"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU wil A-1-verloning voor eigen leden kunnen verbieden

Wat is A1-verloning? Laten we het gemakshalve de A1 noemen: de snelweg naar goedkoop, goedkoper, goedkoopst inhuren van uitzendarbeid.

Uitzendkrachten zijn dan niet langer werkzaam via een in Nederland gevestigd uitzendbureau, maar via een in het buitenland gevestigde uitzender onder het buitenlandse recht. Ze werken in Nederland in het kader van het vrij verkeer van diensten.

Zo legt ABU-directeur Jurriën Koops het uit in zijn column op ABU.nl.

Het gaat hier om verloning van arbeidsmigranten uit Oost-Europa, maar ook uit landen van buiten de EU. De term A1-verloning verwijst naar een al lang bestaand Europees formulier waaruit blijkt dat de werknemer verzekerd is in het land van herkomst. De sociale premies worden afgedragen in het vestigingsland van de uitzender/detacheerder, maar dat is voor Inspectie SZW en SNCU (de cao-politie van de uitzendbranche) in de praktijk moeilijk te controleren en handhaven.

De vakbonden noemen A-1-verloning al jaren een ‘schijnconstructie’ om goedkope arbeidskrachten naar Nederland te halen. Lees meer

Onder de kop ‘Uitzenders luiden noodklok over premieshoppen’ wijdt Rik Winkel in het FD er een artikel aan, lees meer

De ABU is in gesprek met Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de sluiproute aan de eigen leden te kunnen verbieden, maar zo’n gedragscode stuit waarschijnlijk op mededingingsbezwaren.

Ook directeur Marco Bastian van de NBBU zegt: “Als onze leden informeren hoe ze moeten omgaan met een verzoek van een inlener krijgen ze te horen dat we dat niet moeten willen.” Maar hij weet niet of de ACM dit kan oplossen. ‘Dit is een Europees probleem dat niet in Nederland is op te lossen.’

Polen verstrekte vorig jaar bijna een half miljoen werkvergunningen aan ‘derdelanders’, arbeidsmigranten van buiten de EU, waarvan ruim 300.000 aan Oekraïners. Volgens de FNV komen daar nog eens 1,5 miljoen vergunningen voor zes maanden bij. Hoeveel er worden ‘doorgedetacheerd’ is niet bekend.

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft uitzenden en payrollen begin dit jaar duurder gemaakt.
De vraag naar goedkope Oost-Europese arbeidskrachten wordt zowel gevoed door prijsdruk als door schaarste aan personeel in bepaalde sectoren, volgens recent marktonderzoek van ABN AMRO.

Polen verstrekte vorig jaar bijna een half miljoen werkvergunningen aan ‘derdelanders’, waarvan ruim 300.000 aan Oekraïners. Volgens de FNV komen daar nog eens 1,5 miljoen vergunningen voor zes maanden bij. Hoeveel er worden ‘doorgedetacheerd’ naar onder meer ons land is niet bekend.

Sinds 30 juni van dit jaar is de Herziene detacheringsrichtlijn in werking getreden.
Die maakt de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers kleiner. Voor handhaving van de regels is meer controle van Inspectie SZW nodig. Door de coronapandemie is de uitbreiding van het aantal controleurs vertraagd.

Klik hier voor overheidsinformatie over de regels voor EU-detachering.

Bron: ABU en FD, 7 september

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.