vrijdag 30 juli
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

De ronselende concurrent en het belemmeringsverbod uit artikel 9a WAADI

56
Als een groep uitzendkrachten meer dan 1.040 uur heeft gewerkt, achten inleners zich nergens meer aan gebonden en komt het geregeld voor dat een andere uitzendonderneming de groep uitzendkrachten overneemt en vervolgens voor een gunstiger tarief levert. Kun je daar iets tegen doen?

Geen flexibiliteit meer na het sociaal akkoord

659
Wat betekent het sociaal akkoord (SER-advies) voor flexibel werk? Alle typen oproepovereenkomst worden afgeschaft. Alleen voor scholieren en studenten wordt een uitzondering gemaakt. Wat overblijft zijn basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm. Wat verandert er in de regels voor uitzendwerk?

Hardheid bij toekenning van loonkostenvoordelen: foutje bedankt?

310
Alle verzoeken voor loonkostenvoordelen moeten zijn gedaan vóór 1 mei van het volgende kalenderjaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd. Wat als later blijkt dat er recht bestaat op loonkostenvoordeel terwijl datum 1 mei is verstreken? BD zegt: pech gehad. Is dat redelijk?

Wat betekent het SER-akkoord voor het StiPP-pensioen?

400
In het recente SER-akkoord is o.a. afgesproken dat de opbouw van pensioen voor uitzendkrachten (vanaf dag één) gelijkwaardig moeten worden aan het pensioen van werknemers in vaste dienst. Hoe wil de uitzendbranche dat zelf invullen? Welke keuzes zijn er? Wat vind jij een goede oplossing?

Intercedent, snelle verkoper of meer dan dat?

343
De dienstverlening van uitzendorganisaties en daarmee ook de rol van de intercedent breidt zich in hoog tempo uit. Opdrachtgevers zijn niet op zoek naar ‘snelle verkopers’, zij zoeken een partner die hen ontzorgt, met hen meedenkt en uiteraard vlot de juiste kandidaten aanbiedt.

AVG rollen en overeenkomsten bij verwerking van persoonsgegevens

328
Hoe zijn de rollen bij gegevensbescherming? Wanneer is een bedrijf verwerker van persoonsgegevens? Wanneer sluit je een verwerkersovereenkomst? Wat is je taak als verwerkingsverantwoordelijke? Een toelichting onder redactie van Gerrit van Rooij, m.m.v. experts Jolanda Aalten en Theo Spijkerman.

Vakantie in coronatijd

432
Hoe zijn de regels voor vakantie in coronatijd? Wie draagt het risico van quarantaine of coronabesmetting op het vakantie adres? Kan een werkgever vooraf een verlofaanvraag weigeren? En hoe voorkom je een stuwmeer aan verlofdagen? Deze en meer vragen beantwoordt Annemiek Poortman.

Uitzenden volgens nieuw recept van de SER

1498
Hoe smaakt het SER-akkoord voor uitzenden? De flexibiliteit wordt minder. Marcel Reijmers, FlexKnowledge, schetst de consequenties en legt die naast vakbondseisen voor de nieuwe uitzend-cao.

Recept voor de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten?

978
Hoe smaakt de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten? Ik heb alle ingrediënten verzameld om er zelf iets van te maken waarvan ik hoop dat het lijkt op het gerecht zoals de professionals dat straks zullen serveren.

Wanneer is een uitzendovereenkomst een oproepovereenkomst?

1114
Een uitzendovereenkomst is een oproepovereenkomst als er geen vaste arbeidsomvang is en/of als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. Linda Bol, inspecteur bij Bureau Cicero, beschrijft de regelgeving.

CAO voor Uitzendkrachten en AVV lopen af, wat nu?

2159
De looptijd van de CAO voor Uitzendkrachten is tot en met 31 mei 2021 en er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Ook de algemeen verbindend verklaring loopt af. Wat betekent dat in de praktijk?

De (onderschatte) waarde van een goede backoffice

825
Correcte verloning klinkt niet sexy, terwijl de waarde van de backoffice ongekend is. Sterker nog, het geld dat via de commerciële frontoffice binnenkomt, loopt weg als de backoffice niet exact weet wat ze doet.

3 tips voor het werven van studenten

193
Veel organisaties werven studenten voor bijvoorbeeld stageplekken, banen of traineeships. Alleen worden er met campus recruitment - het werven van studenten - veel fouten gemaakt. Hoe kun je het beter aanpakken? Lees deze 3 tips van Vincent Karremans, mede-oprichter van jobsite Magnet.me.

Transitievergoeding na overname van werknemers uit faillissement

858
Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland aan 6 uitzendkrachten een transitievergoeding toegekend van tussen de € 8.400 tot € 11.000 per persoon. Wat betekent deze uitspraak voor de praktijk bij overname van werknemers uit een faillissement? Jan Haenen, senior jurist NBBU, beschrijft gevolgen.

Invoering Adequate Pensioenregeling voor payrollbedrijven, een terugblik

474
De pensioenmarkt was allerminst voorbereid op de introductie van de Adequate Pensioenregeling. Dit heeft geleid tot moeizame en soms onduidelijke trajecten bij de invoering. Johan van Eekhout, Managing Partner Van Eekhout Groep en Voorzitter Pensioenorde, blikt terug en schetst zijn ervaringen.

Stepping stone, opstapje, kans

491
Het nieuwe kabinet staat voor de uitdaging om de arbeidsmarkt te hervormen. Minder flex en vast is daar onderdeel van. Uitzendwerk daarbuiten houden is verstandig, gezien de zeer positieve rol die het speelt om zwakkere groepen, WW- en WWB-gerechtigden naar de arbeidsmarkt te brengen.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS