Wijziging AVV CAO PAWW Sector Bouw 2020-2022
Naam

CAO PAWW Sector Bouw

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Private Aanvulling WW en WGA-sector Bouw.


Download CAO:

> AVV CAO PAWW Sector Bouw 2020-2022 (23-07-20)

Bron: het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 juli 2020, nr. 34757.