AVV CAO Kartoflex 2020-2022
Naam

CAO Kartoflex

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.


Download CAO:

> AVV CAO Kartoflex 2020-2022 (05-08-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 augustus 2020, nr. 37748