Wijziging AVV CAO PAWW Sector Industrie en Techniek 2020-2022
Naam

CAO PAWW Sector Industrie en Techniek

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek


Download CAO:

> AVV CAO PAWW Sector Industrie en Techniek 2020-2022 (01-07-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 juli 2020, nr. 30643.