Premiepercentages StiPP 2019

Premiepercentages StiPP 2019

De uurfranchise voor de Plusregeling en de Basisregeling voor 2019 is gesteld op € 6,64 per uur. Het maximaal pensioengevend uurloon voor 2019 ...

Hoorzitting Wet arbeidsmarkt in balans

Op 3 december hield de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek (hoorzitting) over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Premiepercentages WW en AOW 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon ...

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. Men heeft dan recht op AOW met 67 jaar en 3 maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024.