AVV CAO Recreatie (21-06-2022 – 31-12-2023)
Naam

CAO Recreatie

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Recreatie.


Download CAO:

> AVV CAO Recreatie 2022-2023 (15-06-22)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 juni 2022, nr. 13769.