woensdag 27 mei
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Als we het nu niet doen…

367
Economie op stoom; arbeid schaars. Nu is het tijd anders te kijken naar personeel.

Bijbaan? Kies werkervaring buiten je bubbel

348
Kies een bijbaan buiten je geambieerde carrièrepad. In een onbekende omgeving leer je jezelf beter kennen en doe je relevante ervaring op.

CAO Supermarkten – hoe bepaal je de inlenersbeloning?

219
Hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten in combinatie met deze cao? De cao kent twee verschillende functiegebouwen - voor de supermarkt zelf en voor de distributiecentra - , loonschalen per uur en een aantal vergoedingen en toeslagen.

Veilig werken in corona tijd

454
In deze coronacrisis zoomen, teamen en skypen we allemaal wat af. Normaal doen wij dat allemaal binnen de veilige omgeving van het netwerk op kantoor. Hoe kun je thuis ook veilig werken? Welke programma's zijn geschikt om te gebruiken? Lees de tips van Edwin Stokvis.

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie, wat dan?

358
Als de werknemer niet of onvoldoende heeft meegewerkt, wordt het de werkgever aangerekend wanneer deze de betaling van het loon niet heeft gestaakt. Toch is het niet betalen van loon een voor de werknemer ingrijpende maatregel die zorgvuldigheid vraagt.

Toekomstbestendig: uitzenden en payrollen onder de WAB

2711
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal het nodige in arbeidsrechtelijk Nederland teweeg brengen. Wat zijn de meest relevante voorgestelde wijzigingen voor u als uitzend- of payrollondernemer?

Hoe zit het nu met de Wet DBA?

701
De handhaving van de Wet DBA is opgeschort. Wat betekent dit in de praktijk? De stand van zaken rondom de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) op een rij.

Minimumuurloon, niet leuker én niet makkelijker

516
Minimumloon door wetsvoorstel eerlijker en beter te handhaven? Daar heb ik grote vraagtekens bij.

De oproeptermijn van vier dagen

1864
De vier dagen oproeptermijn voor de oproepovereenkomst is een minimum. Langere oproeptermijnen zijn welkom. Kortere oproeptermijnen in beginsel niet, tenzij dat bij cao is bepaald en dan niet korter is dan 24 uur.

Schuldig: ik heb gepayrolld

1072
Hoe nu over payrollen wordt gesproken, zorgt ervoor dat ik mij bijna voel als een crimineel, een malafide sjacheraar, dat ik mij hiermee bezighoud. Ik vind payrollen een werkvorm, die voor mensen het verschil kan maken op wel of geen baan, wel of geen perspectief.

De vruchten van aardbeien plukken

235
De zomer komt in zicht en daarmee ook de inzet van vakantiekrachten voor seizoenswerk.

Alleen sturen op tarief heeft langste tijd gehad

438
Uitzendkrachten en gedetacheerden worden schaars. Tegelijk stijgt hun prijs niet in lijn met een gedifferentieerde talentstrategie.

SNCU volgt formulering ABU- en NBBU-cao letterlijk

1132
Hoe controleert de SNCU op toepassing van seniorendagen in de Bouw-cao volgens de regels van de ABU- of de NBBU-cao?

Uitzendorganisaties die elkaar versterken

508
De business van uitzendorganisaties is het maken van de juiste match. Daar houdt het niet op. Ik vind dat we moeten inzoomen op loopbaangarantie en doorstroom van flexkrachten op de lange termijn.

Oproep aan CAO-onderhandelaars: Schep eindelijk duidelijkheid!

1151
Conclusie na twee weken onderzoek: inconveniëntentoeslag geen onderdeel van inlenersbeloning uitzendkrachten, maar moet soms toch worden betaald.

De Grand Canyon in het arbeidsrecht

806
De digitalisering heeft de kloof tussen een juridische arbeidsovereenkomst en de werkelijkheid enorm vergroot. Er is een herijking nodig van de verhouding tussen werkgevers en werknemers, van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS