AVV CAO Architectenbureaus 2020-2021
Naam

CAO Architecten

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Architectenbureaus.


Download CAO:

> AVV CAO Architectenbureaus 2019-2021 (15-05-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 mei 2020, nr. 22437.