vrijdag 13 december
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Zoveel mensen, zoveel wensen… hoe manage je de hiring manager?

119
Krappe arbeidsmarkt en toch heb je een kandidaat gevonden. Samen met de hiring managers heb je de vereisten goed doorgesproken. Hier voldoet dit potentiële toppertje aan. Maar dan… wat een teleurstelling. Wat gaat er mis in het verwachtingsmanagement? Hoe voorkom je dat?

Is een Functionaris voor de Gegevensbescherming verplicht?

216
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de aanstelling van een Functionaris voor de Gegevensbescherming in een aantal gevallen verplicht. Hoe zit dat in de uitzendbranche? En wat zijn de taken van een FG?

Zzp is surplace arbeidsmarkt geworden

155
Politiek en polder zijn sterk verdeeld over de huidige zzp-voorstellen van minister Wouter Koolmees. De zzp-wetgeving is de surplace van de arbeidsmarkt geworden. Al vijf jaar stilstand. Die stilstand is desastreus voor de arbeidsmarkt.

Doorlopende leerlijn voor payroll- en backoffice medewerkers

206
Er is behoefte aan periodieke scholing bij payroll- c.q. backoffice-medewerkers, constateert Barbara Kramer, manager SEU. Uit trendonderzoek van Nirpa blijkt dat zij gebaat zijn bij scholing in actuele wet- en regelgeving. De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans vereist nieuwe kennis van zaken.

WAB – Wanneer is sprake van payrolling en wat zijn de gevolgen?

801
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Wanneer is dan sprake van payroling en wat zijn daarvan de gevolgen? Onderstaand schema geeft een handig overzicht.

Handig, data driven recruitment, maar welke data gebruik je?

296
Bij het inzetten van een e-assessment is het belangrijk dat wat je meet ook is wat je wilt weten. Inzicht in soft skills, dat klinkt leuk, maar welke data heb je nu precies nodig om het succes van de kandidaat het beste te voorspellen?

CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

548
De cao Metalektro staat ook wel bekend als de cao Grootmetaal. Vorige keer heb ik de cao Metaal en Techniek toegelicht, ook wel bekend als de cao Kleinmetaal. Wat is het verschil tussen beide cao's? En hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Lowlands-model voor de platformgeneratie

589
Een Lowlands-model voor school, werk en sociaal leven slaat aan bij millennials. Daar spelen platforms handig op in. Om jongeren succesvol te laten zijn, is het misschien belangrijker dat ze zich een leven lang kunnen ontwikkelen, dan ze een vaste baan te garanderen. Wat betekent dit voor vakbonden?

De oproeptermijn van vier dagen

1247
De vier dagen oproeptermijn voor de oproepovereenkomst is een minimum. Langere oproeptermijnen zijn welkom. Kortere oproeptermijnen in beginsel niet, tenzij dat bij cao is bepaald en dan niet korter is dan 24 uur.

Hoe (on)bevooroordeeld selecteer jij sollicitanten?

358
Veel recruiters vertrouwen bij de selectie van sollicitanten op hun onderbuikgevoel. Is dat een goede voorspeller van de beste keuze? Een mismatch kost tijd, dus geld en het ondermijnt het vertrouwen van kandidaten en opdrachtgevers in jouw dienstverlening.

CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

988
De cao Metaal en Techniek kent een scala aan vergoedingen en toeslagen, een ADV-regeling die voor de uitzendbranche heel specifiek wordt ingevuld en een uitgebreid handboek referentiefuncties. Hoe bepaal je nu de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Overheid jaagt recessie aan met WAB

2957
Wanneer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 ingaat zal de eerste grote ontslaggolf al hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat voor het einde van dit jaar afscheid genomen wordt van vele duizenden mensen met een bepaalde tijdscontract.

Oproepovereenkomst, payrollovereenkomst of uitzendovereenkomst?

1337
Ken je de verschillen tussen deze overeenkomsten? Kun je aan bestaande, oude en nieuwe arbeidsovereenkomsten de juiste juridische kwalificatie geven? Inventariseer als werkgever wat voor en hoeveel arbeidsovereenkomsten je hebt binnen je bedrijf.

Aanpassing inlenersbeloning met terugwerkende kracht?

1304
De inlenersbeloning wordt gebaseerd op de informatie van de inlener. Hoe moet de betreffende bepaling in de cao voor uitzendkrachten worden uitgelegd? (in deze rechtszaak: artikel 22 lid 3 NBBU-cao). Er is geen aanpassing nodig van de beloning met terugwerkende kracht, volgens het gerechtshof. Tenzij sprake is van opzet of kennelijk misbruik.

Is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst?

1226
Is een uitzendovereenkomsten met uitzendbeding vanaf 1 januari 2020 gelijk aan een oproepovereenkomst? Het antwoord is afhankelijk van twee vragen: 1. Is er sprake van een vaste arbeidsomvang en 2. heeft de werknemer recht op loon wanneer hij niet heeft gewerkt?

CAO Bakkersbedrijf, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

499
Hoe bepaal je de inlenersbeloning voor de uitzendkracht? Het bakkersbedrijf kent een uitgebreide cao waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee typen ondernemingen: de ambachtelijke bakkerij en de industriële bakkerij.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS