vrijdag 18 januari
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Overgang van onderneming in de flexbranche

Wanneer een inlener wisselt van uitzendonderneming is er soms sprake van overgang van onderneming. Alle uitzendkrachten van de oude werkgever die aan de inlener ter beschikking waren gesteld, kunnen dan automatisch in dienst komen van de nieuwe werkgever.

Klaar met flexibele arbeid als ‘Kop van Jut’

Creëer een strategische visie op de inzet van flexibele arbeid voor jouw organisatie in plaats van het aan te wijzen als ‘Kop van Jut’.

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie, wat dan?

Als de werknemer niet of onvoldoende heeft meegewerkt, wordt het de werkgever aangerekend wanneer deze de betaling van het loon niet heeft gestaakt. Toch is het niet betalen van loon een voor de werknemer ingrijpende maatregel die zorgvuldigheid vraagt.

Probleemgeneratie?

Krapte of niet, ouderen komen moeilijk aan de bak. Ik ben blij dat ik nu niet hoef te solliciteren. Overtuig die werkgevers maar eens...

Verzuimbegeleiding en privacy, een moeizaam huwelijk?

Wat mag er wel en wat niet worden vastgelegd? Privacy en adequate verzuimbegeleiding wringt weleens.

Minister van Arbeidsverhoudingen nodig

Het pijnpunt zit nu in de kloof tussen werknemers en zzp'ers en die tussen vaste medewerkers en flexwerkers.

Leidt een proeftijd van vijf maanden tot meer contracten voor onbepaalde tijd?

De onzekere periode voor werknemers kan onder de WAB worden verlengd tot maximaal vijf maanden. Helpt dit? Het verlengen van de proeftijd naar maximaal vijf maanden is één van de voorstellen uit het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. Hoe is de regelgeving nu?

Wet DBA nog springlevend

Minister Koolmees heeft met ingang van 1 januari 2019 het begrip ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt voor de periode waarin de Wet DBA door de Belastingdienst slechts bij kwaadwillendheid wordt gehandhaafd.

ADV, wat doet u ermee?

Er zijn veel mogelijkheden om ADV te berekenen. Hoe bepaalt u het percentage? Welke waarde kent u eraan toe? Marcel Reijmers licht de varianten toe.

Waar blijft de innovatie in ons sociaal stelsel?

De overheid zou zich langjarig, veel innovatiever en over de verschillende ministeries met de arbeidsmarkt bezig moeten houden.

Reiskostenvergoeding ABU-cao versus inleners-cao

Regeling reiskostenvergoeding uit de ABU-cao en inleners-cao, soms net twee botsende auto’s.

Nieuwe inzichten transitievergoeding uitzendbureaus

Hof Den Bosch werpt nieuw licht op toekenning transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap.

Vakantiegeld over overuren afhankelijk van CAO

Sinds dit jaar moet er vakantiegeld over overuren worden betaald. Dit is echter afhankelijk van de CAO. Hoe zit het?

No-riskpolis en privacy

Wetgever, breng eenheid in de privacyregels en maak eenzelfde doelgroepenregister voor WAO'ers als voor het 125.000 banenplan!

Wet Arbeidsmarkt in Balans, vast en flex, vervolg

Gaat de WAB meer recht doen aan de toegenomen diversiteit en dynamiek van arbeidsrelaties?

Wet arbeidsmarkt in balans – vast en flex

Het kabinet wil arbeidsrelaties meer laten aansluiten bij voorkeuren en type werk. Hoe?

MEEST GELEZEN

Overgang van onderneming in de flexbranche

Wanneer een inlener wisselt van uitzendonderneming is er soms sprake van overgang van onderneming. Alle uitzendkrachten van de oude werkgever die aan de inlener ter beschikking waren gesteld, kunnen dan automatisch in dienst komen van de nieuwe werkgever.

CAO UPDATES

INTERVIEWS