loading
views

Flexzetel in OR bij toename aantal flexwerkers

| Wet op de ondernemingsraden | WOR |

Een toename van het aantal flexwerkers in een organisatie kan een reden zijn om een flexzetel in te stellen in de OR.

De bestuurder is volgens artikel 31b lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht om de OR jaarlijks gegevens te verstrekken over de verschillende groepen werknemers die in de organisatie werken. Werknemers worden door de WOR gezien als mensen die een publiekrechtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst hebben of minimaal 24 maanden bij een organisatie werken via een uitzendovereenkomst. In de zin van de WOR is een freelancer, gedetacheerde of uitzendkracht niet direct een werknemer.

OR-reglement wijzigen voor flexwerkers
Toch kan de OR aan de bestuurder voorstellen om het OR-reglement zo aan te passen dat ook flexwerkers onder de definitie ‘werknemers’ vallen. Zij kunnen zich dan volgens artikel 6 lid 3 WOR verkiesbaar stellen voor de OR als zij minimaal één jaar in dienst zijn geweest.

De OR kan ook overwegen om die periode in te korten en dit vast te leggen in het OR-reglement. Het reglement kan alleen worden aangepast als de bestuurder daarvoor toestemming geeft. Wanneer de bestuurder hier niet mee akkoord gaat, kan de OR wel een commissie instellen met flexibele werknemers die de OR adviseert over lopende zaken.

Bron: WOR en Rendement.nl

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek