Wijziging AVV CAO Metaalbewerking 2016-2017
Naam

CAO Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Metaalbewerking.


Download CAO:

> AVV CAO Metaalbewerking 2016-2017 (22-08-16)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 augustus 2016, nr. 40948, onder UAW nr. 11783.