AVV CAO MITT 2020-2023
Naam

CAO MITT | Mode

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.


Download CAO:

> AVV CAO MITT 2020-2023 (12-10-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 oktober 2020, nr. 40194.