt des te meer nu UWV WERKbedrijf ook nauwer met gemeenten gaat samenwerken bij de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden in 35 arbeidsmarktregio’s.

Associate Degree, ook voor intercedenten en payroll professionals
Sinds 2006 bestaat bij de Hanzehogeschool Groningen een opleiding Associate Degree Human Resource Management. Het is een breed opgezette deeltijdopleiding voor HRM-medewerkers, die geacht worden op basis van hun verworven deskundigheid met grote mate van zelfstandigheid op operationeel niveau personele taken uit te kunnen voeren.
Het bijzondere aan deze Ad-opleiding (en aan de verwante Bachelor-opleiding) is de aandacht in het programma voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en voor loopbaancoaching. Een onderdeel van het studieprogramma wordt in samenwerking met ARTRA Arbeidsmarkttrainingen vorm gegeven. Het programma blijkt in de praktijk een goede basis voor het behalen van het SEU-examen Uitzendmedewerker.

Eind april 2012 is een door Hogeschool SDO ontwikkelde Associate Degree Payroll Professional door het ministerie van OCW erkend, waarmee een diploma op HBO-niveau voor een grote groep salarisadministrateurs binnen bereik is gekomen. Eerder verworven praktijkdiploma’s of vakopleidingen kunnen ook hier leiden tot verkorte programma’s.
Afgezien van alle discussies in het werkveld over payrolling, biedt dit programma wel een basis voor verdere professionalisering van medewerkers die op dit beroepsterrein werkzaam zijn.

Landelijk Platform en Landelijk Netwerk Associate Degree (LP-Ad en LN-Ad)
Op 1 september 2013 zal de Associate Degree definitief in de Nederlandse onderwijswetgeving zijn opgenomen. De evaluatie van de pilots die sinds 2006 zijn uitgevoerd, heeft tot dat besluit geleid.
Om de brede invoering bestuurlijk in goede banen te leiden is een Landelijk Platform Associate Degree (LP-Ad) opgericht, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties zijn vertegenwoordigd. Het platform wordt voorgezeten door de heer Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld en eerder voorzitter van de Commissie Associate Degree, een adviescommissie ten behoeve van de Staatssecretaris OCW.

Naast het Landelijk Platform hebben op 19 en 25 september medewerkers van publieke en private onderwijsorganisaties op Mbo- en Hbo-niveau, van overheidsorganisaties, vakbonden en andere betrokken partijen het Landelijk Netwerk Associate Degree (LN-Ad) opgericht. Doel is kennis en ervaring te delen die ‘op de werkvloer’ wordt opgedaan met Ad-opleidingen. Vanuit deze praktijkgerichte bottom-up benadering kan, indien gewenst of noodzakelijk, het bestuurlijk niveau worden bereikt via het genoemde platform.

Eén van de thema’s die binnen het netwerk vorm krijgt, betreft de arbeidsmarktrelevantie van Ad-programma’s in het kader van Leven lang Leren, duaal onderwijs (werken en leren) en verdere flexibilisering van het beroepsonderwijs. Andere thema’s zijn PR en Communicatie, de beroepskolom, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving.

In de komende maanden komt het werk van deze landelijke organen op gang en ongetwijfeld zal ik ook in komende columns van tijd tot tijd opnieuw aandacht besteden aan het fenomeen Associate Degree als belangrijke nieuwe schakel in het beroepsonderwijs als hulpmiddel voor het behoud van een vooraanstaande en concurrerende positie van het Nederlands arbeidsbestel.

Er zijn momenteel ruim 160 Associate Degree opleidingen in het land. Een indruk geeft het portal Associate Degree, verkort hbo.

