Eindbod CAO Banken 2021
Naam

CAO Banken

Looptijd
De looptijd is 1 jaar en loopt van 1-1-2021 tot 31-12-2021.

Loonmutaties
– 1,4% loonsverhoging per 1 juli 2021


Download CAO:Bron: De Unie, 17 februari 2021