AVV CAO Dierhouderij 2020
Naam

CAO Dierhouderij | Veeteelt

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Dierhouderij.


Download CAO:

> AVV CAO Dierhouderij 2020 (14-09-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 september 2020, nr. 43878.