donderdag 28 oktober
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Internet maakt parate kennis van flexibele arbeid overbodig, of toch niet?

75
Als intercedent of backofficeprofessional in de flexbranche heb je dagelijks te maken met thema’s zoals (inleners)beloning, voorkomen van discriminatie en ontslagregels. Kun je alles online opzoeken of heb je grondige kennis van de regelgeving nodig?

Loonkostenvoordeel Banenafspraak

285
Over loonkostenvoordeel (LKV) in het kader van de Banenafspraak is veel te vertellen. De loonkostenvoordelen bestaan sinds 1-1-2018 en zijn onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Welke categorieën zijn er en hoe werken ze?

Tijdsaspecten van de cao-werking

247
Het gebeurt regelmatig dat de looptijd van een cao is verstreken voordat de nieuwe opvolgende cao van kracht is. Dat de nieuwe cao nog op zich laat wachten kan verschillende redenen hebben. Hoe zit het in de tussentijd met de nawerking?

Platformarbeid: arbeidsovereenkomst, zzp of uitzendovereenkomst?

300
Hoe ziet de rechter de arbeidsrelatie bij Uber en Helpling? Doorslaggevend verschil is dat bij Helpling leiding en toezicht bij de huishoudens ligt (Helpling is 'derde') en betaling via Helpling geschiedt. Bij Uber wordt het werkgeversgezag juist aan Uber toegedicht.

Waarom is ‘two factor authentification’ (2FA) zo belangrijk?

147
Het is verstandig extra maatregelen te nemen om accounts te beveiligen. Zeker als er gevoelige gegevens in de accounts zijn opgeslagen. Bij veel datalekken werd van slechts één wachtwoord gebruik gemaakt. Hoe werkt 2 factor authentification (2FA)?

Vacatureteksten vol met dierentermen

360
Van de salestijger, de commerciële duizendpoot tot en met het schaap met de 5 poten. Ooit was het hip om dierennamen te verwerken in je vacaturetekst. Nu is het een no-go. Wat kan je beter doen? Blijf feitelijk. Zeg gewoon wat je bedoelt.

Het toenemende belang van skills naast vakkennis

143
Werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers meegroeien en zich ontwikkelen in hun job. Welke specifieke vaardigheden, naast vakkennis, vinden werkgevers relevant? Hoe ontdekken werknemers hun skills en ontwikkelpotentieel? Tips voor HR.

Cao-fondsen en het politieke spel bij het private WW-fonds

360
In het sociaal akkoord van 2013 werd besloten om de versobering van de WW te repareren via cao’s, met een premie van max. 0,75% van het loon, te betalen door de werknemer. In 2016 werd daarvoor een nieuw (verzamel-)cao-fonds WW opgericht. Waarom en hoe?

Kostprijsseizoen is begonnen met publicatie sectorale premie Whk

909
Er is voor het jaar 2022 een belangrijke wijziging: de grens tussen een kleine en een middelgrote werkgever is een stuk opgeschoven. Voortaan is iedere werkgever met een loonsom kleiner dan € 882.500,- een kleine werkgever. Welk effect heeft de Whk-premie op uitzend- en payrollbedrijven?

Over AVG, informatie aan betrokkenen en privacy statements

287
TikTok kreeg een boete omdat het privacy statement niet was afgestemd op de gebruikers. Wat is eigenlijk een privacy statement? Wat staat erin? Moet die ook in andere talen zijn, als je buitenlanders bemiddelt? Gerrit van Rooij vraagt dit aan privacy experts Jolanda Aalten en Theo Spijkerman.

De uitzendsector kan bewijzen dat schaarste niet bestaat

396
De kranten staan weer vol met verhalen over schaarste op de arbeidsmarkt. Het wordt beschreven als een natuurverschijnsel dat ons steeds 'overkomt'. Maar we hebben het over een patroon dat zichzelf herhaalt. Je kon het allang aan zien komen. Schaarste bestaat niet...

10 problemen en oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt

1806
De personeelskrapte ontwricht de samenleving, waarschuwt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt. "We kunnen samen de arbeidsmarkt beter laten werken! Laten we allemaal in actie komen." Hoe ziet zijn top 10 aan acties eruit om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen?

Waarom mag Wibra wel de min-uren laten inhalen en een ander niet?

512
Werknemers van Wibra hebben in de coronacrisis een flink aantal min-uren opgebouwd. In kort geding heeft FNV de Wibra verzocht om deze min-uren te laten vervallen. Wibra wilde echter dat de werknemers deze min-uren in de zomer zouden inhalen. Hoe keek de rechter hier naar?

Omgaan met klimaatverandering vraagt om herverdeling van banen

96
Een zeer belangrijke factor om de klimaatadaptatie te realiseren: de beschikbaarheid van voldoende (technisch) geschoold personeel. “Personeel dat is voorbereid op de banen van de toekomst”, zeggen we. We vergeten dat we die banen nu al moeten invullen.

Selecteren op basis van skills verrijkt je blik op arbeidsbemiddeling

217
Energietransities, technologische ontwikkelingen (digitalisering, AI), economische crises en de impact van de covid-19-pandemie, dat zijn voorbeelden van de snel veranderende wereld. We hebben een andere kijk op arbeidsbemiddeling nodig met aandacht voor skills, i.p.v. het CV.

De ronselende concurrent en het belemmeringsverbod uit artikel 9a WAADI

741
Als een groep uitzendkrachten meer dan 1.040 uur heeft gewerkt, achten inleners zich nergens meer aan gebonden en komt het geregeld voor dat een andere uitzendonderneming de groep uitzendkrachten overneemt en vervolgens voor een gunstiger tarief levert. Kun je daar iets tegen doen?

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS