CAO ICK 2020 *

0
24124

CAO ICK met nieuws en downloads van CAO-teksten

Nieuws
29-01-20 Eindbod CAO ICK 2020
08-01-19 Nieuwe tekst CAO ICK 2018
13-02-18 Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2018
26-04-17 Nieuwe tekst CAO ICK 2017
10-01-17 Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2017
12-02-16 Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2016
30-12-14 Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2015
15-01-13 Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2014
23-12-12 Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2013
20-12-11 Akkoord CAO ICK 2012
18-12-10 Eindbod CAO ICK 2011
15-12-09 Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2010

ICK
Dit is een sector-CAO die niet algemeen verbindend is verklaard en daarom alleen geldt voor de bedrijven die lid zijn van de werkgeversvereniging ICT.

Formele naam CAO Informatie-, Communicatie en Kantoortechnologiebranche (ICK)
Ook bekend als
Code loonheffing 1296
SBI Code 466
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum
AVV Expiratiedatum
Algemeen verbindend verklaard nee
CAO Ingangsdatum 01-01-2019
CAO Expiratiedatum 31-12-2019
Complete tekst(en) > Eindbod CAO ICK 2020 (19-01-20)
> CAO ICK 2019
> CAO ICK 2018 (08-01-19)
> Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2018 (26-01-18)
> CAO ICK 2017 (25-04-17)
> CAO ICK 2016
> CAO ICK 2015
> Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2015
> CAO ICK 2014
> Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2014
> CAO ICK 2013
> Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2013
> CAO ICK 2012
> CAO ICK 2011
> CAO ICK 2010
> CAO ICK 2008-2009 correctie
> CAO ICK 2008-2009