woensdag 20 maart
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt concurrentiepositie uit balans

1316
De WAB raakt iedereen. De gevolgen zijn meer schijn-zzp’ers, een grotere kloof tussen vast en flex en het versneld uithollen van ons sociaal stelsel. Voor wie levert de wet nu echt meerwaarde?

EU-uitzendkrachten duurzaam inzetbaar, hoe pak je dat aan?

261
Taal en cultuur zijn een drempel, maar toch... als er één schaap over de dam is, volgen er meer. En er zijn vouchers beschikbaar voor opleidingen. Marga Hendriksen, HR-specialist bij AB Midden Nederland schetst de aanpak.

Het ‘minimum uurloon’ en contracting

120
Het ontbreken van een officieel wettelijk minimum uurloon leidt in de praktijk al jarenlang tot de nodige discussies met de Inspectie SZW. Dient het minimumloon gebaseerd te zijn op de normale arbeidsduur bij de opdrachtgever of bij de contractor?

FNV winkelt bij Picnic met het mandje van CNV

598
Is de ‘Supermarkt cao’ voor Picnic van toepassing? Heeft de vakbond inhoudelijk een punt? En hoe zit het met het vorderingsrecht? Drie vragen en antwoorden.

Uw kostprijs en de Wet Arbeidsmarkt in Balans

2660
De WAB komt er echt. Welk effect heeft die op de kostprijsfactor voor uitzenden en payrolling? De kostprijsfactor is het getal waarmee bruto bedragen worden vermenigvuldigd en bij elkaar leiden die tot de kostprijs in geld.

ADV, wat doet u ermee?

7192
Er zijn veel mogelijkheden om ADV te berekenen. Hoe bepaalt u het percentage? Welke waarde kent u eraan toe? Marcel Reijmers licht de varianten toe.

Minister van Arbeidsverhoudingen nodig

270
Het pijnpunt zit nu in de kloof tussen werknemers en zzp'ers en die tussen vaste medewerkers en flexwerkers.

Flexmarkt nog niet wakker over Europese privacywet

950
Bedrijven zijn in paniek over de nieuwe Europese privacy wetgeving die aanstaande is. Volgens experts hebben bedrijven grote moeite om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Maar hoe staat het met de paniek in de flexmarkt?

IND speelt verstoppertje met de Waadi

331
De IND huurt personeel in bij verschillende detacheerders. Niet al de ingeleende krachten krijgen betaald volgens de cao voor Rijksambtenaren. Dit leidt tot ongelijkheid op de werkvloer. Wat zijn de oorzaken? En hoe is de regelgeving?

Organisaties die alle inhuur zelf regelen, bestaan ze nog?

210
Als het gaat over externe inhuur van zzp'ers, wie doet dat dan nog zelf? De lijst met brokers en intermediairs wordt steeds langer.

WW-premie en Wet Arbeidsmarkt in balans

1757
Wat betekent de premiedifferentiatie in de WW voor uitleners en inleners? De maatregelen horen bij lagere regelgeving Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Welles nietes een detacheringsovereenkomst?

742
Een gedetacheerde treedt bij de inlener in dienst. De uitlener protesteert onder verwijzing naar zijn algemene voorwaarden. Krijgt hij gelijk of gooit de Waadi roet in het eten?

Reiskostenvergoeding ABU-cao versus inleners-cao

2244
Regeling reiskostenvergoeding uit de ABU-cao en inleners-cao, soms net twee botsende auto’s.

Permanente educatie, wens of noodzaak?

184
Hoe zit het met de permanente educatie van de vaste medewerkers van uitzend- en payroll organisaties? Er is veel veranderd in de wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, en staat nog veel op stapel.

Vakantiegeld over overuren afhankelijk van CAO

1442
Sinds dit jaar moet er vakantiegeld over overuren worden betaald. Dit is echter afhankelijk van de CAO. Hoe zit het?

Nieuwe inzichten transitievergoeding uitzendbureaus

6070
Hof Den Bosch werpt nieuw licht op toekenning transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS