loading
views

Herziening SEU Examen Uitzendmedewerker

De eindtermen voor het SEU Examen Uitzendmedewerker zijn herzien. Nieuw is dat er toetstermen zijn geformuleerd.

Dit leidt tot een herziening van het examen per 1 november 2018.

Uit evaluatie met flexorganisaties en opleiders blijkt dat de onderwerpen in het SEU Examen nog steeds relevant zijn. Up-to-date kennis van wet- en regelgeving is en blijft essentieel voor een correcte uitvoering van dagelijkse werkzaamheden.

Toch kan het altijd een stapje beter en daarom zijn de eindtermen voor het SEU Examen Uitzendmedewerker opnieuw geformuleerd. Nieuw is dat er toetstermen zijn gedefinieerd die specifieker aangeven wat er over het onderwerp / proces getoetst wordt. Door het gebruik van toetstermen ontstaat er een evenwichtig examen met een betere spreiding van vragen over de verschillende onderwerpen.

Deze herziene eind- en toetstermen geven opleiders, (potentiële) kandidaten en werkgevers meer inzicht in de onderwerpen die getoetst worden in het examen. Bovendien zijn er per onderwerp beheersingsniveaus toegevoegd. Daardoor ziet de deelnemer op welk niveau hij/zij de specifieke stof moet beheersen: kennis, begrip of toepassen.

Invoering herzien examen
De ontwikkeling van toetstermen leidt tot een herziening van het examen. De herziene versie van het examen wordt per 1 november 2018 ingevoerd. Medio juni zullen de herziene eind- en toetstermen worden gepubliceerd op de website van SEU.

Bron: SEU.nl, april 2018

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek