AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2020-2021
Naam

CAO Pluimvee

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Pluimveeverwerkende Industrie.


Download CAO:

> AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2020-2021 (19-05-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 mei 2020, nr. 22879.