zondag 13 juni
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

AVG rollen en overeenkomsten bij verwerking van persoonsgegevens

196
Hoe zijn de rollen bij gegevensbescherming? Wanneer is een bedrijf verwerker van persoonsgegevens? Wanneer sluit je een verwerkersovereenkomst? Wat is je taak als verwerkingsverantwoordelijke? Een toelichting onder redactie van Gerrit van Rooij, m.m.v. experts Jolanda Aalten en Theo Spijkerman.

Vakantie in coronatijd

253
Hoe zijn de regels voor vakantie in coronatijd? Wie draagt het risico van quarantaine of coronabesmetting op het vakantie adres? Kan een werkgever vooraf een verlofaanvraag weigeren? En hoe voorkom je een stuwmeer aan verlofdagen? Deze en meer vragen beantwoordt Annemiek Poortman.

Uitzenden volgens nieuw recept van de SER

1250
Hoe smaakt het SER-akkoord voor uitzenden? De flexibiliteit wordt minder. Marcel Reijmers, FlexKnowledge, schetst de consequenties en legt die naast vakbondseisen voor de nieuwe uitzend-cao.

Recept voor de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten?

870
Hoe smaakt de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten? Ik heb alle ingrediënten verzameld om er zelf iets van te maken waarvan ik hoop dat het lijkt op het gerecht zoals de professionals dat straks zullen serveren.

Wanneer is een uitzendovereenkomst een oproepovereenkomst?

881
Een uitzendovereenkomst is een oproepovereenkomst als er geen vaste arbeidsomvang is en/of als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. Linda Bol, inspecteur bij Bureau Cicero, beschrijft de regelgeving.

CAO voor Uitzendkrachten en AVV lopen af, wat nu?

2040
De looptijd van de CAO voor Uitzendkrachten is tot en met 31 mei 2021 en er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Ook de algemeen verbindend verklaring loopt af. Wat betekent dat in de praktijk?

De (onderschatte) waarde van een goede backoffice

810
Correcte verloning klinkt niet sexy, terwijl de waarde van de backoffice ongekend is. Sterker nog, het geld dat via de commerciële frontoffice binnenkomt, loopt weg als de backoffice niet exact weet wat ze doet.

3 tips voor het werven van studenten

193
Veel organisaties werven studenten voor bijvoorbeeld stageplekken, banen of traineeships. Alleen worden er met campus recruitment - het werven van studenten - veel fouten gemaakt. Hoe kun je het beter aanpakken? Lees deze 3 tips van Vincent Karremans, mede-oprichter van jobsite Magnet.me.

Transitievergoeding na overname van werknemers uit faillissement

815
Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland aan 6 uitzendkrachten een transitievergoeding toegekend van tussen de € 8.400 tot € 11.000 per persoon. Wat betekent deze uitspraak voor de praktijk bij overname van werknemers uit een faillissement? Jan Haenen, senior jurist NBBU, beschrijft gevolgen.

Invoering Adequate Pensioenregeling voor payrollbedrijven, een terugblik

448
De pensioenmarkt was allerminst voorbereid op de introductie van de Adequate Pensioenregeling. Dit heeft geleid tot moeizame en soms onduidelijke trajecten bij de invoering. Johan van Eekhout, Managing Partner Van Eekhout Groep en Voorzitter Pensioenorde, blikt terug en schetst zijn ervaringen.

Stepping stone, opstapje, kans

488
Het nieuwe kabinet staat voor de uitdaging om de arbeidsmarkt te hervormen. Minder flex en vast is daar onderdeel van. Uitzendwerk daarbuiten houden is verstandig, gezien de zeer positieve rol die het speelt om zwakkere groepen, WW- en WWB-gerechtigden naar de arbeidsmarkt te brengen.
Anika Keuter

Eerlijk platformwerk. Onmogelijk?

486
De Europese Commissie vroeg lidstaten in 2016 of ze voorbereid zijn op de opkomst van platforms als Deliveroo, Temper en Helpling. Als we nu, vijf jaar later, antwoord moeten geven, wat zou het antwoord van Nederland dan zijn? Wat gaat er goed en wat kan beter? Anika Keuter schetst ontwikkelingen.

AVG: AI, algoritmes en automatische besluitvorming bij recruitment

264
Het veld van recruitment is sterk in ontwikkeling. Om kosten te besparen en om betere kandidaten te vinden, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van nieuwe technieken. Welke privacy regels gelden hierbij? Experts Theo Spijkerman en Jolanda Aalten geven antwoord op vragen van Gerrit van Rooij.

Hoe kun je denkfouten rond flex en werkloosheid nuanceren?

202
Moet flexibele arbeid duurder worden omdat flexkrachten vaker werkloos worden? Zo verloopt de discussie, maar klopt die denkwijze? Zijn de WW-instroomcijfers van de uitzendkrachten en vaste krachten wel vergelijkbaar? Patrick Hustinx voert vijf argumenten aan om er anders naar te kijken.

Toeslag over onregelmatige uren of overwerkuren, hoe bepaal je dat?

1224
Gaat het om overuren of om onregelmatige uren op basis van de definitie die in de CAO of bedrijfseigen regeling van de opdrachtgever van toepassing is? En is dit loonbestanddeel een grondslag voor reserveringen, vakantiegeld en of pensioen en wachtdagcompensatie? Linda Bol, Bureau Cicero, legt het uit.

Vacaturetekst zonder naam van de opdrachtgever

565
‘Ik kan de naam van de opdrachtgever niet noemen in de vacaturetekst.’ Dat hoor ik vaak van medewerkers bij werving- en selectiebureaus, uitzendorganisaties en detacheerders. Het weglaten van die naam wekt wantrouwen. Hoe bouw je toch vertrouwen op? Doe je voordeel met deze 4 tips.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS