Wet basisregistratie personen | Wet BRP

0
586

Wet basisregistratie personen | Wet BRP
Met de inwerkingtreding van de Wet BRP per 6 januari 2014 is het sofinummer definitief vervallen, is de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt, hebben gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen en zijn de procedures rondom de aangifte van vertrek gewijzigd.Registratie van niet-ingezetenen
De Wet BRP kent een aantal grote vernieuwingen ten opzichte van de Wet gemeente basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). Hierdoor is het onder meer mogelijk om naast personen die in Nederland wonen, ook personen die hier niet of slechts voor een korte tijd verblijven (niet-ingezetenen), te registreren. Bij deze registratie van niet-ingezetenen kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die tijdelijk werken (niet langer dan 4 maanden) in Nederland.

Buitenlandse werknemers in de uitzendbranche
Ook in de uitzendbranche wordt gewerkt met werknemers die wonen in het buitenland. Deze niet-ingezetenen hebben door hun werk een relatie met de Nederlandse overheid. Voor de inwerkingtreding van de Wet BRP konden zij zich melden bij de Belastingdienst voor een sofinummer. Dit is verandert met de komst van de wet Basisregistratie Personen. Naast alle ingezetenen in Nederland krijgen nu ook niet-ingezetenen een BSN. De Belastingdienst is daarmee gestopt met de uitgifte van sofinummers.

Inschrijven als niet-ingezetene
Vanaf 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen zich persoonlijk en met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) melden bij één van de 18 gemeenten met een inschrijfloket. Op de websites van deze gemeenten staat informatie over openingstijden en het maken van een afspraak. Het inschrijven zal circa een kwartier duren. Het versnelt het proces wanneer de niet-ingezetene zijn adres in het buitenland in getypte vorm meeneemt bij de inschrijving. Na inschrijving krijgt de niet-ingezetene direct een afschrift van zijn geregistreerde gegevens met daarop onder andere het BSN.

Gemeenten waar niet-ingezetenen zich kunnen inschrijven
Alkmaar, Eindhoven, Nijmegen, Almelo, Groningen/Eemshaven, Rotterdam, Amsterdam, Goes, Terneuzen, Breda, Heerlen, Utrecht, Den Haag, Leeuwarden, Venlo, Doetinchem, Leiden, Zwolle.