zondag 13 juni
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Vakantie in coronatijd

253
Hoe zijn de regels voor vakantie in coronatijd? Wie draagt het risico van quarantaine of coronabesmetting op het vakantie adres? Kan een werkgever vooraf een verlofaanvraag weigeren? En hoe voorkom je een stuwmeer aan verlofdagen? Deze en meer vragen beantwoordt Annemiek Poortman.

Uitzenden volgens nieuw recept van de SER

1250
Hoe smaakt het SER-akkoord voor uitzenden? De flexibiliteit wordt minder. Marcel Reijmers, FlexKnowledge, schetst de consequenties en legt die naast vakbondseisen voor de nieuwe uitzend-cao.

AVG rollen en overeenkomsten bij verwerking van persoonsgegevens

196
Hoe zijn de rollen bij gegevensbescherming? Wanneer is een bedrijf verwerker van persoonsgegevens? Wanneer sluit je een verwerkersovereenkomst? Wat is je taak als verwerkingsverantwoordelijke? Een toelichting onder redactie van Gerrit van Rooij, m.m.v. experts Jolanda Aalten en Theo Spijkerman.

Wanneer is een uitzendovereenkomst een oproepovereenkomst?

882
Een uitzendovereenkomst is een oproepovereenkomst als er geen vaste arbeidsomvang is en/of als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. Linda Bol, inspecteur bij Bureau Cicero, beschrijft de regelgeving.

Minister van Arbeidsverhoudingen nodig

278
Het pijnpunt zit nu in de kloof tussen werknemers en zzp'ers en die tussen vaste medewerkers en flexwerkers.

Recept voor de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten?

870
Hoe smaakt de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten? Ik heb alle ingrediënten verzameld om er zelf iets van te maken waarvan ik hoop dat het lijkt op het gerecht zoals de professionals dat straks zullen serveren.

Intrekken, verplaatsen of afschrijven van vakantie; wat mag, moet en kan?

29548
In deze corona-crisis onderzoeken werkgevers omwille van hun cashflow hoe zij invloed kunnen uitoefenen op kostenposten voor en/of aanspraken van werknemers. Hieronder is ook begrepen het opgebouwde vakantietegoed van werknemers. Wat mag wel en niet? Een overzicht van vragen en antwoorden.

CAO voor Uitzendkrachten en AVV lopen af, wat nu?

2040
De looptijd van de CAO voor Uitzendkrachten is tot en met 31 mei 2021 en er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Ook de algemeen verbindend verklaring loopt af. Wat betekent dat in de praktijk?

Toeslag over onregelmatige uren of overwerkuren, hoe bepaal je dat?

1224
Gaat het om overuren of om onregelmatige uren op basis van de definitie die in de CAO of bedrijfseigen regeling van de opdrachtgever van toepassing is? En is dit loonbestanddeel een grondslag voor reserveringen, vakantiegeld en of pensioen en wachtdagcompensatie? Linda Bol, Bureau Cicero, legt het uit.

Feestdagen reserveren en uitbetalen volgens de uitzend-cao’s

2652
Het einde jaar is weer in zicht en dus dienen uitzendondernemingen zich te buigen over de reserveringen voor en uitbetaling van de komende feestdagen. Hierbij is het soort uitzendovereenkomst en de gemaakte afspraken over feestdagen van belang. Linda Cicero, inspecteur bij Bureau Cicero, geeft uitleg.

Transitievergoeding na overname van werknemers uit faillissement

815
Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland aan 6 uitzendkrachten een transitievergoeding toegekend van tussen de € 8.400 tot € 11.000 per persoon. Wat betekent deze uitspraak voor de praktijk bij overname van werknemers uit een faillissement? Jan Haenen, senior jurist NBBU, beschrijft gevolgen.

Uitzend-cao en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten

2342
Wat zijn de cao-regels voor het uitbetalen van ziekengeld van flexkrachten? Aan welke verplichtingen moet het uitzend,- detacheringsbureau voldoen? Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero, geeft uitleg.

ADV, wat doet u ermee?

16069
Er zijn veel mogelijkheden om ADV te berekenen. Hoe bepaalt u het percentage? Welke waarde kent u eraan toe? Marcel Reijmers licht de varianten toe.

De (onderschatte) waarde van een goede backoffice

810
Correcte verloning klinkt niet sexy, terwijl de waarde van de backoffice ongekend is. Sterker nog, het geld dat via de commerciële frontoffice binnenkomt, loopt weg als de backoffice niet exact weet wat ze doet.

AVG en het gebruik van BSN

3405
Wat zijn handige tips voor het gebruik van het Burger Servicenummers (BSN)? Hoe zijn de AVG-richtlijnen? Mag je het vermelden of delen? Gerrit van Rooij schetst situaties en stelt hierover vragen aan privacy experts Jolanda Aalten en Mark Appelman.

Eerste rechterlijke uitspraak over payrollovereenkomst in licht van de WAB

1329
Wat was de situatie? De werknemer heeft gereageerd op een vacature op de website van de inlener, waarna zij een sollicitatieprocedure bij de inlener heeft doorlopen. De payrollonderneming biedt de werknemer een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding aan. Als de werknemer ziek wordt, beëindigt het payrollbedrijf de arbeidsovereenkomst. Terecht?

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS