Modelovereenkomsten CAO NBBU

0
12314

Modelovereenkomsten NBBU CAODe onderstaande modelovereenkomsten NBBU CAO zijn niet de voorbeeldovereenkomsten zoals de NBBU die ter beschikking stelt aan haar leden, maar modelovereenkomsten die door FlexWijzer zijn opgesteld op basis van jarenlange ervaring binnen de flexmarkt.

Opdrachtbevestiging algemeen »

Opdrachtbevestiging wijziging algemeen »

Uitzendbevestiging algemeen »

Uitzendbevestiging wijziging algemeen »

NBBU uitzendovereenkomst fase 1 uitzendkracht met uitzendbeding »

NBBU uitzendovereenkomst fase 1 vakantiekracht met uitzendbeding »

NBBU uitzendovereenkomst fase 1 AOW met uitzendbeding »

NBBU uitzendovereenkomst fase 1 uitzendkracht zonder uitzendbeding, zonder loondoorbetaling »

NBBU uitzendovereenkomst fase 1 vakantiekracht zonder uitzendbeding, zonder loondoorbetaling »
NBBU uitzendovereenkomst fase 1 AOW zonder uitzendbeding, zonder loondoorbetaling »
(hier pro forma vermeld; bovenstaande twee modellen komen in de praktijk vrijwel niet voor)

NBBU uitzendovereenkomst fase 2 uitzendkracht met uitzendbeding »

NBBU uitzendovereenkomst fase 2 vakantiekracht met uitzendbeding »

NBBU uitzendovereenkomst fase 2 AOW met uitzendbeding »

NBBU uitzendovereenkomst fase 2 uitzendkracht zonder uitzendbeding, zonder loondoorbetaling »

NBBU kandidaatcontract fase 3 uitzendkracht »

NBBU kandidaatcontract fase 3 AOW »

NBBU kandidaatcontract fase 4 »