Source 2016 omzetdaling 1,8%

De teruggang in omzet (-1,8%) komt door dalende bemiddeling van Source in de energiesector. De fusie met HeadFirst eind 2016 biedt perspectief voor 2017.