Wijziging AVV CAO Vleeswarenindustrie 2020-2021
Naam

CAO Vleeswarenindustrie

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Vleeswarenindustrie.


Download CAO:

> AVV CAO Vleeswarenindustrie 2020-2021 (09-09-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 september 2020, nr. 42426.