Loonbelasting tabellen 2013 | Loonheffing

0
5367

Loonheffing tabellen 2013 | Loonheffing
Onder de loonheffing wordt de gecombineerde heffing verstaan van de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Artikel 25 Wet LB bepaald dat loonbelastingtabellen kunnen worden vastgesteld. De Regeling loonbelasting en premietabellen werkt dit nader uit en stelt de tabellen vast welke hieronder te downloaden zijn.


Download Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen

Download Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling


Groene en witte tabellen
De groene tabellen heeft u nodig als u de loonbelasting/premie volksverzekeringen wilt berekenen over loon uit vroegere dienstbetrekking. De witte tabellen heeft u nodig als u de loonbelasting/premie volksverzekeringen wilt berekenen over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Groene tabellen

– loon uit vroegere arbeid –

Groene dagtabel januari 2013
Groene weektabel januari 2013
Groene maandtabel januari 2013
Groene kwartaaltabel januari 2013

Witte tabellen
– loon uit tegenwoordige arbeid –

Witte dagtabel januari 2013
Witte weektabel januari 2013
Witte vierwekentabel januari 2013
Witte maandtabel januari 2013
Witte kwartaaltabel januari 2013

Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar:

Witte dagtabel januari 2013, Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar
Witte weektabel januari 2013, Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar
Witte vierwekentabel januari 2013, Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar
Witte maandtabel januari 2013, Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar:

Witte dagtabel januari 2013, Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar
Witte weektabel januari 2013, Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar
Witte vierwekentabel januari 2013, Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar
Witte maandtabel januari 2013, Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Rekenregels juli 2013
Belastingdienst rekenregels juli 2013 en bijlage i-1-en i-2
Belastingdienst rekenregels juli 2013 – bijlage ii-1, ii-2 en ii-3
Belastingdienst rekenregels juli 2013, bijlage ii-4, ii-5 en ii-6

Rekenregels januari 2013
Belastingdienst rekenregels januari 2013, inclusief bijlage I-1 en I-2
Belastingdienst rekenregels januari 2013, bijlage II-1 t/m II-3
Belastingdienst rekenregels januari 2013, bijlage II-1 t/m II-6 nieuw

Bron: Belastingdienst