SLUIT MENU

Toch geen aparte regels voor inhuur zzp in de zorg

Er komen toch geen aparte regels voor inhuur zzp in de zorg. Gesprekken daarover tussen brancheorganisaties en ministeries zijn vastgelopen. De Belastingdienst lijkt niets te zien in aparte sectorale afspraken.

Er komen geen aparte regels in de zorgbranche over het inzetten van zzp’ers in de zorg. Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft de gesprekken die daarover liepen met het ministerie van VWS, SZW en Financiën ‘opgeschort’. “We moeten tot de conclusie komen dat verdere gesprekken geen zin hebben”, zo laat BoZ-bestuurslid Theo van Uum weten. Hij zegt teleurgesteld te zijn. 

Een woordvoerder van het Ministerie van Financiën laat weten het jammer te vinden dat BoZ de gesprekken heeft opgeschort. “De ministeries van VWS, SZW, Financiën en de Belastingdienst zien graag dat de gesprekken hervat worden. Het blijft onze intentie om gezamenlijk te kijken naar werkbare oplossingen. Zodat we in samenwerking met de zorgsector meer duidelijkheid kunnen bieden aan onder andere werkgevers en zzp’ers.”

Fiscaal Kader zorg 

Op 6 juli tekenden de bewindspersonen Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en 6 brancheorganisaties nog een intentieverklaring om de inzet van zzp binnen de zorg beter te reguleren. Deze afspraken komen voort uit de plannen voor een Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). 

Naast regels die de inhuur van zzp moesten reguleren, bevatte het IZA ook aanbevelingen voor het verbeteren van werkgeverschap. De uitwerking daarvan moest leiden tot een Fiscaal Kader Zorg. Sectorspecifieke regels moesten schijnzelfstandigheid in de zorg een halt toeroepen. Ze zouden bijvoorbeeld gaan over een maximale inzet per opdrachtgever. Ook is er in de CAO al afgesproken dat vast personeel voorrang krijgt bij het inroosteren van diensten. Die regels hadden per 1 juli 2024 moeten ingaan. 

Belastingdienst ligt dwars 

Bij het vaststellen van de sectorregels zijn de werkgevers er niet uitgekomen met de ministeries. Het lijkt erop dat met name de Belastingdienst dwarsligt. “Binnen de Belastingdienst zijn twee stromingen: de rekkelijken en de preciezen. Die laatste hebben gewonnen”, zo constateert Van Uum. 

Voorbereiden op opheffing handhavingsmoratorium

Van Uum ziet daarom geen andere keuze dan de gesprekken op te schorten. Dezelfde Belastingdienst gaat vanaf 1 januari 2025 haar handhaving op schijnzelfstandigheid opvoeren en komt ook nu al flink actief in de zorgsector.  

“We zullen nu onze leden gaan informeren zodat ze voorbereid zijn op de situatie per 1 januari 2025. Dat betekent dat we op basis van huidige regels een verduidelijkingsslag gaan maken. Met dat eigen materiaal zullen individuele werkgevers een beoordeling moeten maken omtrent de huidige inzet van zzp’ers. Waar nodig zullen ze de situatie moeten aanpassen zodat ze in controle zijn over het inhuren van zzp’ers.” 

Zes maanden heb je daar wel voor nodig, aldus Van Uum. Volgens hem wordt er bij de zorginstellingen voldoende urgentie gevoeld om hiermee aan de slag te gaan. 

Lees ook:

Integraal zorgakkoord – afspraken over beperking inzet zzp’ers

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *