woensdag 13 november
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Minister van Arbeidsverhoudingen nodig

270
Het pijnpunt zit nu in de kloof tussen werknemers en zzp'ers en die tussen vaste medewerkers en flexwerkers.

CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

402
De cao Metalektro staat ook wel bekend als de cao Grootmetaal. Vorige keer heb ik de cao Metaal en Techniek toegelicht, ook wel bekend als de cao Kleinmetaal. Wat is het verschil tussen beide cao's? En hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Handig, data driven recruitment, maar welke data gebruik je?

56
Bij het inzetten van een e-assessment is het belangrijk dat wat je meet ook is wat je wilt weten. Inzicht in soft skills, dat klinkt leuk, maar welke data heb je nu precies nodig om het succes van de kandidaat het beste te voorspellen?

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, wat zijn de wijzigingen?

3527
Wat verandert er? De aanpassingen per september kunnen voor werknemers positieve gevolgen hebben, terwijl de impact op de uitlener beperkt is. Veel ingrijpender zijn de wijzigingen per 30 december. Lees dit overzicht.

De oproeptermijn van vier dagen

1063
De vier dagen oproeptermijn voor de oproepovereenkomst is een minimum. Langere oproeptermijnen zijn welkom. Kortere oproeptermijnen in beginsel niet, tenzij dat bij cao is bepaald en dan niet korter is dan 24 uur.

Lowlands-model voor de platformgeneratie

550
Een Lowlands-model voor school, werk en sociaal leven slaat aan bij millennials. Daar spelen platforms handig op in. Om jongeren succesvol te laten zijn, is het misschien belangrijker dat ze zich een leven lang kunnen ontwikkelen, dan ze een vaste baan te garanderen. Wat betekent dit voor vakbonden?

CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

761
De cao Metaal en Techniek kent een scala aan vergoedingen en toeslagen, een ADV-regeling die voor de uitzendbranche heel specifiek wordt ingevuld en een uitgebreid handboek referentiefuncties. Hoe bepaal je nu de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Uw kostprijs en de Wet Arbeidsmarkt in Balans

4752
De WAB komt er echt. Welk effect heeft die op de kostprijsfactor voor uitzenden en payrolling? De kostprijsfactor is het getal waarmee bruto bedragen worden vermenigvuldigd en bij elkaar leiden die tot de kostprijs in geld.

ADV, wat doet u ermee?

8764
Er zijn veel mogelijkheden om ADV te berekenen. Hoe bepaalt u het percentage? Welke waarde kent u eraan toe? Marcel Reijmers licht de varianten toe.

Flexmarkt nog niet wakker over Europese privacywet

1025
Bedrijven zijn in paniek over de nieuwe Europese privacy wetgeving die aanstaande is. Volgens experts hebben bedrijven grote moeite om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Maar hoe staat het met de paniek in de flexmarkt?

Reiskostenvergoeding ABU-cao versus inleners-cao

3393
Regeling reiskostenvergoeding uit de ABU-cao en inleners-cao, soms net twee botsende auto’s.

Overheid jaagt recessie aan met WAB

2926
Wanneer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 ingaat zal de eerste grote ontslaggolf al hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat voor het einde van dit jaar afscheid genomen wordt van vele duizenden mensen met een bepaalde tijdscontract.

Oproepovereenkomst, payrollovereenkomst of uitzendovereenkomst?

1242
Ken je de verschillen tussen deze overeenkomsten? Kun je aan bestaande, oude en nieuwe arbeidsovereenkomsten de juiste juridische kwalificatie geven? Inventariseer als werkgever wat voor en hoeveel arbeidsovereenkomsten je hebt binnen je bedrijf.

Is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst?

1031
Is een uitzendovereenkomsten met uitzendbeding vanaf 1 januari 2020 gelijk aan een oproepovereenkomst? Het antwoord is afhankelijk van twee vragen: 1. Is er sprake van een vaste arbeidsomvang en 2. heeft de werknemer recht op loon wanneer hij niet heeft gewerkt?

Nieuwe inzichten transitievergoeding uitzendbureaus

6669
Hof Den Bosch werpt nieuw licht op toekenning transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap.

Hoe (on)bevooroordeeld selecteer jij sollicitanten?

331
Veel recruiters vertrouwen bij de selectie van sollicitanten op hun onderbuikgevoel. Is dat een goede voorspeller van de beste keuze? Een mismatch kost tijd, dus geld en het ondermijnt het vertrouwen van kandidaten en opdrachtgevers in jouw dienstverlening.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS