Besluit Minimumjeugdloonregeling

0
3243

Besluit Minimumjeugdloonregeling
Op grond van het Besluit minimumjeugdloonregeling hebben werknemers van 15 tot en met 22 jaar recht op een bepaald percentage van het minimumloon. Werknemers van 13 en 14 jaar hebben geen recht op een minimumjeugdloon.


Download wettekst Besluit Minimumjeugdloonregeling
Download Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag | WML


Percentages van het minimumloon
Het minimumloon bedraagt voor de hierna te onderscheiden leeftijdscategorieën het daarbij aan te geven percentage van het minimumloon zoals vermeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag:

  • de 22-jarigen: 85 %
  • de 21-jarigen: 72½ %
  • de 20-jarigen: 61½ %
  • de 19-jarigen: 52½ %
  • de 18-jarigen: 45½ %
  • de 17-jarigen: 39½ %
  • de 16-jarigen: 34½ %
  • de 15-jarigen: 30 %

Bedragen per 1 juli 2016
Per 1 juli 2016 zijn de bruto minimumjeugdlonen als volgt:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.537,20 € 354,75 € 70,95
22 jaar € 1.306,60 € 301,55 € 60,31
21 jaar € 1.114,45 € 257,20 € 51,44
20 jaar € 945,40 € 218,15 € 43,63
19 jaar € 807,05 € 186,25 € 37,25
18 jaar € 699,45 € 161,40 € 32,28
17 jaar € 607,20 € 140,15 € 28,03
16 jaar € 530,35 € 122,40 € 24,48
15 jaar € 461,15 € 106,45 € 21,29

Wetwijziging minimum jeugdlonen
Het kabinet heeft op 17 oktober 2016 een wetsvoorstel bij de tweede kamer ingediend om de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen aan te passen van 23 naar 21 jaar. Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar in twee stappen aangepast. Beeogde ingangsdatum voor de eerste aanpassing is 1 juli 2017. De met dit wetsvoorstel beoogde staffel is als volgt:

Leeftijd                   Huidige vormgeving minimumjeugdloon Eerste aanpassing minimumjeugdloon Eindbeeld aanpassing minimumjeugdloon
15 jaar 30% 30% 30%
16 jaar 34,50% 34,50% 34,50%
17 jaar 39,50% 39,50% 39,50%
18 jaar 45,5% 47,5% 50%
19 jaar 52,50% 55% 60%
20 jaar 61,50% 70% 80%
21 jaar 72,50% 85% 100%
22 jaar 85% 100% 100%
23 jaar 100% 100% 100%