maandag 25 januari
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Hans de Boer: boegbeeld met het hart op de juiste plaats

428
Ik durf te stellen dat Hans de Boer, naast zijn publieke rol als boegbeeld voor het bedrijfsleven, op het juiste moment ook het hart op de juiste plaats had als het ging om mensen die verder staan van de arbeidsmarkt.

Werkingssfeer CAO ABU en sectoraansluiting

406
Wanneer val je als onderneming onder de werkingssfeer van de ABU CAO voor Uitzendkrachten? Er zijn nog steeds ondernemingen, die denken dat ze niet onder de werkingssfeer van die CAO vallen, omdat zij zichzelf geen uitzendbureau vinden. Hoe zit dat? Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero, geeft uitleg.

Heeft u al een vertrouwenspersoon aangesteld?

314
Dit jaar is het wetsvoorstel “Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon” ingediend. Hoe werkt dit voor flexkrachten? Kunnen zij straks de vertrouwenspersoon van de uitlener benaderen of de vertrouwenspersoon van de inlenende organisatie?

Top 3 vergissingen bij invoering Adequate Pensioenregeling

639
Per 1 januari 2021 moet iedere payrollwerkgever een juiste pensioenoplossing bieden aan zijn of haar payrollmedewerkers. Hoe voorkom je de 3 meest voorkomende valkuilen en vergissingen bij het invoeren van de Adequate Pensioenregeling? Pensioenadviseur Johan van Eekhout zet het op een rij.

Belangrijke HR thema’s op de agenda van 2021

329
Hoe houden we de binding met het team als we zoveel thuis moeten werken in deze coronacrisis? Hoe houden we de sfeer goed en zorgen we dat de bedrijfscommunicatie niet alleen maar functioneel wordt? Zo heeft HR met vele uitdagingen te maken die de thema’s vormen op de agenda van 2021.

AVG en gezondheidsgegevens

188
Uitzendbureaus hebben regelmatig te maken met gezondheidsgegevens van uitzendkrachten. Bijvoorbeeld bij ziekmelding of maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen. Hoe zijn dan de AVG-richtlijnen? Experts Theo Spijkerman en Jolanda Aalten geven antwoord op vragen van Gerrit van Rooij.

Een leven lang ontwikkelen, niet alleen voor de flexkracht

97
Er is meer aandacht gekomen voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Maar hoeveel aandacht is er voor het hart van de flexorganisatie: een Leven Lang Ontwikkelen voor de (sales) intercedent, recruiter en/of de backofficemedewerker? Die aandacht mag ook hoger op de agenda komen.

Privacy by design & by default

255
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is opgenomen dat bij verwerkingen van persoonsgegevens de beginselen van ‘Data protection by design & by default’ moeten worden toegepast. Wat zijn die beginselen? Hoe kunnen we er invulling aan geven en wie moeten er wat mee?

Skillspaspoort, van spiegel naar duurzame inzetbaarheid

188
Een skillspaspoort geeft medewerkers een spiegel van hun eigen talenten en competenties. Dat is mooi, maar het leidt nog niet automatisch tot verdere ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. HR kan wel de eigen regie van medewerkers stimuleren om volgende stappen in gang te zetten. Hoe?

Feestdagen reserveren en uitbetalen volgens de uitzend-cao’s

1441
Het einde jaar is weer in zicht en dus dienen uitzendondernemingen zich te buigen over de reserveringen voor en uitbetaling van de komende feestdagen. Hierbij is het soort uitzendovereenkomst en de gemaakte afspraken over feestdagen van belang. Linda Cicero, inspecteur bij Bureau Cicero, geeft uitleg.

Eerste rechterlijke uitspraak over payrollovereenkomst in licht van de WAB

1089
Wat was de situatie? De werknemer heeft gereageerd op een vacature op de website van de inlener, waarna zij een sollicitatieprocedure bij de inlener heeft doorlopen. De payrollonderneming biedt de werknemer een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding aan. Als de werknemer ziek wordt, beëindigt het payrollbedrijf de arbeidsovereenkomst. Terecht?

De 50.000 voorbeelden van de uitzendsector

385
In de week dat Emile Roemer zijn idee voor verplichte certificatie voor uitzendorganisaties lanceerde, zat ik midden in de Week van de 1000 Voorbeelden van werkgevers die de poorten openen voor inclusie.

Vacatureteksten: waardevolle producten in de flexmarkt

162
De waarde van vacatureteksten binnen de flexbranche. Zie deze vacature als jouw product binnen de flexbranche. In plaats van zelf honderden cv’s af te struinen, doet een goede vacaturetekst (grotendeels) de preselectie voor je. Lees deze tips van Iris Wright, Voor Tekst.

De uitzendbranche doet het zo slecht nog niet

232
De kansen voor uitzendkrachten die nog thuis zitten, zijn beter dan voor mensen die hun vaste contract zijn verloren. 80% van de uitzendkrachten die in de WW terechtkomen, heeft binnen één jaar een baan.

Flexibele schil krimpt, behoefte aan interne flexibiliteit groeit

554
Sarike Verbiest, TNO, heeft (pre-corona) onderzoek gedaan naar flexibele arbeid, in opdracht van de ABU. Hoe zien bedrijven de inrichting van hun flexibiliteit over 5 jaar? Welke effecten heeft corona op die vraag?

Dit is niet de tijd om uitzenden te beperken

227
Dit is niet de tijd om uitzenden te beperken. Dat vinden ook onze buurlanden die vanouds geneigd zijn om uitzenden te beperken, maar die juist in deze crisisperiode de toegevoegde waarde zien van uitzendwerk.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS