AVV CAO Bloemen en Planten 2020-2022
Naam

CAO Bloemen en Planten | Bloemendetailhandel

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten.


Download CAO:

> AVV CAO Bloemen en Planten 2020-2022 (25-06-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 juni 2020, nr. 30032.