Onderhandelingsresultaat CAO Matrans 2021-2024
Naam

CAO Matrans

Looptijd
De nieuwe cao heeft de looptijd van vier jaar, dus van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Loonsverhogingen
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2021

– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2022

– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2023

– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2024

 

Arbeidsvoorwaarden
– Ongemakkentoeslag, uitzendgroeptoeslag en telefoonvergoeding (artikel 33 huidige CAO) verwerken in het BMS. Dit komt neer op een verhoging van het BMS van € 90, - per maand (schemamaandsalaris € 117, - per maand). sjorders die in dienst zijn voor de datum van afsluiting cao en ingedeeld zijn in schaal 1 – trede A, 0 en 1 een tijdelijke toeslag van € 120,- per maand (“overgangsregeling”). Deze toeslag is alleen voor toepassing wanneer een medewerker inzetbaar is voor sjorwerkzaamheden.


Download CAO:

> Onderhandelingsresultaat CAO Matrans 2021-2024 (30-04-21)