AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2010-2011
Naam

CAO Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf 2010-2011.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.


Download CAO: