Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid | WAGA (Vervallen)

0
11752

Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid
De Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid, WAGA, regelt dat voor werknemers uit de EU-lidstaten die tijdelijk in Nederland werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor Nederlandse werknemers die vergelijkbaar werk doen.

Deze wet is per 18 juni 2016 komen te vervallen en opgevolgd door de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU.Detacheringsrichtlijn
Voor de arbeidsvoorwaarden bij uitzending en detachering van werknemers binnen de EU/EER is de detacheringsrichtlijn van belang. De detacheringsrichtlijn is in Nederland omgezet in de Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid, de WAGA.
> Meer over de Detacheringsrichtlijn »

Arbeidsvoorwaarden
De WAGA regelt dat voor werknemers uit de EU-lidstaten die tijdelijk in Nederland werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor Nederlandse werknemers die vergelijkbaar werk doen.

De WAGA geeft regels voor de arbeidsrechtelijke positie van werknemers die tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd terwijl hun arbeidsovereenkomst valt onder door buitenlands arbeidsrecht. Daarnaast geeft de WAGA regels voor de omgekeerde situatie: de werknemer op wiens arbeidsovereenkomst Nederlands recht van toepassing is en die tijdelijk is gedetacheerd naar een EU/EER-lidstaat.

Gunstigheidsbeginsel
In alle gevallen geldt het gunstigheidsbeginsel. Dit houdt in dat werknemers aanspraak hebben op de wet- en regelgeving, dus ook de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen van het land dat de beste bescherming biedt.
> Meer over de Wet AVV »