zaterdag 1 april
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Help, ik heb een afwijking!

12
Bij diverse keurmerken is herstel volgens 4-O-systematiek voor bepaalde afwijkingen verplicht. Dit geldt ook voor het SNA-keurmerk. Er wordt gebruik gemaakt van een 4-O-rapport. Hoe werkt deze 4-O-systematiek? Wat wordt er precies verwacht? Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero, legt het uit.

Hoge Raad: Als de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt, eindigt uitzendovereenkomst van uitzendwerknemer van rechtswege

768
In de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten is – als onderdeel van het uitzendbeding – een fictie opgenomen. De Hoge Raad heeft op 17 maart 2023 geoordeeld dat deze fictie in strijd is met de wet. De HR besliste dat een uitzendbeding dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst tussen het uitzendbureau en de werknemer wordt geacht met onmiddellijke ingang te zijn geëindigd op verzoek van de inlener wanneer de werknemer zich ziekmeldt, niet rechtsgeldig is. Nog voor deze HR-uitspraak hebben sociale partners al afgesproken de fictie per 1 juli 2023 uit de cao’s voor uitzendkrachten te verwijderen.

Delen persoonsgegevens met VS, nog lang geen witte rook?

118
Het EU-US Privacy Shield werd in juli 2020 ongeldig verklaard door het Hof van Justitie van de EU. Sindsdien is er van alles ondernomen en gebeurd. Wat is nu de status? Mag je persoonsgegevens delen met de VS, zijnde een derde land zoals genoemd in de AVG of (nog) niet? Welke werkwijze is toegestaan?

Kabinet moet investeren in arbeidsmarkt in reactie op ongelijkheid

113
De ongelijkheid in de samenleving neemt af als meer mensen goed en betaald werk vinden. Daar is toekomstgerichte arbeidsmarktaanpak voor nodig. Het instrumentarium dat binnen de Banenafspraak voorhanden is, zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en de no-riskpolis, zou voor veel grotere groepen kunnen werken.

Sectorindeling voor Whk-premie onredelijk voor detacheerders

324
Het is verbazingwekkend dat detacheerders evenveel premie voor de Werkhervattingskas moeten betalen als uitzenders, vindt Alexander Kist (W&RK Advies). “Het risico om in de ziektewet terecht te komen voor deze medewerkers is in de praktijk nihil.”

Voeg wat Booking.com toe aan je vacatureteksten

621
Er komen weinig reacties op vacatures en dus passen werkgevers hun arbeidsvoorwaarden maar aan, zo meldt UWV. Misschien is het beter om het kunstje af te kijken van Booking.com. Leg potentiële kandidaten eerst eens uit wat de voorwaarden die je biedt precies betekenen. En voorzie de vacature van sfeerbeelden.

Update inlenersbeloning voor uitzendkrachten 2023

998
Vanaf 1 januari 2023 bestaat de inlenersbeloning voor uitzendkrachten uit 10 elementen (in 2022 waren dit 9 elementen). In de uitzend-CAO zijn deze elementen, a tot en met j, beschreven in artikel 16. Lees deze update van de eerdere column (2022) van Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero, over de inlenersbeloning.

Seniorendagen in de CAO Metaal en Techniek

6323
Het zal je toch maar gebeuren. Werk je al geruime tijd bij je werkgever, kun je ineens een deel van je vrije dagen inleveren. Dat kan toch niet waar zijn? Hoe zit het met extra vakantie-uren voor oudere werknemers?

Guruz – samen de kansen voor mbo’ers vergroten!

157
Arjan Elbers is initiatiefnemer van stichting Guruz. Zijn doel is het gat tussen mbo en bedrijfsleven kleiner te maken. En het imago van het mbo te verhogen. Hoe zijn de ideeën? Wat is de aanpak? Wie steunen dit? Lees zijn blog.

Verplichte certificering voor uitleners komt snel dichterbij

550
Het voorstel is om dit certificeringsstelsel op te nemen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De verplichting krijgt een brede reikwijdte. Toelichting op de context en consequenties door Julie van Meeteren.

Gaan meer mensen werken door forse verhoging minimumloon?

613
We starten dit nieuwe jaar met een historische verhoging van het wettelijk minimumloon (WML). Is dat goed voor werkenden en voor de werkgelegenheid? Loont het nu om meer te werken? Pieter Jacob Leenman schetst de dynamiek.

Wettelijke ontwikkelingen rondom persoonsgegevens (vervolg)

432
De belangrijkste ontwikkelingen zijn de Digital Markets Act (DMA) en Digital Services Act (DSA), die de grondrechten van gebruikers (consumenten) beter moeten beschermen, waaronder privacy. Ook wordt een ePrivacyverordening ontwikkeld.

Oneerlijke concurrentie door de verwerkingswijze van de ET-regeling?

1217
Door een oplettende NEN-certificeerder, een interpretatie van de ET-regels die door de meeste softwareleveranciers wordt gehanteerd én de ontwijkende houding van de cao-partijen, is er een zeer ongewenste situatie ontstaan. Wat is er aan de hand?

Standaard-cao of minimum-cao?

497
Wat is het onderscheid tussen die twee cao-typen? Een minimum-cao laat geen afwijkingen ten nadele van de werknemer toe. Wel mag ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de cao. Dit noemt men ook wel het gunstigheidsprincipe. In de praktijk kan de vraag rijzen wat als ‘gunstiger’ mag en kan worden gezien.

Hoe kennis bijdraagt aan het behouden van de vaste medewerker

241
De flexbranche kenmerkt zich door een relatief groot personeelsverloop als het om de vaste medewerker gaat. En toch dienen zich voldoende kansen aan om juist deze medewerker voor langere tijd aan de organisatie te binden, blijkt uit het grote ROI-onderzoek dat de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft laten verrichten.

Wettelijke ontwikkelingen rondom persoonsgegevens

304
De digitalisering van onze wereld ontwikkelt zich snel en daarmee ook de risico’s rondom persoonsgegevens die daar bij horen. Daarom zien we ook veel ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Wie dacht dat we er wel waren met de AVG komt van een koude kermis thuis. Wat dient zich aan?

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS