Wijziging AVV CAO Metaalbewerking 2018-2019
Naam

CAO Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf.


Download CAO:

> AVV CAO Metaalbewerking 2018-2019 (29-01-18)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 januari 2018, nr. 742, onder UAW nr. 11935.