donderdag 17 oktober
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Hoe (on)bevooroordeeld selecteer jij sollicitanten?

213
Veel recruiters vertrouwen bij de selectie van sollicitanten op hun onderbuikgevoel. Is dat een goede voorspeller van de beste keuze? Een mismatch kost tijd, dus geld en het ondermijnt het vertrouwen van kandidaten en opdrachtgevers in jouw dienstverlening.

CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

452
De cao Metaal en Techniek kent een scala aan vergoedingen en toeslagen, een ADV-regeling die voor de uitzendbranche heel specifiek wordt ingevuld en een uitgebreid handboek referentiefuncties. Hoe bepaal je nu de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Overheid jaagt recessie aan met WAB

2591
Wanneer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 ingaat zal de eerste grote ontslaggolf al hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat voor het einde van dit jaar afscheid genomen wordt van vele duizenden mensen met een bepaalde tijdscontract.

Oproepovereenkomst, payrollovereenkomst of uitzendovereenkomst?

1074
Ken je de verschillen tussen deze overeenkomsten? Kun je aan bestaande, oude en nieuwe arbeidsovereenkomsten de juiste juridische kwalificatie geven? Inventariseer als werkgever wat voor en hoeveel arbeidsovereenkomsten je hebt binnen je bedrijf.

Aanpassing inlenersbeloning met terugwerkende kracht?

1176
De inlenersbeloning wordt gebaseerd op de informatie van de inlener. Hoe moet de betreffende bepaling in de cao voor uitzendkrachten worden uitgelegd? (in deze rechtszaak: artikel 22 lid 3 NBBU-cao). Er is geen aanpassing nodig van de beloning met terugwerkende kracht, volgens het gerechtshof. Tenzij sprake is van opzet of kennelijk misbruik.

Is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst?

865
Is een uitzendovereenkomsten met uitzendbeding vanaf 1 januari 2020 gelijk aan een oproepovereenkomst? Het antwoord is afhankelijk van twee vragen: 1. Is er sprake van een vaste arbeidsomvang en 2. heeft de werknemer recht op loon wanneer hij niet heeft gewerkt?

CAO Bakkersbedrijf, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

431
Hoe bepaal je de inlenersbeloning voor de uitzendkracht? Het bakkersbedrijf kent een uitgebreide cao waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee typen ondernemingen: de ambachtelijke bakkerij en de industriële bakkerij.

Na een jaar AVG, hoe zit het nu met die torenhoge boetes?

895
De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerst voorlichting, maar nu komt er aandacht voor handhaving. De toezichthouders zaten in de tussentijd niet stil. In deze column een overzicht van cases en boetes.

WAB – wanneer is een arbeidscontract een ‘oproepovereenkomst’?

1721
Veel werkgevers beseffen onvoldoende of ze overeenkomsten hebben gesloten, die per 1 januari 2020 definiëren als een oproepovereenkomst en welke gevolgen daaraan verbonden zijn. Bijgaand schema geeft hen duidelijkheid.

Banenafspraak en nieuw beschut werk in gevaar

383
Arbeidsbeperkten uit deze doelgroep worden benadeeld, omdat zij niet uitgezonderd worden van het payrollregime uit artikel 8a Waadi. Welke bezwaren zijn daar tegenin te brengen? Kan de regering hen in de kou laten staan?

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, wat zijn de wijzigingen?

2881
Wat verandert er? De aanpassingen per september kunnen voor werknemers positieve gevolgen hebben, terwijl de impact op de uitlener beperkt is. Veel ingrijpender zijn de wijzigingen per 30 december. Lees dit overzicht.

De tijd is rijp voor permanente educatie

184
Wijzigingen in wet- en regelgeving vormen een uitdaging voor werkgevers in de flexbranche. Met een systeem van permanente educatie (PE) kan de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) actuele kennis borgen bij de medewerkers.

CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

483
Hoe bepaal je de inlenersbeloning voor de uitzendkracht? Daar komt heel wat bij kijken. Binnen deze cao zijn collectieve afspraken en aparte modules voor tuincentra, schoenendetailhandel, woondetailhandel en VGT (vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel).

Wab, een blessing in disguise

1203
Dit is het moment om de waarde die de uitzendsector heeft voor maatschappij, organisaties en economie concreet te maken. Zonder het uurtarief als vehikel te gebruiken.

Helpling: kantonrechter helpt een beetje mee

605
Waarom vindt de kantonrechter dat er bij het platform Helpling sprake is van arbeidsbemiddeling? Helpling kan niet worden gezien als louter een prikbord, nu het niet uitsluitend de gegevens van werkzoekenden of arbeidsplaatsen openbaar maakt. Wat zijn de gevolgen?

Waar moet je op letten bij overgang van uitzendkrachten?

1037
Uitzendbureau A wint een aanbesteding, en de uitzendkrachten van uitzendbureau B (die eerst dit contract had) willen over gaan naar uitzendbureau A. Wat gebeurt er juridisch? Hoe zit dat in de Wet arbeidsmarkt in balans?

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS