woensdag 20 maart
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Waarom Wet DBA niet werkt

639
Onduidelijkheid over de gezagsverhouding is het grootste probleem bij de Wet DBA.

Wet DBA nog springlevend

347
Minister Koolmees heeft met ingang van 1 januari 2019 het begrip ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt voor de periode waarin de Wet DBA door de Belastingdienst slechts bij kwaadwillendheid wordt gehandhaafd.

Uitzendbureaus en detacheerders mogen niet stilzitten bij (vermoeden van) discriminatie

493
Discriminatie op de arbeidsmarkt is van alle tijden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen gelijk is, ongeacht zijn of haar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht. Het maken van onderscheid op die of andere gronden, vaak natuurlijk in negatieve zin, vinden wij als maatschappij niet akkoord.

Sectorverloning afgeschaft: wat zijn de gevolgen?

8249
Op 24 mei heeft minister Asscher flexwerk duurder gemaakt. Bedrijven die personeel ter beschikking stellen, krijgen nieuwe loonheffingsnummers. Wat betekent dit?

Het digitale meldingssysteem WagwEU

1060
Het digitale meldingssysteem komt eraan voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen uit de EU die werken in Nederland. Welke gegevens moeten worden gemeld?

Via klanten naar de toekomst kijken

168
De uitzendsector vindt nieuwe diensten uit. Alles voor de klant. Passen we ook onze organisatie aan?

Vragen rondom VAR-vervanger

499
Bij de sectorspecifieke aanpak in het definitieve wetsvoorstel voor de VAR-vervanger zijn nog wel vraagtekens te plaatsen.

Herziene Aanbestedingswet mist ambitie

192
Er is nog altijd minder concurrentie per aanbesteding. Dat beïnvloedt de prijs/kwaliteit, innovatie en toegang voor MKB.

Benader kandidaten als je klanten

462
Wie de perfecte kandidaat heeft, heeft ‘goud’ in handen! Hoe verleid je die in deze krappe arbeidsmarkt?

Eén basisexamen voor flexbranche?

293
Naast het bestaande SEU-examen Uitzendmedewerker komt er een nieuw SEU-examen Payroll gericht op werkgeverschap, toepassing van (inleners) cao en de contract- en salarisadministratie.

WWZ en dossieropbouw

601
Gaat de Wet Werk en Zekerheid tot een ontslaggolf leiden? Dat is nog maar de vraag: dossiesvervuiling is aan de orde van de dag".

Hoe borgt u privacy in de cultuur van de organisatie?

Hoe stimuleert u een goede omgang met privacy door uw medewerkers?

Faillissementen uitzendsector, de storm geluwd?

469
Hoe is de trend in faillissementen in de sector arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. Wat zegt dat?

Inhuur overheid vraagt om evenwichtig beleid

Invoering wet DBA en wijzigingen Aanbestedingswet hebben impact op inhuur zzp'ers vanaf april 2016.

AVG: Afschuwelijk Veel Gedoe?

414
Voor veel bedrijven staat de afkorting AVG voor afschuwelijk veel gedoe. Is er een groot verschil met het tijdperk vóór de AVG?

Minister Asscher beantwoordt vragen over wijziging WML

2388
Hoe moet artikel 12 lid 1 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) (nieuw) worden gelezen? De wijziging heeft veel gevolgen voor uitzenders, maar biedt ook kansen.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS