AVV CAO Dans 2020-2021
Naam

CAO Dans

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Toneel en Dans.


Download CAO:

> AVV CAO Dans 2020-2021 (03-08-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 augustus 2020, nr. 34565.