donderdag 30 juni
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Wil jij werken bij het leukste softwarebedrijf van Nederland?

Kom werken bij HelloFlex group! Het leukste softwarebedrijf van Nederland.

HelloFlex group zoekt ambitieuze professionals. Ontdek onze vacatures en neem contact op!

Ontdek vacatures

PAWW en verloning uitzendkrachten

221
Iedere uitzendwerkgever is verplicht per 1 augustus deel te nemen aan de Private Aanvulling WW en WGA, omdat de cao-partijen bij de Stichting PAWW hebben aangegeven te willen vallen onder de werkingssfeer van de verzamel cao PAWW. Voor de verloning heeft het consequenties. Levert het iets op?

Gelijke kansen bij werving en selectie, een ‘win-win’ in krappe arbeidsmarkt

70
Ga bewust aan de slag met de implementatie van het antidiscriminatiebeleid in je onderneming. Het is fantastisch een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen en een 'win win' gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Het Wetsvoorstel Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie geeft je een steuntje in de rug.

Politiek beeld van de werknemer en de economische realiteit

95
Eind deze week zal minister Van Gennip naar verwachting ingaan op de regulering van werk in een hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt. Waar kun je zo als eerste aanzet aan denken in het besef dat arbeidsmarktdynamiek en rechtsbescherming op elkaar in- en doorwerken?

Werkingssfeer van cao’s

327
In de cao-praktijk is het begrip ‘werkingssfeer’ van groot belang. Valt een onderneming wel of niet onder de werkingssfeer van een cao? Omdat de werkingssfeer de enige eis is om de avv-cao verplicht toe te passen, hangt van de werkingssfeerdiscussie voor sommige werkgevers veel af.

Flitskwalificatie politieke agenda’s in het arbeidsrecht

126
De politiek volgt met argusogen algoritmegedreven bedrijven, terwijl de overheid zelf zich toenemend als Big Tech gedraagt. Met alle beeldvorming rondom flex en platformwerk kan de indruk ontstaan dat er iets mis is met het toetsingsmechaniek voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Is dat zo?

CAO Metaal en Techniek: van onderhandelingsakkoord naar nieuwe cao tekst

6028
Inmiddels is de tekst van de nieuwe cao in de Metaal en Techniek gepubliceerd. Weet iedereen nu waar hij aan toe is voor de inlenersbeloning uitzendkrachten? Was het maar zo helder. Hoe zit het met de eenmalige uitkering voor uitzendkrachten? En hoe bereken je de loonsverhoging?

Aanleg van een personeelsdossier en eisen vanuit de AVG

239
Bij indiensttreding maakt de werkgever voor elke medewerker een personeelsdossier aan. Een personeelsdossier is een dossier waarin de werkgever alle documenten met betrekking tot de medewerker en de onderlinge overeengekomen afspraken bewaart. Welke eisen stelt de AVG aan dit dossier?

Impact robotisering op personeelsbeleid

147
Steeds meer processen binnen organisaties worden geautomatiseerd. Soms komt daar zelfs een robot aan te pas. Robotisering kan helpen om efficiënter te werken. Of om vergrijzing en personeelstekort op te vangen. Wat betekent dit voor het personeelsbeleid?

CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

1457
Per 1 juni 2022 is er een definitief onderhandelingsakkoord bereikt. Het enige waar nu nog op wordt gewacht, is de nieuwe cao-tekst. Nettie Alkema schetst alvast de elementen van de inlenersbeloning en complexe aandachtspunten van de CAO Metaal en Techniek.

Jonge medewerkers willen samenwerken en gezien worden

106
Samenwerking op de werkvloer brengt een bepaalde dynamiek met zich mee waardoor medewerkers zich gehoord en gezien voelen. Dat is een belangrijke motivator voor de jonge generatie medewerkers. Bij de realisatie van die samenwerking helpt kennis enorm.

Q1 2022 Beursgenoteerde uitzenders overleggen goede cijfers

168
Met de kwartaalcijfers in de hand kijkt Marc Drees (Recruitment Matters) in de achteruitkijkspiegel en vergelijkt de performance van de grootste uitzenders van vandaag: Randstad, Adecco en Manpower. Hoe verschilt hun ontwikkeling in omzet? Hoe in brutomarge?

Reikwijdte belemmeringsverbod: Waadi = Uitzendrichtlijn

598
Wat is de verhouding tussen het belemmeringsverbod in de Waadi en Richtlijn 2008/104/EG (“de Uitzendrichtlijn”)? Geldt dit belemmeringsverbod zonder meer, wanneer een uitzendbureau een ZZP’er aan een inlener ter beschikking stelt? Oordeel Hoge Raad.

Hoe omgaan met de ET-regeling bij meerdere normale arbeidsduren?

371
De van toepassing zijnde normale arbeidsduur van de opdrachtgever is voor bepaling van het minimum uurloon het uitgangspunt. Wat kan er misgaan als er gewerkt wordt bij diverse opdrachtgevers met verschillende normale arbeidsduren in dezelfde week en daarnaast de ET-regeling wordt toegepast? Toelichting door Linda Bol, Bureau Cicero.

Zin en onzin van het melden van datalekken

169
Berichten over datalekken trekken de aandacht. Waarom moeten datalekken eigenlijk worden gemeld? Moet je alle datalekken melden aan de AP? Wat is het risico als je een datalek meldt? Wat zijn voorbeelden van datalekken? Gerrit van Rooij (HelloFlex group) zet zulke vragen en antwoorden op een rij.

Meer werkgeluk met talentgericht leiderschap

180
In Nederland is de gemiddelde score voor werkgeluk een 7,1. Leidinggevenden hebben hier veel invloed op. Welke tips geeft Gea Peper om aan de slag te gaan met talentgericht leiderschap? Het optimaliseren van talent heeft effect op het welzijn en het werkgeluk van medewerkers.

Betaald leren, studeren, detacheren en ‘m smeren?

1557
Is het straks nog mogelijk om een studiekostenbeding met een gedetacheerde werknemer overeen te komen? De Tweede Kamer heeft op 19 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Inclusief regels rondom scholing.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS