vrijdag 23 april
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

De (onderschatte) waarde van een goede backoffice

329
Correcte verloning klinkt niet sexy, terwijl de waarde van de backoffice ongekend is. Sterker nog, het geld dat via de commerciële frontoffice binnenkomt, loopt weg als de backoffice niet exact weet wat ze doet.

3 tips voor het werven van studenten

159
Veel organisaties werven studenten voor bijvoorbeeld stageplekken, banen of traineeships. Alleen worden er met campus recruitment - het werven van studenten - veel fouten gemaakt. Hoe kun je het beter aanpakken? Lees deze 3 tips van Vincent Karremans, mede-oprichter van jobsite Magnet.me.

Transitievergoeding na overname van werknemers uit faillissement

716
Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland aan 6 uitzendkrachten een transitievergoeding toegekend van tussen de € 8.400 tot € 11.000 per persoon. Wat betekent deze uitspraak voor de praktijk bij overname van werknemers uit een faillissement? Jan Haenen, senior jurist NBBU, beschrijft gevolgen.

Invoering Adequate Pensioenregeling voor payrollbedrijven, een terugblik

393
De pensioenmarkt was allerminst voorbereid op de introductie van de Adequate Pensioenregeling. Dit heeft geleid tot moeizame en soms onduidelijke trajecten bij de invoering. Johan van Eekhout, Managing Partner Van Eekhout Groep en Voorzitter Pensioenorde, blikt terug en schetst zijn ervaringen.

Stepping stone, opstapje, kans

454
Het nieuwe kabinet staat voor de uitdaging om de arbeidsmarkt te hervormen. Minder flex en vast is daar onderdeel van. Uitzendwerk daarbuiten houden is verstandig, gezien de zeer positieve rol die het speelt om zwakkere groepen, WW- en WWB-gerechtigden naar de arbeidsmarkt te brengen.
Anika Keuter

Eerlijk platformwerk. Onmogelijk?

418
De Europese Commissie vroeg lidstaten in 2016 of ze voorbereid zijn op de opkomst van platforms als Deliveroo, Temper en Helpling. Als we nu, vijf jaar later, antwoord moeten geven, wat zou het antwoord van Nederland dan zijn? Wat gaat er goed en wat kan beter? Anika Keuter schetst ontwikkelingen.

AVG: AI, algoritmes en automatische besluitvorming bij recruitment

248
Het veld van recruitment is sterk in ontwikkeling. Om kosten te besparen en om betere kandidaten te vinden, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van nieuwe technieken. Welke privacy regels gelden hierbij? Experts Theo Spijkerman en Jolanda Aalten geven antwoord op vragen van Gerrit van Rooij.

Hoe kun je denkfouten rond flex en werkloosheid nuanceren?

190
Moet flexibele arbeid duurder worden omdat flexkrachten vaker werkloos worden? Zo verloopt de discussie, maar klopt die denkwijze? Zijn de WW-instroomcijfers van de uitzendkrachten en vaste krachten wel vergelijkbaar? Patrick Hustinx voert vijf argumenten aan om er anders naar te kijken.

Toeslag over onregelmatige uren of overwerkuren, hoe bepaal je dat?

801
Gaat het om overuren of om onregelmatige uren op basis van de definitie die in de CAO of bedrijfseigen regeling van de opdrachtgever van toepassing is? En is dit loonbestanddeel een grondslag voor reserveringen, vakantiegeld en of pensioen en wachtdagcompensatie? Linda Bol, Bureau Cicero, legt het uit.

Vacaturetekst zonder naam van de opdrachtgever

548
‘Ik kan de naam van de opdrachtgever niet noemen in de vacaturetekst.’ Dat hoor ik vaak van medewerkers bij werving- en selectiebureaus, uitzendorganisaties en detacheerders. Het weglaten van die naam wekt wantrouwen. Hoe bouw je toch vertrouwen op? Doe je voordeel met deze 4 tips.

Twee denkfouten rond flex en werkloosheid

243
Flexwerk leidt vaker tot werkloosheid en de WW-premie voor flexcontracten en in het bijzonder uitzendcontracten is daarom te laag. Dit betoogde een anonieme schrijver in het bulletin van de Nederlandsche Bank (DNB). Het werd de opmaat voor artikelen en oproepen om flexwerk duurder te maken.

In coronajaar ontstonden minder flexibele en meer vaste contracten. Hoe kan dat?

359
In 2020 zijn alle typen flexibele contracten, behalve de contracten van 1 jaar of langer, gedaald. Grootste dalers zijn vaste contracten zonder vaste uren (-28%) en uitzendcontracten (-16%). Het aantal vaste contracten nam toe, evenals het aantal zzp’ers. In coronatijd roept dat wel vragen op. Sarike Verbiest, onderzoeker bij TNO, zoekt naar verklaringen.

Wegwerkzaamheden op de arbeidsmarkt

119
De arbeidsmarkt van nu laat de verschillen tussen partijen, instrumenten en regio’s extra goed zien. Ik zou het mooi vinden als onze arbeidsmarkt er voor werkenden echt uit gaat zien als een netwerk van goed onderhouden wegen, die onderling op een logische manier met elkaar zijn verbonden.

Vaste banenparadox kost juist banen

1085
De praktijk bewijst dat uitzenders juist zorgen voor méér vaste banen. Wanneer werkgevers over langere periode kunnen zien wat de waarde is van hun werknemers, maken ze vanzelf de afweging een vast contract aan te bieden. Kortere contracten zorgen voor meer verloop en dus minder vaste banen.
SNCU

Malafide bestuurders lopen steeds meer risico

326
Bas Hengstmengel (SNCU) beschrijft hoe er steeds meer succes wordt geboekt in het aanpakken van malafide uitzendbestuurders. "Door bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor onderbetaling van uitzendkrachten worden ze geraakt waar het pijn doet, in hun privévermogen."

Wetsvoorstel: Toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

315
Werkgevers en intermediairs worden in dit wetsvoorstel verplicht om arbeidsdiscriminatie bij de werving en selectie van werknemers te voorkomen. Hiervoor moet een werkwijze in het leven worden geroepen, waaruit moet blijken dat de procedure van werving en selectie volgens de wet is ingericht.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS