AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2011-2013
Naam

CAO Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.


Download CAO: