Wijziging AVV CAO Retail Non Food 2021-2022
Naam

CAO Retail Non Food | Fashion Sport & Lifestyle CAO Retail Non Food | Tuincentra CAO Retail Non Food | Wonen

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Retail Non Food.


Download CAO:

> AVV CAO Retail Non Food 2021-2022 (07-09-21)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 september 2021, nr. 38582.