In maart 2012 hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland aan de Staatssecretaris van OCW wensen kenbaar gemaakt voor nieuwe en uit te breiden Ad-opleidingen.
Aanbiedingsbrief en een overzicht van deze door het bedrijfsleven gewenste opleidingen is te vinden via de brief van VNO-NCW aan staatssecretaris Zijlstra, Ministerie OCW, over Associate Degree opleidingen

Wie nader geïnformeerd wil worden over hier genoemde ontwikkelingen, mailt of belt met de schrijver van deze column: Rein Leyenhorst – r.leyenhorst@kpnplanet.nl – m: 06-23690812

Vorig artikelCAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019 *
Volgend artikelBedrijven kunnen bij fraude met arbeidswetten worden stilgelegd
Rein Leyenhorst
Ir. Rein Leyenhorst heeft zich gespecialiseerd in Flexicurity. Hij is bedrijfskundige, voormalig hogeschooldocent en onderwijsontwikkelaar bij verschillende hogescholen. Vanuit het lectoraat Flexicurity van de Hanzehogeschool Groningen heeft hij onderzoek gedaan naar uitzendbureaus als co-maker voor onderwijsinstellingen in het kader van Leven Lang Leren. Het onderzoek vormt de basis voor een aantal columns over opleiden binnen de flexbranche. Rein is voorzitter van de themagroep Arbeidsmarkt van het Landelijk Netwerk Associate Degree, waarin mbo- en hbo-instellingen samen met sociale partners en overheid op uitvoeringsniveau samenwerken aan de verdere ontwikkeling van deze nieuwe graad bij de hogere beroepsopleidingen in Nederland en Europa.

3 REACTIES

 1. Beste Rein,
  ik studeer 30 augustus af voor het AD Omgangskunde. ik merk dat in de onderwijspraktijk er weinig bekend is over mijn opleiding. Eigenlijk ziet men mij nog als onderwijsassistent. Kun jij me zeggen waar ik meer informatie kan vinden over het AD platvorm/
  Vriendelijke groet, Fenneke Tacke

 2. Hallo Rein,

  Ik zit met het zelfde dilemma als Fenneke, er is nog te weinig bekend over het AD traject. Ze kunnen mij dan ook niet vertellen of ik in de leraren schaal terecht kom. Het is toch een HBO opleiding alleen zoals beschreven staat, moet er een persoon op loop afstand aanwezig zijn. Voor de rest mag je zelfstandig een klas les geven.
  Kortom veel onduidelijkheid omdat het niet bekend is.

  Groeten Peter

 3. Beste Peter,

  Het is waar dat het Ad-traject nog steeds te onbekend is bij veel partijen in Nederland.
  Al zijn er wel verbeteringen:
  • LOI plaatste vorige week een paginagrote advertentie in Spits en Metro met al hun Associate Degree opleidingen.
  • Op de UWV-site http://www.lerenenwerken.nl vind je ook informatie over de Ad, waaronder een filmpje van het Landelijk Platform Associate Degree. En binnenkort komt er een aparte website: http://www.deassociatedegree.nl; de testfase is bijna afgerond.
  • De meest recente en complete informatie vind je momenteel op de site http://www.studiekeuze123.nl.

  Een voorbeeld van Studiekeuze123: de zoekterm ‘onderwijsondersteuner’ levert 26 hits bij 9 hogescholen in 8 steden.
  Er zijn veel op de techniek gerichte opleidingen bij, maar ook Ad’s bij ‘(Gezondheids)Zorg en Welzijn’, ‘Economie’ en ‘Omgangskunde’, waar Fenneke Tacke eerder over schreef.
  Bij de hogescholen vind je dan weer meer specifieke omschrijvingen over het vakgebied en over de mogelijkheden van het Ad-diploma binnen dat vakgebied.

  Toevallig zag ik een interne vacature ‘Onderwijsondersteuner’ bij een hogeschool, gewaardeerd in schaal 8 (€2200 – €3021 bruto) met de volgende functie-inhoud:
  • Coördinatie/ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding;
  • Coördinatie van lopende onderwijsactiviteiten;
  • Ondersteuning van hoofddocenten bij het ontwerponderwijs en ondersteuning van coördinatoren Beroepspraktijk en Afstuderen;
  • Kwaliteitszorg (zowel opzet, uitvoering, als advisering);
  • Beleidsondersteuning;
  • Communicatie (bijhouden website, onderwijsdocumentatie).

  Ik hoop dat deze informatie jou en anderen die dit lezen wat verder helpt en bijdraagt aan een betere bekendheid van Associate Degree in de flexbranche en bij bemiddelingsorganisaties als UWV en gemeenten!

  Rein Leyenhorst, 12 november 2013

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here